Konference: Škola 21. století

VZD03495
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeň
Zaměření kurzu (kategorie)
KomunikaceVýchova a vývojMetody a koncepce výukyInformační technologie a robotika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Konference: Škola 21. století

 „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

- Charles Farrar Browne -

Staňte se mistrem ve třídě. Pedagogové dnes stojí před zásadní výzvou: jak zůstat mistrem svého oboru a nejen přežít, ale skutečně vzkvétat?

Tato konference představuje zásadní milník pro všechny, kteří se chtějí stát učiteli – mistry. Prozkoumejte hlubiny emocionální inteligence a odhalte, jak využít porozumění vlastním emocím k posílení vztahu s vašimi žáky.

Získejte klíčové náhledy do psychologie dětí různého věku a odhalte tajemství, proč někdy "zlobí", a jak na tuto výzvu reagovat konstruktivně. V digitálním věku se také musíme vybavit novými nástroji.

Získejte přehled o nejnovějších trendech a technologiích ve vzdělávání, které vám pomohou zůstat v kontaktu s digitálně zdatnou generací. Naučte se, jak efektivně integrovat digitální nástroje do vaší výuky a stát se "top učitelem" dnešní doby.

Nebojte se ptát, sdílejte během konference své zkušenosti s ostatními a objevte osvědčené metody, které skutečně fungují.

Připojte se k nám na inspirativní setkání plné odborných přednášek a praktických workshopů!

Co se na konferenci dozvíte?

Mistrovství v komunikaci: Představíme specifické komunikační taktiky a metody, které pozitivně ovlivňují psychosociální vývoj žáků.

Klíč k pochopení dětské psychiky: Naučíme se, jak vhodně reagovat na konfliktní situace, jak správně chválit, zadávat úkoly a řešit konflikty.

Zlobení jako příležitost: Objasníme si, jak rozpoznat skrytý potenciál v neposlušném chování dětí a jak jej směrovat k jejich rozvoji během vzdělávacího procesu.

Digitální budoucnost ve třídě: Poskytneme vhled do digitálního světa a osvojíme si, jak efektivně podporovat digitální gramotnost během výuky.

Výukový výšlap: Vyměníme si zkušenosti a osvědčené postupy, které pomáhají učitelům překonávat výukové výzvy a udržet si motivaci.

Program a přednášející konference

Kateřina Novotná

Mgr. Ing. Kateřina Novotná

Přednáška: Reflexe mého činění

Budeme se věnovat klíčovému aspektu edukace – efektivní komunikaci. Poskytneme vám ucelený vhled do toho, jak můžete implementovat osvědčené komunikační strategie do vašich denních interakcí s žáky, abyste podpořili jejich sebeúctu, sebevědomí a pocit vlastní hodnoty.

Představíme specifické komunikační taktiky a metody, které pozitivně ovlivňují psychosociální vývoj žáků. Silná sebeúcta a sebevědomí nejsou jen nezbytné pro vytvoření pozitivní atmosféry ve třídě, ale jsou také základem pro rozvoj sebereflexe a sociálních kompetencí studentů, což jsou nezbytné předpoklady pro jejich úspěšný přechod k nezávislému životu. Tyto kvality také přispívají k posílení jejich psychické odolnosti, což je v současné společnosti nezbytné.

Slova mohou vést k pocitům radosti i k psychické nepohodě. Pojďme tedy společně využít pozitivní sílu komunikace, která může žáky motivovat, posilovat sebeúctu a podporovat je k dosažení cílů.

Lenka Šulová

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Přednáška: Za hranicí zlobení - Objevování potenciálu v dětském chování

Reflexe chování dětí v různých fázích jejich psychologického vývoje, jež jsou dospělými vychovateli často interpretována jako nevhodné či problematické, může přinést zajímavé perspektivy.

Je důležité si klást otázku, zda mohou mít tyto projevy dětí pozitivní vliv na jejich osobnostní rozvoj. Zároveň je vhodné zvážit, jakým způsobem je možné tyto projevy efektivně integrovat do výchovného a vzdělávacího procesu, aby přispívaly k užitečnému a harmonickému rozvoji dětí.

Eva Fanfulová

Ing. Bc. Eva Fanfulová

Přednáška: Digitalizace mění svět – jak připravit žáky na digitální budoucnost

Digitalizace se stává stále důležitější součástí našeho života. Proměňuje naše pracovní postupy, způsoby vzdělávání, komunikace a také náš přístup k volnočasovým aktivitám.

Je proto důležité, aby žáci škol byli na tuto změnu připraveni. Budeme se zabývat tématy: Jak digitalizace mění svět, Identifikace a rozvoj digitálních kompetencí nezbytných pro 21. století, Jak podpořit rozvoj digitálních kompetencí během vyučování.

Poskytneme vám hlubší porozumění těmto oblastem a vybavíme vás praktickými nástroji pro efektivní začlenění digitálních dovedností do školního kurikula.

Daniel Pražák

Mgr. Daniel Pražák

Přednáška: Učitelství jako horská túra

Když se připravujeme na výstup do horských výšin, je zásadní důkladná příprava, pečlivý výběr vhodného vybavení a opření se o bohaté zkušenosti. V horském prostředí se můžeme setkat s proměnlivým počasím, rizikem uklouznutí, ale i s okamžiky, kdy stojíme na vrcholu a obdivujeme neopakovatelnou krásu přírody. Stejné je to s učením.

Daniel Pražák se s vámi podělí o své metody a přístupy, které aplikuje ve výukovém procesu. Probereme, které didaktické pomůcky se ukázaly být méně efektivní a byly proto uloženy do 'pedagogické skříně' a které nástroje a techniky mu naopak pomáhají udržet výukový proces v dynamickém a produktivním rytmu, aby se každý vzdělávací zážitek stal bezpečným 'návratem domů' – v jeho případě k milované kočce Disertaci.

Jiří Halda

Mgr. Jiří Halda

Přednáška: Co vědět z výchovy žáků, aneb co mi uniklo?

Představíme specifické situace typické pro různé věkové kategorie a prozkoumáme psychologické procesy, které probíhají u dětí během rozličných typů interakcí s dospělými – ať už se jedná o obdržení chvály, zadaní úkolu či řešení konfliktů.
                       
Nabídneme vám podrobný vhled do psychického vývoje dětí v období školní docházky a poskytneme specifické metody pro efektivní podporu dětí ve školním prostředí.

Jaké to bylo na minulých konferencích?

„Konference mi nabídla spoustu odpovědí. Inspirovala a probíhala v příjemné atmosféře.“

„Máte vysoký standard a kvalitní přednášející. Konference byla profesionální, smysluplná a rozmanitá.“

„Skvělý výběr lektorů, příjemné prostředí a chutné občerstvení. Moc jsem si konferenci užila.“

Konference infra

Účastněte se prezenčně nebo on-line

Vyberte si formu, která vám nejvíce vyhovuje. Prezenčně nebo on-line?

Být přímo v sále má své výhody! Setkáte se s kolegy učiteli, budete si moci prohlédnout naše metodické materiály a pomůcky, produkty ostatních vystavovatelů, ochutnáte skvělé občerstvení, přednášející budete mít na dosah ruky a energii vám dodá výborná káva.

Myslíme i na vás, kteří to máte daleko a nemůžete být na místě s námi. Přihlásit se můžete na on-line živý přenos, abyste o tuto velkou společenskou událost nepřišli a mohli načerpat náměty a inspiraci pro práci.

Cena je konečná a nebudou k ní účtovány žádné další poplatky a DPH.

Platba: Na fakturu

konference Učitel 21. století - infra
Konference pohoštění

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Konference: Škola 21. století

 „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

- Charles Farrar Browne -

Staňte se mistrem ve třídě. Pedagogové dnes stojí před zásadní výzvou: jak zůstat mistrem svého oboru a nejen přežít, ale skutečně vzkvétat?

Tato konference představuje zásadní milník pro všechny, kteří se chtějí stát učiteli – mistry. Prozkoumejte hlubiny emocionální inteligence a odhalte, jak využít porozumění vlastním emocím k posílení vztahu s vašimi žáky.

Získejte klíčové náhledy do psychologie dětí různého věku a odhalte tajemství, proč někdy "zlobí", a jak na tuto výzvu reagovat konstruktivně. V digitálním věku se také musíme vybavit novými nástroji.

Získejte přehled o nejnovějších trendech a technologiích ve vzdělávání, které vám pomohou zůstat v kontaktu s digitálně zdatnou generací. Naučte se, jak efektivně integrovat digitální nástroje do vaší výuky a stát se "top učitelem" dnešní doby.

Nebojte se ptát, sdílejte během konference své zkušenosti s ostatními a objevte osvědčené metody, které skutečně fungují.

Připojte se k nám na inspirativní setkání plné odborných přednášek a praktických workshopů!

Co se na konferenci dozvíte?

Mistrovství v komunikaci: Představíme specifické komunikační taktiky a metody, které pozitivně ovlivňují psychosociální vývoj žáků.

Klíč k pochopení dětské psychiky: Naučíme se, jak vhodně reagovat na konfliktní situace, jak správně chválit, zadávat úkoly a řešit konflikty.

Zlobení jako příležitost: Objasníme si, jak rozpoznat skrytý potenciál v neposlušném chování dětí a jak jej směrovat k jejich rozvoji během vzdělávacího procesu.

Digitální budoucnost ve třídě: Poskytneme vhled do digitálního světa a osvojíme si, jak efektivně podporovat digitální gramotnost během výuky.

Výukový výšlap: Vyměníme si zkušenosti a osvědčené postupy, které pomáhají učitelům překonávat výukové výzvy a udržet si motivaci.

Program a přednášející konference

Kateřina Novotná

Mgr. Ing. Kateřina Novotná

Přednáška: Reflexe mého činění

Budeme se věnovat klíčovému aspektu edukace – efektivní komunikaci. Poskytneme vám ucelený vhled do toho, jak můžete implementovat osvědčené komunikační strategie do vašich denních interakcí s žáky, abyste podpořili jejich sebeúctu, sebevědomí a pocit vlastní hodnoty.

Představíme specifické komunikační taktiky a metody, které pozitivně ovlivňují psychosociální vývoj žáků. Silná sebeúcta a sebevědomí nejsou jen nezbytné pro vytvoření pozitivní atmosféry ve třídě, ale jsou také základem pro rozvoj sebereflexe a sociálních kompetencí studentů, což jsou nezbytné předpoklady pro jejich úspěšný přechod k nezávislému životu. Tyto kvality také přispívají k posílení jejich psychické odolnosti, což je v současné společnosti nezbytné.

Slova mohou vést k pocitům radosti i k psychické nepohodě. Pojďme tedy společně využít pozitivní sílu komunikace, která může žáky motivovat, posilovat sebeúctu a podporovat je k dosažení cílů.

Lenka Šulová

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Přednáška: Za hranicí zlobení - Objevování potenciálu v dětském chování

Reflexe chování dětí v různých fázích jejich psychologického vývoje, jež jsou dospělými vychovateli často interpretována jako nevhodné či problematické, může přinést zajímavé perspektivy.

Je důležité si klást otázku, zda mohou mít tyto projevy dětí pozitivní vliv na jejich osobnostní rozvoj. Zároveň je vhodné zvážit, jakým způsobem je možné tyto projevy efektivně integrovat do výchovného a vzdělávacího procesu, aby přispívaly k užitečnému a harmonickému rozvoji dětí.

Eva Fanfulová

Ing. Bc. Eva Fanfulová

Přednáška: Digitalizace mění svět – jak připravit žáky na digitální budoucnost

Digitalizace se stává stále důležitější součástí našeho života. Proměňuje naše pracovní postupy, způsoby vzdělávání, komunikace a také náš přístup k volnočasovým aktivitám.

Je proto důležité, aby žáci škol byli na tuto změnu připraveni. Budeme se zabývat tématy: Jak digitalizace mění svět, Identifikace a rozvoj digitálních kompetencí nezbytných pro 21. století, Jak podpořit rozvoj digitálních kompetencí během vyučování.

Poskytneme vám hlubší porozumění těmto oblastem a vybavíme vás praktickými nástroji pro efektivní začlenění digitálních dovedností do školního kurikula.

Daniel Pražák

Mgr. Daniel Pražák

Přednáška: Učitelství jako horská túra

Když se připravujeme na výstup do horských výšin, je zásadní důkladná příprava, pečlivý výběr vhodného vybavení a opření se o bohaté zkušenosti. V horském prostředí se můžeme setkat s proměnlivým počasím, rizikem uklouznutí, ale i s okamžiky, kdy stojíme na vrcholu a obdivujeme neopakovatelnou krásu přírody. Stejné je to s učením.

Daniel Pražák se s vámi podělí o své metody a přístupy, které aplikuje ve výukovém procesu. Probereme, které didaktické pomůcky se ukázaly být méně efektivní a byly proto uloženy do 'pedagogické skříně' a které nástroje a techniky mu naopak pomáhají udržet výukový proces v dynamickém a produktivním rytmu, aby se každý vzdělávací zážitek stal bezpečným 'návratem domů' – v jeho případě k milované kočce Disertaci.

Jiří Halda

Mgr. Jiří Halda

Přednáška: Co vědět z výchovy žáků, aneb co mi uniklo?

Představíme specifické situace typické pro různé věkové kategorie a prozkoumáme psychologické procesy, které probíhají u dětí během rozličných typů interakcí s dospělými – ať už se jedná o obdržení chvály, zadaní úkolu či řešení konfliktů.
                       
Nabídneme vám podrobný vhled do psychického vývoje dětí v období školní docházky a poskytneme specifické metody pro efektivní podporu dětí ve školním prostředí.

Jaké to bylo na minulých konferencích?

„Konference mi nabídla spoustu odpovědí. Inspirovala a probíhala v příjemné atmosféře.“

„Máte vysoký standard a kvalitní přednášející. Konference byla profesionální, smysluplná a rozmanitá.“

„Skvělý výběr lektorů, příjemné prostředí a chutné občerstvení. Moc jsem si konferenci užila.“

Konference infra

Účastněte se prezenčně nebo on-line

Vyberte si formu, která vám nejvíce vyhovuje. Prezenčně nebo on-line?

Být přímo v sále má své výhody! Setkáte se s kolegy učiteli, budete si moci prohlédnout naše metodické materiály a pomůcky, produkty ostatních vystavovatelů, ochutnáte skvělé občerstvení, přednášející budete mít na dosah ruky a energii vám dodá výborná káva.

Myslíme i na vás, kteří to máte daleko a nemůžete být na místě s námi. Přihlásit se můžete na on-line živý přenos, abyste o tuto velkou společenskou událost nepřišli a mohli načerpat náměty a inspiraci pro práci.

Cena je konečná a nebudou k ní účtovány žádné další poplatky a DPH.

Platba: Na fakturu

konference Učitel 21. století - infra
Konference pohoštění

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.