Konference: Mateřská škola 21. století – hravě a s respektem

VZD03494
Cílová skupina
Zaměření kurzu (kategorie)
KomunikaceVýchova a vývojInformační technologie a robotikaPolytechnické vzděláváníHry a herní aktivity
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Konference: Mateřská škola 21. století aneb hravě a s respektem

Učitelé a učitelky v mateřských školách hrají klíčovou roli v raném vzdělávání dětí. Jaké dovednosti a znalosti by měli mít, aby mohli dětem poskytnout tu nejlepší péči a vzdělání?

Naši přednášející vám nabídnou možné odpovědi , představí techniky rozvoje jemné motoriky a informatického myšlení.

Prozradí vám, jak správně vnímat genderové rozdíly mezi dětmi, poskytnou vám informace o principech respektující výchovy a také, jak se na dětský svět dívá Tygří svět?

Nebude chybět ani téma efektivní komunikace, která je nezbytná pro lepší porozumění a vzájemnou interakci s dětmi.

S radostí Vás zveme na jedinečnou konferenci, která Vám otevře dveře k novým poznatkům a metodám ve vaší práci.

Nebojte se ptát, sdílejte během konference své zkušenosti s ostatními a objevte osvědčené metody, které skutečně fungují.

Připojte se k nám na inspirativní setkání plné odborných přednášek a praktických workshopů!

Co se na konferenci dozvíte?

Hry a hrátky z digi dílny a polytechniky, aneb, co nabídnout dětem k rozvoji dovedností: Získáte praktické dovednosti, jak hrou s předměty rozvíjet informatické myšlení, jemnou motoriku dětí a podporovat jejich celkový motorický vývoj.

Pochopení genderových rozdílů: Prozkoumáte, jak vnímat a respektovat individualitu každého dítěte, ať už jde o kluky nebo holky, a jak tuto znalost promítnout do každodenní praxe.

Principy respektující výchovy: Seznámíte se s koncepty a technikami, které vám pomohou vytvářet prostředí plné respektu a porozumění.

Pohled Tygřího světa: Nahlédnete do filozofie efektivního nástroje pro pedagogy a zjistěte, jak může obohatit vaši práci s dětmi.

Mistrovství v komunikaci: Ukážeme vám, jak rozvíjet efektivní komunikační dovednosti, které jsou klíčové pro efektivní vzdělávání a vztah s dětmi.

Program a přednášející konference

Kateřina Novotná

Mgr. Ing. Kateřina Novotná

Přednáška: Komunikace – důležitý prvek ve vzdělávání

Dozvíte se, jak využít poznatky moderních komunikačních teorií v každodenním kontaktu s dětmi s cílem podporovat růst jejich sebeúcty, sebevědomí a sebedůležitosti.

Nabídneme vám konkrétní strategie a přístupy v komunikaci, které mají pozitivní vliv na psychosociální rozvoj dětí. Zdravá sebeúcta a sebevědomí dětí nejsou pouze klíčové faktory pro klima třídy, ale také podporují rozvoj sebereflexe a sociálních dovedností dětí, To napomáhá k jejich samostatnosti a podporuje lepší přechod z MŠ na ZŠ. Přispívají k posílení jejich psychické odolnosti, což je v dnešní době nesmírně důležité.

Pojďme tedy společně využít pozitivní sílu komunikace, která může děti motivovat, posilovat sebeúctu a podporovat je k dosažení cílů.

Driml a Trnčáková

Bc. Veronika Trnčáková Kuželová & Mgr. Tomáš Driml

Přednáška: Hry a hrátky z digi dílny a polytechniky, aneb, co nabídnout dětem k rozvoji dovedností

Pojďte společně s námi v rámci praktických ukázek probádat svět digitálních technologií, robotických pomůcek, svět virtuální existence, a naproti tomu skutečný svět plný reálných pomůcek, nářadí a praktičnosti. Odborněji a souhrnně řečeno svět polytechnické výchovy.

Možná, si říkáte, co mohou mít tyto dva naprosto protichůdné póly společného? Krásně se doplňují, skvěle na sebe navazují a v mnohém se shodují. Nevěříte? Pojďte se o tom v rámci této ryze praktické přednášky přesvědčit na vlastní oči a uši.

Studničkovi

Olga Studničková Šípková & Mgr. Milan Studnička

Přednáška: Rozdíly mezi chlapcem a dívkou: Klíč k porozumění jejich unikátnosti

Jak se liší přístupy ve výchově k holkám a ke klukům? Spolu s Milanem Studničkou a jeho ženou Olgou Šípkovou se zaměříme na rozlišení specifických rozdílů ve vývoji a vzdělávání chlapců a dívek.

Prozkoumáme přirozené rozdíly v chování obou pohlaví a jejich vztah k přístupům dospělých. Naučíme se identifikovat hlavní příčiny výchovných konfliktů a hledat efektivní řešení z perspektivy pedagogů i rodičů. Představíme strategie pro předcházení negativním důsledkům neřešených problémů a podpoříme principy svobody v rozvoji dětí.

Navíc zjistíte, jak zajistit, aby výchova byla příjemná pro obě strany a aby děti měly učitele a vychovatele, se kterými budou spolupracovat, nikoli bojovat.

Kopřivovi

Mgr. Tatjana Kopřivová & PhDr. Pavel Kopřiva

Přednáška: Respektující přístup ve výchově

Respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy.

Přístup vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné. Má negativní dopady na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných i jejich vzájemné vztahy.

Kopsovi

Kamila Kopsová, DiS. & Ing. Petr Kops

Přednáška: „Tygří svět“ Co na koho platí aneb jak si zjednodušit a uvolnit komunikaci ve třídě

Zaměříme se na klíčové aspekty komunikace v prostředí mateřské školky. Budeme se ptát, co přesně od dětí očekáváme a proč, a jak můžeme lépe rozumět jejich reakcím a potřebám. Důraz bude kladen na to, jak naše komunikace ovlivňuje děti a jak minimalizovat stres v komunikaci.
                       
Krátce představíme koncept "Tygra" jako nástroj pro zlepšení komunikace s dětmi. Rovněž se zaměříme na rozdíly v komunikaci s dívkami a chlapci a důležitost respektování individuální identity. Představíme konkrétní příklady a strategie pro lepší komunikaci.

Jaké to bylo na minulých konferencích?

„Konference mi nabídla spoustu odpovědí. Inspirovala a probíhala v příjemné atmosféře.“

„Máte vysoký standard a kvalitní přednášející. Konference byla profesionální, smysluplná a rozmanitá.“

„Skvělý výběr lektorů, příjemné prostředí a chutné občerstvení. Moc jsem si konferenci užila.“

Konference infra

Účastněte se prezenčně nebo on-line

Vyberte si formu, která vám nejvíce vyhovuje. Prezenčně nebo on-line?

Být přímo v sále má své výhody! Setkáte se s kolegy učiteli, budete si moci prohlédnout naše metodické materiály a pomůcky, produkty ostatních vystavovatelů, ochutnáte skvělé občerstvení, přednášející budete mít na dosah ruky a energii vám dodá výborná káva.

Myslíme i na vás, kteří to máte daleko a nemůžete být na místě s námi. Přihlásit se můžete na on-line živý přenos, abyste o tuto velkou společenskou událost nepřišli a mohli načerpat náměty a inspiraci pro práci.

Cena je konečná a nebudou k ní účtovány žádné další poplatky a DPH.

Platba: Na fakturu

konference Učitel 21. století - infra
Konference pohoštění

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Konference: Mateřská škola 21. století aneb hravě a s respektem

Učitelé a učitelky v mateřských školách hrají klíčovou roli v raném vzdělávání dětí. Jaké dovednosti a znalosti by měli mít, aby mohli dětem poskytnout tu nejlepší péči a vzdělání?

Naši přednášející vám nabídnou možné odpovědi , představí techniky rozvoje jemné motoriky a informatického myšlení.

Prozradí vám, jak správně vnímat genderové rozdíly mezi dětmi, poskytnou vám informace o principech respektující výchovy a také, jak se na dětský svět dívá Tygří svět?

Nebude chybět ani téma efektivní komunikace, která je nezbytná pro lepší porozumění a vzájemnou interakci s dětmi.

S radostí Vás zveme na jedinečnou konferenci, která Vám otevře dveře k novým poznatkům a metodám ve vaší práci.

Nebojte se ptát, sdílejte během konference své zkušenosti s ostatními a objevte osvědčené metody, které skutečně fungují.

Připojte se k nám na inspirativní setkání plné odborných přednášek a praktických workshopů!

Co se na konferenci dozvíte?

Hry a hrátky z digi dílny a polytechniky, aneb, co nabídnout dětem k rozvoji dovedností: Získáte praktické dovednosti, jak hrou s předměty rozvíjet informatické myšlení, jemnou motoriku dětí a podporovat jejich celkový motorický vývoj.

Pochopení genderových rozdílů: Prozkoumáte, jak vnímat a respektovat individualitu každého dítěte, ať už jde o kluky nebo holky, a jak tuto znalost promítnout do každodenní praxe.

Principy respektující výchovy: Seznámíte se s koncepty a technikami, které vám pomohou vytvářet prostředí plné respektu a porozumění.

Pohled Tygřího světa: Nahlédnete do filozofie efektivního nástroje pro pedagogy a zjistěte, jak může obohatit vaši práci s dětmi.

Mistrovství v komunikaci: Ukážeme vám, jak rozvíjet efektivní komunikační dovednosti, které jsou klíčové pro efektivní vzdělávání a vztah s dětmi.

Program a přednášející konference

Kateřina Novotná

Mgr. Ing. Kateřina Novotná

Přednáška: Komunikace – důležitý prvek ve vzdělávání

Dozvíte se, jak využít poznatky moderních komunikačních teorií v každodenním kontaktu s dětmi s cílem podporovat růst jejich sebeúcty, sebevědomí a sebedůležitosti.

Nabídneme vám konkrétní strategie a přístupy v komunikaci, které mají pozitivní vliv na psychosociální rozvoj dětí. Zdravá sebeúcta a sebevědomí dětí nejsou pouze klíčové faktory pro klima třídy, ale také podporují rozvoj sebereflexe a sociálních dovedností dětí, To napomáhá k jejich samostatnosti a podporuje lepší přechod z MŠ na ZŠ. Přispívají k posílení jejich psychické odolnosti, což je v dnešní době nesmírně důležité.

Pojďme tedy společně využít pozitivní sílu komunikace, která může děti motivovat, posilovat sebeúctu a podporovat je k dosažení cílů.

Driml a Trnčáková

Bc. Veronika Trnčáková Kuželová & Mgr. Tomáš Driml

Přednáška: Hry a hrátky z digi dílny a polytechniky, aneb, co nabídnout dětem k rozvoji dovedností

Pojďte společně s námi v rámci praktických ukázek probádat svět digitálních technologií, robotických pomůcek, svět virtuální existence, a naproti tomu skutečný svět plný reálných pomůcek, nářadí a praktičnosti. Odborněji a souhrnně řečeno svět polytechnické výchovy.

Možná, si říkáte, co mohou mít tyto dva naprosto protichůdné póly společného? Krásně se doplňují, skvěle na sebe navazují a v mnohém se shodují. Nevěříte? Pojďte se o tom v rámci této ryze praktické přednášky přesvědčit na vlastní oči a uši.

Studničkovi

Olga Studničková Šípková & Mgr. Milan Studnička

Přednáška: Rozdíly mezi chlapcem a dívkou: Klíč k porozumění jejich unikátnosti

Jak se liší přístupy ve výchově k holkám a ke klukům? Spolu s Milanem Studničkou a jeho ženou Olgou Šípkovou se zaměříme na rozlišení specifických rozdílů ve vývoji a vzdělávání chlapců a dívek.

Prozkoumáme přirozené rozdíly v chování obou pohlaví a jejich vztah k přístupům dospělých. Naučíme se identifikovat hlavní příčiny výchovných konfliktů a hledat efektivní řešení z perspektivy pedagogů i rodičů. Představíme strategie pro předcházení negativním důsledkům neřešených problémů a podpoříme principy svobody v rozvoji dětí.

Navíc zjistíte, jak zajistit, aby výchova byla příjemná pro obě strany a aby děti měly učitele a vychovatele, se kterými budou spolupracovat, nikoli bojovat.

Kopřivovi

Mgr. Tatjana Kopřivová & PhDr. Pavel Kopřiva

Přednáška: Respektující přístup ve výchově

Respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy.

Přístup vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné. Má negativní dopady na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných i jejich vzájemné vztahy.

Kopsovi

Kamila Kopsová, DiS. & Ing. Petr Kops

Přednáška: „Tygří svět“ Co na koho platí aneb jak si zjednodušit a uvolnit komunikaci ve třídě

Zaměříme se na klíčové aspekty komunikace v prostředí mateřské školky. Budeme se ptát, co přesně od dětí očekáváme a proč, a jak můžeme lépe rozumět jejich reakcím a potřebám. Důraz bude kladen na to, jak naše komunikace ovlivňuje děti a jak minimalizovat stres v komunikaci.
                       
Krátce představíme koncept "Tygra" jako nástroj pro zlepšení komunikace s dětmi. Rovněž se zaměříme na rozdíly v komunikaci s dívkami a chlapci a důležitost respektování individuální identity. Představíme konkrétní příklady a strategie pro lepší komunikaci.

Jaké to bylo na minulých konferencích?

„Konference mi nabídla spoustu odpovědí. Inspirovala a probíhala v příjemné atmosféře.“

„Máte vysoký standard a kvalitní přednášející. Konference byla profesionální, smysluplná a rozmanitá.“

„Skvělý výběr lektorů, příjemné prostředí a chutné občerstvení. Moc jsem si konferenci užila.“

Konference infra

Účastněte se prezenčně nebo on-line

Vyberte si formu, která vám nejvíce vyhovuje. Prezenčně nebo on-line?

Být přímo v sále má své výhody! Setkáte se s kolegy učiteli, budete si moci prohlédnout naše metodické materiály a pomůcky, produkty ostatních vystavovatelů, ochutnáte skvělé občerstvení, přednášející budete mít na dosah ruky a energii vám dodá výborná káva.

Myslíme i na vás, kteří to máte daleko a nemůžete být na místě s námi. Přihlásit se můžete na on-line živý přenos, abyste o tuto velkou společenskou událost nepřišli a mohli načerpat náměty a inspiraci pro práci.

Cena je konečná a nebudou k ní účtovány žádné další poplatky a DPH.

Platba: Na fakturu

konference Učitel 21. století - infra
Konference pohoštění

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.