Komunikační dovednosti v praxi

VZD00304
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňŠD/ŠKSpec. školyŘeditelé škol a managementAsistent pedagogaGymnázium
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Komunikace
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Komunikace je hlavním pracovním nástrojem učitele. A komunikační dovednosti jsou tedy neustále se vyvíjejícím se nástrojem, který nikdy není hotový. Proto je třeba podporovat rozvoj komunikačních technik, nadhledu a účelu. Akce je zaměřená nejen na konkrétní komunikační techniky, ale také na fakt, že každý dětský věk vyžaduje jinou formu, obsah a kompetenci.

Po absolvování semináře budete schopni určit komunikační strategie, na jejichž základě zvolí vhodné komunikační formy, které využije během své pedagogické praxe.

Obsah akce podle bloků:

1. blok:

Komunikace má dva hlavní procesy – vnitřní (myšlení) a vnější (mluvení). Mezi oběma procesy se celý život tvoří vazba, která má kvalitativní charakteristiku. Účastníci se budou rozdíl v těchto oblastech učit chápat a rozeznávat – že mladší dřív mluví, než myslí a starší by to měl mít naopak. Většina lidí si není
vědoma faktu, že si toho hodně myslí, ale relativně málo řeknou, řadu informací neumí zformulovat, ale také často mluví, aniž by rozuměli. Patří k tomu i dovednost klást otázky.

2. blok:

Je třeba znát rozdíly mezi malými, většími a dospívajícími dětmi a samozřejmě dospělými. Velkou bolestí sboroven je nedostatečná kompetence a dovednost komunikace mezi učiteli, popř. mezi učiteli a rodiči. S každým věkovým obdobím je jiná domluva a je třeba, aby to učitelé znali a akceptovali. Účastníci se proto dozvědí charakteristiky komunikace jednotlivých věkových období.

3. blok:

Komunikace není jen verbální, ale je existuje také komunikace tělem („řeč těla“), emocemi (pro-zodie) a komunikační nedostatky (tzv. paraverbální jevy). Učitelé potřebují znát a ovládat všechny čtyři oblasti, protože v opačném případě se jednak s dětmi nedomluví a navíc se stávají terčem parodování a
nápodoby. A zde se ukazuje komunikace mezi učiteli jako klíčová – kolegové jsou první, kdo by měl umět říct kolegovi, když se příliš odchyluje od normy. Ať formou nebo obsahem.

4. blok:

Každý člověk se potřebuje naučit přijímat i formulovat zpětnou vazbu. Když se ve vztazích začne něco kazit, zpravidla je to roto, že se rozpadá komunikační zpětná vazba. Účastníci se tedy dozvědí zákonitosti a formy zpětné vazby, včetně základních komunikačních technik, kterými se zpětná vazba formuluje. Do tohoto bloku spadá i závěrečný dialog, dotazy a diskuze.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Komunikace je hlavním pracovním nástrojem učitele. A komunikační dovednosti jsou tedy neustále se vyvíjejícím se nástrojem, který nikdy není hotový. Proto je třeba podporovat rozvoj komunikačních technik, nadhledu a účelu. Akce je zaměřená nejen na konkrétní komunikační techniky, ale také na fakt, že každý dětský věk vyžaduje jinou formu, obsah a kompetenci.

Po absolvování semináře budete schopni určit komunikační strategie, na jejichž základě zvolí vhodné komunikační formy, které využije během své pedagogické praxe.

Obsah akce podle bloků:

1. blok:

Komunikace má dva hlavní procesy – vnitřní (myšlení) a vnější (mluvení). Mezi oběma procesy se celý život tvoří vazba, která má kvalitativní charakteristiku. Účastníci se budou rozdíl v těchto oblastech učit chápat a rozeznávat – že mladší dřív mluví, než myslí a starší by to měl mít naopak. Většina lidí si není
vědoma faktu, že si toho hodně myslí, ale relativně málo řeknou, řadu informací neumí zformulovat, ale také často mluví, aniž by rozuměli. Patří k tomu i dovednost klást otázky.

2. blok:

Je třeba znát rozdíly mezi malými, většími a dospívajícími dětmi a samozřejmě dospělými. Velkou bolestí sboroven je nedostatečná kompetence a dovednost komunikace mezi učiteli, popř. mezi učiteli a rodiči. S každým věkovým obdobím je jiná domluva a je třeba, aby to učitelé znali a akceptovali. Účastníci se proto dozvědí charakteristiky komunikace jednotlivých věkových období.

3. blok:

Komunikace není jen verbální, ale je existuje také komunikace tělem („řeč těla“), emocemi (pro-zodie) a komunikační nedostatky (tzv. paraverbální jevy). Učitelé potřebují znát a ovládat všechny čtyři oblasti, protože v opačném případě se jednak s dětmi nedomluví a navíc se stávají terčem parodování a
nápodoby. A zde se ukazuje komunikace mezi učiteli jako klíčová – kolegové jsou první, kdo by měl umět říct kolegovi, když se příliš odchyluje od normy. Ať formou nebo obsahem.

4. blok:

Každý člověk se potřebuje naučit přijímat i formulovat zpětnou vazbu. Když se ve vztazích začne něco kazit, zpravidla je to roto, že se rozpadá komunikační zpětná vazba. Účastníci se tedy dozvědí zákonitosti a formy zpětné vazby, včetně základních komunikačních technik, kterými se zpětná vazba formuluje. Do tohoto bloku spadá i závěrečný dialog, dotazy a diskuze.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, ŠD/ŠK, Spec. školy, Ředitelé škol a management, , Asistent pedagoga, Gymnázium
Termín kurzu
12.09.2024 - 12.09.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 150 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, ŠD/ŠK, Spec. školy, Ředitelé škol a management, , Asistent pedagoga, Gymnázium
Termín kurzu
02.12.2024 - 02.12.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 150 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.