Komplexní péče v oblasti digitální gramotnosti učitelů

VZD00298
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-746/2021-7-50
Zaměření kurzu (kategorie)
GramotnostiInformační technologie a robotika
Hodinová dotace kurzu
25
Vhodné i pro šablony
ANO

"KKK" ... Kdekoli – Kdykoli – Komplexně

Exkluzivní program pro Vaši školu

 
První polovina roku 2020 přinesla spoustu nových situací, zejména pak značný nárůst požadavků na digitální gramotnost pedagogických pracovníků.

Ve většině škol došlo v důsledku této změny k celé řadě zajímavých projektů, způsobů komunikace, využití digitálních technologií, které možná leckde nebyly využity na sto procent.

Změna školského zákona kodifikovala dálkovou výuku jako nedílnou součást školních vzdělávacích programů a existuje tedy reálný předpoklad, že nároky na tuto oblast značným způsobem narostou, ať již jde o pořízení hardwaru, softwaru, služeb či rozvoje digitální gramotnosti učitelů. Nesmíme také opomenout sociální dopady, které uvedená změna výuky sebou nutně nese.

Tento komplexní program péče se zaměřuje na možnosti, které online výuka přináší. Nezapomíná ani na praktické otázky, související s bezpečností nezletilých, ochranou osobních údajů a službami, které je nutno ve školách zajistit. 

Program přizpůsobíme potřebám Vaší školy a zúčastněných učitelů.

Komunikace všech účastníků probíhá v prostředí aplikace MS Teams.


 Část programu v rozsahu 8 vyuč. hodin lze uplatnit v rámci ŠABLON. 

Balíček služeb "KKK" pro Vaši školu v rámci exkluzivní komplexní péče:

Individualizace a specifikace požadavků školy a analýza stavu a navazujících potřeb školy5 hodin
Konzultace – obsah seminářů, přehled online nástrojů3 hodiny 

On-line webinář 1. část
Akreditovaný vzdělávací program DVPP (Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce, akreditace čj. MSMT-21687/2020-4-500)
 Lze uplatnit v rámci ŠABLON

4 hodiny 
Práce učitelů s vlastním vybavením školy a hands on aktivity účastníků s možností individuálních konzultací4 hodiny
On-line webinář 2. část - shrnutí a výměna zkušeností z předchozího bodu
Akreditovaný vzdělávací program DVPP (Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce, akreditace čj. MSMT-21687/2020-4-500)
 Lze uplatnit v rámci ŠABLON
4 hodiny
Konzultace po dobu jednoho měsíce od ukončení 2. části on-line webináře5 hodin
CELKEM25 hodin
komplexní péče

 

TEMATICKÝ OBSAH:

 • Legislativní podmínky výuky na dálku (školský zákon, předpisy související)
 • Zajištění bezpečnosti přenosu informací, ochrana osobních údajů a autorský zákon
 • Základní pravidla e-safety, která nelze v běžném procesu výuky opomenout
 • Vyhodnocení sběrových anket mezi účastníky, sdílení dobrých a špatných zkušeností
 • Digitální gramotnost učitele a jak ji měřit
 • Hardware nezbytný pro online výuku (digitální technologie obecně)
 • Strategie online výuky a její naplnění v praxi
 • Kancelářský, komunikační a výukový software vhodný pro výuku (Google, Microsoft, a další)
 • Komunikační nástroje (MS Teams, Zoom, Webex)
 • Online prezenční nástroje (Glogster, Prezi a další)
 • Testovací a kvizové aplikace (Forms, Kahoot, EduKit)
 • E-learningové portály s hodnotícími nástroji (MS Office, Google, Moodle)
 • Školní infomační systémy se zabudovanými nástroji pro online prověřování
 • Sociální sítě jako možný prostředek pro online výuku
 • Výhody a nevýhody online aplikací
 • Co lze od digitálních technologií očekávat a co jsou jen pedagogické bludy
 • Sdílení zkušeností 

Vedoucí programu: 

Ing. Milan Hausner

 


Základní cena:

29.900 Kč bez DPH 

V ceně jsou zahrnuté veškeré výše uvedené služby.

Fakturovaná částka bude rozdělena na:

a) akreditované vzdělávání, které lze uplatnit v rámci šablon (8 vyuč. hodin)
b) péče a konzultace (17 vyuč. hodin)


 

V případě zájmu o tento program nás kontaktujte, nebo klikněte na tlačítko níže - "Poptat kurz na zákázku".

Hana Mourková, BBA
mob.: +420 607 040 733
tel.: +420 568 851 733, + 420 568 850 772
e-mail: mourkova@infracz.cz

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"KKK" ... Kdekoli – Kdykoli – Komplexně

Exkluzivní program pro Vaši školu

 
První polovina roku 2020 přinesla spoustu nových situací, zejména pak značný nárůst požadavků na digitální gramotnost pedagogických pracovníků.

Ve většině škol došlo v důsledku této změny k celé řadě zajímavých projektů, způsobů komunikace, využití digitálních technologií, které možná leckde nebyly využity na sto procent.

Změna školského zákona kodifikovala dálkovou výuku jako nedílnou součást školních vzdělávacích programů a existuje tedy reálný předpoklad, že nároky na tuto oblast značným způsobem narostou, ať již jde o pořízení hardwaru, softwaru, služeb či rozvoje digitální gramotnosti učitelů. Nesmíme také opomenout sociální dopady, které uvedená změna výuky sebou nutně nese.

Tento komplexní program péče se zaměřuje na možnosti, které online výuka přináší. Nezapomíná ani na praktické otázky, související s bezpečností nezletilých, ochranou osobních údajů a službami, které je nutno ve školách zajistit. 

Program přizpůsobíme potřebám Vaší školy a zúčastněných učitelů.

Komunikace všech účastníků probíhá v prostředí aplikace MS Teams.


 Část programu v rozsahu 8 vyuč. hodin lze uplatnit v rámci ŠABLON. 

Balíček služeb "KKK" pro Vaši školu v rámci exkluzivní komplexní péče:

Individualizace a specifikace požadavků školy a analýza stavu a navazujících potřeb školy5 hodin
Konzultace – obsah seminářů, přehled online nástrojů3 hodiny 

On-line webinář 1. část
Akreditovaný vzdělávací program DVPP (Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce, akreditace čj. MSMT-21687/2020-4-500)
 Lze uplatnit v rámci ŠABLON

4 hodiny 
Práce učitelů s vlastním vybavením školy a hands on aktivity účastníků s možností individuálních konzultací4 hodiny
On-line webinář 2. část - shrnutí a výměna zkušeností z předchozího bodu
Akreditovaný vzdělávací program DVPP (Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce, akreditace čj. MSMT-21687/2020-4-500)
 Lze uplatnit v rámci ŠABLON
4 hodiny
Konzultace po dobu jednoho měsíce od ukončení 2. části on-line webináře5 hodin
CELKEM25 hodin
komplexní péče

 

TEMATICKÝ OBSAH:

 • Legislativní podmínky výuky na dálku (školský zákon, předpisy související)
 • Zajištění bezpečnosti přenosu informací, ochrana osobních údajů a autorský zákon
 • Základní pravidla e-safety, která nelze v běžném procesu výuky opomenout
 • Vyhodnocení sběrových anket mezi účastníky, sdílení dobrých a špatných zkušeností
 • Digitální gramotnost učitele a jak ji měřit
 • Hardware nezbytný pro online výuku (digitální technologie obecně)
 • Strategie online výuky a její naplnění v praxi
 • Kancelářský, komunikační a výukový software vhodný pro výuku (Google, Microsoft, a další)
 • Komunikační nástroje (MS Teams, Zoom, Webex)
 • Online prezenční nástroje (Glogster, Prezi a další)
 • Testovací a kvizové aplikace (Forms, Kahoot, EduKit)
 • E-learningové portály s hodnotícími nástroji (MS Office, Google, Moodle)
 • Školní infomační systémy se zabudovanými nástroji pro online prověřování
 • Sociální sítě jako možný prostředek pro online výuku
 • Výhody a nevýhody online aplikací
 • Co lze od digitálních technologií očekávat a co jsou jen pedagogické bludy
 • Sdílení zkušeností 

Vedoucí programu: 

Ing. Milan Hausner

 


Základní cena:

29.900 Kč bez DPH 

V ceně jsou zahrnuté veškeré výše uvedené služby.

Fakturovaná částka bude rozdělena na:

a) akreditované vzdělávání, které lze uplatnit v rámci šablon (8 vyuč. hodin)
b) péče a konzultace (17 vyuč. hodin)


 

V případě zájmu o tento program nás kontaktujte, nebo klikněte na tlačítko níže - "Poptat kurz na zákázku".

Hana Mourková, BBA
mob.: +420 607 040 733
tel.: +420 568 851 733, + 420 568 850 772
e-mail: mourkova@infracz.cz

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.