Komiks a ilustrace ve výuce ČJL

VZD02225
Cílová skupina
ZŠ 2. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-15159/2022-5-499
Zaměření kurzu (kategorie)
GramotnostiČeský jazyk a literatura
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO
„Každý se učí jinak a každý se dostane do určitého bodu z jiného směru.“
- Stan Lee


Hledáte nové nástroje, které by zvýšily motivaci žáků k učení? Řešením může být komiks… 

Popis kurzu

Teoreticko-praktický kurz je zaměřen na možnosti využití komiksu ve vzdělávání. Ukážeme Vám komiks jako žánr, který propojuje prvky literatury, výtvarného umění, filmu a dramatu.

Seznámíte se s metodami, jak využít komiks a ilustrace k podpoře čtenářské gramotnosti, k rozvoji kritického myšlení a vytváření kladného vztahu ke čtení. Komiks lze využít v předmětech zabývajících se historickými událostmi, slohu, výuce cizích jazyků, literatury apod.

Osvojíte si postupy, jak pomocí komiksu žáky motivovat ke čtení, naučit je hledat vazby mezi jednotlivými druhy umění, naučit je pracovat s komiksovou literaturou beletristickou i s populárně naučným textem, rozvíjet jejich estetické vnímání a podporovat tvořivost prostřednictvím vlastní tvorby komiksu

Prakticky si vyzkoušíte aktivity spojené s prací s komiksem a ilustracemi.

Součástí kurzu je i evaluace získaných znalostí a závěrečná diskuze.

Cíl kurzu

Zdokonalit schopnosti pedagogů k zatraktivnění vyučování a k rozvíjení klíčových kompetencí za použití inovativních moderních metod.

Obsah kurzu v bodech:
 • historie komiksu;
 • možnosti využití komiksu ve vzdělávání;
 • komparace různých ztvárnění téhož námětu v literárním, výtvarném, dramatickém, filmovém a komiksovém zpracování;
 • motivace prostřednictvím komiksu a ilustrace, aktivizace žáků;
 • charakteristika komiksu – textová a obrazová složka, kreslené romány;
 • identifikace hodnotné literatury a literatury triviální;
 • rozvíjení estetického cítění;
 • formování názoru na umělecké dílo;
 • úloha ilustrace v knihách a učebnicích;
 • výběr nejlepších komiksů zaměřených na různé žánry a témata (vzdělávání, historie, významné osobnosti, dobrodružství, humor, pohádky atd.); 
 • komiksové adaptace vybraných literárních děl českých i zahraničních – jejich analýza a komparace;
 • praktická cvičení s vybranými komiksy a ilustracemi;
 • tvořivý přístup ke čtení a psaní, kreativita při práci s textem;
 • rozvíjení schopnosti nonverbálního vyjadřování; 
 • postupy, jak vytvořit vlastní komiks;
 • evaluace, diskuse.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Každý se učí jinak a každý se dostane do určitého bodu z jiného směru.“
- Stan Lee


Hledáte nové nástroje, které by zvýšily motivaci žáků k učení? Řešením může být komiks… 

Popis kurzu

Teoreticko-praktický kurz je zaměřen na možnosti využití komiksu ve vzdělávání. Ukážeme Vám komiks jako žánr, který propojuje prvky literatury, výtvarného umění, filmu a dramatu.

Seznámíte se s metodami, jak využít komiks a ilustrace k podpoře čtenářské gramotnosti, k rozvoji kritického myšlení a vytváření kladného vztahu ke čtení. Komiks lze využít v předmětech zabývajících se historickými událostmi, slohu, výuce cizích jazyků, literatury apod.

Osvojíte si postupy, jak pomocí komiksu žáky motivovat ke čtení, naučit je hledat vazby mezi jednotlivými druhy umění, naučit je pracovat s komiksovou literaturou beletristickou i s populárně naučným textem, rozvíjet jejich estetické vnímání a podporovat tvořivost prostřednictvím vlastní tvorby komiksu

Prakticky si vyzkoušíte aktivity spojené s prací s komiksem a ilustracemi.

Součástí kurzu je i evaluace získaných znalostí a závěrečná diskuze.

Cíl kurzu

Zdokonalit schopnosti pedagogů k zatraktivnění vyučování a k rozvíjení klíčových kompetencí za použití inovativních moderních metod.

Obsah kurzu v bodech:
 • historie komiksu;
 • možnosti využití komiksu ve vzdělávání;
 • komparace různých ztvárnění téhož námětu v literárním, výtvarném, dramatickém, filmovém a komiksovém zpracování;
 • motivace prostřednictvím komiksu a ilustrace, aktivizace žáků;
 • charakteristika komiksu – textová a obrazová složka, kreslené romány;
 • identifikace hodnotné literatury a literatury triviální;
 • rozvíjení estetického cítění;
 • formování názoru na umělecké dílo;
 • úloha ilustrace v knihách a učebnicích;
 • výběr nejlepších komiksů zaměřených na různé žánry a témata (vzdělávání, historie, významné osobnosti, dobrodružství, humor, pohádky atd.); 
 • komiksové adaptace vybraných literárních děl českých i zahraničních – jejich analýza a komparace;
 • praktická cvičení s vybranými komiksy a ilustracemi;
 • tvořivý přístup ke čtení a psaní, kreativita při práci s textem;
 • rozvíjení schopnosti nonverbálního vyjadřování; 
 • postupy, jak vytvořit vlastní komiks;
 • evaluace, diskuse.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.