Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentky

VZD00065
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845MSMT-21614/2022-5-708
Zaměření kurzu (kategorie)
Logopedie
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář se skládá ze dvou částí. V první části je seminář zaměřen na teoretické poznatky v oblasti kolektivní logopedické péče. Budou probrány vhodné metodické materiály, počítačové programy, a interaktivní pomůcky, které se dají využít v rámci kolektivní logopedické péče.

Ve druhé části bude následovat pracovní dílna, která bude zaměřena na praktické využití v mateřské či základní škole. Účastníci během této části vypracují konkrétní logopedické lekce. Během této části bude probrána i tzv. „baterie her“.

Obsah v bodech:

Kolektivní logopedická péče v mateřské škole a 1. třídě základní školy vedená logopedickými asistentkami (Metodické doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61)

 • Specifika kolektivní logopedické péče v návaznosti na komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku
 • Zajištění kolektivní logopedické péče – organizace, zásady, metody a formy práce, spolupráce se zákonnými zástupci, propojenost se Školním vzdělávacím programem
 • Struktura logopedické lekce
 • Pomůcky, metodické materiály, počítačové programy, interaktivní tabule, tablety v rámci kolektivní logopedické péče

Pracovní dílna - metodická část pro logopedické asistentky

 • Rozbor konkrétních lekcí pro kolektivní logopedickou péči (využití v mateřské škole a základní škole)
 • Vypracování konkrétní kolektivní logopedické lekce jednotlivými účastníky vzdělávacího programu
 • „Baterie her“: rozvoj sluchového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace), rozvoj zrakového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace), rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, rozvoj slovní pohotovosti a komunikačních dovedností, dechová, fonační a artikulační cvičení

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář se skládá ze dvou částí. V první části je seminář zaměřen na teoretické poznatky v oblasti kolektivní logopedické péče. Budou probrány vhodné metodické materiály, počítačové programy, a interaktivní pomůcky, které se dají využít v rámci kolektivní logopedické péče.

Ve druhé části bude následovat pracovní dílna, která bude zaměřena na praktické využití v mateřské či základní škole. Účastníci během této části vypracují konkrétní logopedické lekce. Během této části bude probrána i tzv. „baterie her“.

Obsah v bodech:

Kolektivní logopedická péče v mateřské škole a 1. třídě základní školy vedená logopedickými asistentkami (Metodické doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61)

 • Specifika kolektivní logopedické péče v návaznosti na komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku
 • Zajištění kolektivní logopedické péče – organizace, zásady, metody a formy práce, spolupráce se zákonnými zástupci, propojenost se Školním vzdělávacím programem
 • Struktura logopedické lekce
 • Pomůcky, metodické materiály, počítačové programy, interaktivní tabule, tablety v rámci kolektivní logopedické péče

Pracovní dílna - metodická část pro logopedické asistentky

 • Rozbor konkrétních lekcí pro kolektivní logopedickou péči (využití v mateřské škole a základní škole)
 • Vypracování konkrétní kolektivní logopedické lekce jednotlivými účastníky vzdělávacího programu
 • „Baterie her“: rozvoj sluchového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace), rozvoj zrakového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace), rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, rozvoj slovní pohotovosti a komunikačních dovedností, dechová, fonační a artikulační cvičení

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.