Klub koordinátorů ŠVP

VZD02047
Cílová skupina
Koordinátoři ŠVP
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21614/2022-5-708
Zaměření kurzu (kategorie)
ŠVP a RVPStudia
Hodinová dotace kurzu
20
Vhodné i pro šablony
ANO

Klub koordinátorů ŠVP – exkluzívní nabídka pro absolventy našeho specializačního studia pro koordinátory ŠVP.

Chceme o Vás pečovat i po ukončení studia, přejeme si vytvářet s Vámi podporující síť, a tak jsme pro následující školní rok pro Vás připravili na novou variantu KLUBU KOORDINÁTORŮ ŠVP. Klub tady pro Vás bude každý měsíc v předem daných termínech (přehled dostanete na začátku školního roku), v odpoledních či podvečerních hodinách. Plánujeme tedy 10 setkání v rozsahu bude 2 hodin formou on-line, tak jak jste zvyklí z tutoriálů. Vy si předplatíte členství v klubu na celý školní rok a bude jenom na Vás, jak často se zúčastníte. Některá setkání budou tematická, některá diskusní nad Vašimi otázkami nebo nad aktualitami. Tato nabídka platí pouze pro Vás naše absolventy.

Vzdělaný a informovaný koordinátor tvorby a inovací školních vzdělávacích programů (dále koordinátor ŠVP) je pro školu důležitým specialistou. Na základě patnáctileté praxe práce s koordinátory ŠVP jsme získali zkušenost, že odborná práce vyžaduje od koordinátorů ŠVP nejen znalosti a dovednosti v oblasti RVP/ŠVP, ale také organizační schopnosti a dovednosti v motivaci a řízení týmů svých kolegů. To je velmi vzdálené tomu, co je obvyklou náplní práce učitele. Při práci s koordinátory ŠVP, kteří studují specializační studium (250 hodin) nebo při seminářích k inspekčnímu systému k editaci ŠVP InspIS ŠVP se setkáváme jasně formulovanými potřebami koordinátorů ŠVP v tom, jak pracovat s týmy učitelů, jak komunikovat s vedením školy, případně s Českou školní inspekcí.

Klub koordinátorů ŠVP svojí formou doplňuje vzdělávací nabídku v oblasti jejich osobnostního a profesního rozvoje. Je prostředím pro poskytování kolegiální podpory, dochází ke sdílení zkušeností, předávání inspirací a příkladů dobré praxe i možnosti setkat se s odborníky na jednotlivá témata týkající se tvorby a inovací ŠVP.

Cílem je podpořit začínající i zkušenější koordinátory ŠVP na jejich profesní specializované dráze v škole.


Obsah vzdělávacího programu v bodech:

 • Identifikování Vašich potřeb.
 • Výběr konkrétního, hlavního tématu, či témat pro další práci.
 • Práce s tématy týkajícími se ŠVP a práce s ním, která vyplynula v prvním bloku.
 • Diskuse nad konkrétními příklady z praxe škol, vzájemné obohacování pro argumentaci směrem k pedagogům, zkušenosti z organizace práce na inovacích ŠVP.
 • Zobecnění zkušeností.
 • Jak informace využijete ve své praxi?

Tato forma specifické profesní komunikace může být velmi užitečným zdrojem pro odborný růst koordinátorů ŠVP a kvalitu jejich práce. To přinese užitek nejen jim, ale i školám na kterých působí.


Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Klub koordinátorů ŠVP – exkluzívní nabídka pro absolventy našeho specializačního studia pro koordinátory ŠVP.

Chceme o Vás pečovat i po ukončení studia, přejeme si vytvářet s Vámi podporující síť, a tak jsme pro následující školní rok pro Vás připravili na novou variantu KLUBU KOORDINÁTORŮ ŠVP. Klub tady pro Vás bude každý měsíc v předem daných termínech (přehled dostanete na začátku školního roku), v odpoledních či podvečerních hodinách. Plánujeme tedy 10 setkání v rozsahu bude 2 hodin formou on-line, tak jak jste zvyklí z tutoriálů. Vy si předplatíte členství v klubu na celý školní rok a bude jenom na Vás, jak často se zúčastníte. Některá setkání budou tematická, některá diskusní nad Vašimi otázkami nebo nad aktualitami. Tato nabídka platí pouze pro Vás naše absolventy.

Vzdělaný a informovaný koordinátor tvorby a inovací školních vzdělávacích programů (dále koordinátor ŠVP) je pro školu důležitým specialistou. Na základě patnáctileté praxe práce s koordinátory ŠVP jsme získali zkušenost, že odborná práce vyžaduje od koordinátorů ŠVP nejen znalosti a dovednosti v oblasti RVP/ŠVP, ale také organizační schopnosti a dovednosti v motivaci a řízení týmů svých kolegů. To je velmi vzdálené tomu, co je obvyklou náplní práce učitele. Při práci s koordinátory ŠVP, kteří studují specializační studium (250 hodin) nebo při seminářích k inspekčnímu systému k editaci ŠVP InspIS ŠVP se setkáváme jasně formulovanými potřebami koordinátorů ŠVP v tom, jak pracovat s týmy učitelů, jak komunikovat s vedením školy, případně s Českou školní inspekcí.

Klub koordinátorů ŠVP svojí formou doplňuje vzdělávací nabídku v oblasti jejich osobnostního a profesního rozvoje. Je prostředím pro poskytování kolegiální podpory, dochází ke sdílení zkušeností, předávání inspirací a příkladů dobré praxe i možnosti setkat se s odborníky na jednotlivá témata týkající se tvorby a inovací ŠVP.

Cílem je podpořit začínající i zkušenější koordinátory ŠVP na jejich profesní specializované dráze v škole.


Obsah vzdělávacího programu v bodech:

 • Identifikování Vašich potřeb.
 • Výběr konkrétního, hlavního tématu, či témat pro další práci.
 • Práce s tématy týkajícími se ŠVP a práce s ním, která vyplynula v prvním bloku.
 • Diskuse nad konkrétními příklady z praxe škol, vzájemné obohacování pro argumentaci směrem k pedagogům, zkušenosti z organizace práce na inovacích ŠVP.
 • Zobecnění zkušeností.
 • Jak informace využijete ve své praxi?

Tato forma specifické profesní komunikace může být velmi užitečným zdrojem pro odborný růst koordinátorů ŠVP a kvalitu jejich práce. To přinese užitek nejen jim, ale i školám na kterých působí.


Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.