Kdy nabídnout individuální konzultace rodičům předškolních dětí?

V tomto článku se dozvíte, kdy, jak a proč je vhodné nabídnout rodičům možnost individuálních konzultací ohledně jejich předškolního dítěte. Také zde naleznete konkrétní oblasti a podtémata, která je dobrá na takovéto konzultaci probrat.

Úvodem

Pokud si nejste jisti, zda jsou individuální konzultace s rodiči předškoláků vhodné pro vás či školku, ve které pracujete, doporučuji nejprve pročíst mé starší články zabývající se podobnými tématy:

Kdy a proč tyto konzultace realizovat?

Možná vaše mateřská škola pro rodiče předškoláků pravidelně realizuje třídní schůzky, které se zaměřují na informovanost o možnostech odkladu školní docházky a školní připravenosti. Ze zkušenosti vím, že některým rodičům nevyhovuje tato hromadná forma, nebo se cítí v časovém tlaku, když po realizaci výše zmíněné třídní schůzky mají jít osobně za příslušným pedagogem. V této formě třídních schůzek nelze zajistit naprosté soukromí, ani dostačující časový prostor pro komunikaci, jelikož zde ve frontě netrpělivě čekají další zájemci.

Doporučuji tedy kombinaci obou těchto forem. Na třídních schůzkách pro předškoláky můžete obecně informovat o spádovosti škol, zápisech, oblastech, na které je třeba se zaměřit, pochvaly dětí či informovanosti o spolupráci se základními školami.

V závěru takovéto třídní schůzky můžete rodičům poskytnout možnost domluvit si e-mailem osobní konzultaci, na které budou přítomny obě pedagožky daného dítěte a zákonní zástupci. Některým pedagogům se osvědčilo mít na nástěnce či webových stránkách vypsané konzultační hodiny, jiní to nechávají na e-mailové či osobní domluvě. Forma záleží na vás, je však vhodné ji sladit v příslušné mateřské škole.

Přítomnost dítěte – ano či ne?

Některé mateřské školy využívají tzv. tripartity, což jsou neobvyklé třídní schůzky, u kterých je přítomno i konkrétní dítě. Většinou se tato situace týká spíše školních dětí.

Pokud se chystáte rodičům doporučit odklad školní docházky a ukázat rodičům důvody tohoto doporučení, určitě není vhodné, aby tuto vaši diskuzi dítě slyšelo, jelikož by ji mohlo špatně pochopit. Případnou informaci o nenastoupení do 1. třídy se svými kamarády by mělo dostat v bezpečném prostředí a od svých blízkých – v rodině.

Určité typy dětí naopak chtějí na takovéto schůzce být a pochlubit se svým portfoliem. Je tedy možné, aby byly přítomny na začátku, kdy společně prolistujete portfolio a poté se vzdálily k volné hře. Počítejte však s tím, že vaše i rodičovská pozornost bude dělena mezi rozhovor dospělých a kontrolu dítěte.

Samozřejmě jsou situace a rodiče, kteří nemají kam dítě dát na hlídání, a tak nezbyde jiná možnost. Doporučuji tedy připravit portfolio a potřebné dokumenty ke stolečku a dítěti zase oblíbené hračky na koberec. V tuto chvíli mají samozřejmě odpovědnost za dítě rodiče, ale je vhodné se vyhnout nějakým nebezpečným elementům.

Obsah konzultace

Co na takovéto konzultaci probrat? Začít můžete samotným důvodem/motivací či očekáváním rodičů, proč se pro tuto konzultaci rozhodli.

Dle této počáteční informace již můžete navázat na reflexi prací dítěte, prohlídnutí jeho portfolia či informování o vedené diagnostice.

Nezapomeňte se zmínit i o sociálním chování dítěte, o tom jakou má většinou roli ve skupině, zda aktivně/vyhledává či nevyhledává kontakt, zda spíše upřednostňuje kontakt s vrstevníky či dospělými osobami, apod.

Dále můžete rodičům doporučit, na jakou oblast se mohou doma zaměřit a více ji podporovat.

Závěrem

Před realizací této konzultace se nezapomeňte dostatečně připravit. Detailně projděte veškeré diagnostiky dítěte a jeho portfolio. Velmi důležité je, abyste se předem na nějakých doporučeních a závěrech s kolegyní shodly, aby poté nenastala situace, kdy nebudete jednotné a rodiče budou zmatení.

Zároveň je důležitá přítomnost obou pedagožek, a to nejen proto, že každá může přinést jiný pohled na dítě, ale i pro případné svědectví v případě nějakých komplikací. Mnoho mateřských škol nabízí přítomnost i zástupce ředitele či ředitelky.

Přejeme Vám milé setkání s rodiči!

Článek pro Vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní škole

Vložte svůj komentář