Mgr. Kateřina Černá

Kateřina Černá

Vzdělání

  • SUPŠ sv. Anežky české, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, učitelství náboženství a etiky pro střední školy a učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Praxe

  • ZŠ a MŠ Brloh, Svobodná základní škola Doma v lese, Základní škola a Mateřská škola Besednice

Zaměření

  • rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků prvního stupně
  • výtvarná výchova a rozvoj klíčových gramotností mezipředmětové přesahy
  • propojení výtvarných činností do dalších oblastí vzdělávání, především do hodin českého jazyka a prvouky