Kariérní poradenství na základní škole

VZD03591
Cílová skupina
ZŠ 2. stupeňVýchovný poradce a kariérový poradce
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Soft skills učiteleKomunikace
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

Kariérní poradenství na základní škole hraje klíčovou roli v pomáhání žákům objevit své zájmy, schopnosti a rozvíjet povědomí o různých profesních možnostech. Cílem je podporovat žáky při přípravě na budoucí kariéru a poskytovat jim nástroje a informace potřebné k rozhodování o své profesní dráze. Je důležité, aby kariérní poradenství bylo přístupné a včasné, aby žáci mohli začít přemýšlet o své kariéře od raného věku a postupně rozvíjet své schopnosti a dovednosti.


Popis kurzu:
Tento webinář je určen především pro kariérové, ale i pro výchovné poradce. Získáte přehled o krocích kariérového poradce v rámci jeho práce se žáky v rámci kariérového poradenství. Probereme některé prvky a aktivity, které mohou být součástí kariérního poradenství na základní škole. Vše doplníme o konkrétní příklady a ukázky.


Obsah kurzu v bodech:
Program:

   
1. Self-Discovery (Objevování sebe sama):

 • Aktivity zaměřené na povzbuzení žáků k objevování svých zájmů, hodnot, silných stránek a představ o budoucnosti.

2. Představení profesních možností:

 • Informování žáků o různých povoláních, povinnostech a možnostech studia po základní škole.

3. Návštěvy a přednášky od profesionálů, vrstevníků:

 • Pozvání hostů z různých profesních oblastí, aby žákům poskytli přímý pohled na své kariéry a sdíleli své zkušenosti.

4. Kariérní dny a veletrhy:

 • Organizace událostí, během kterých se žáci mohou setkat s různými pracovníky a zástupci různých odvětví.

5. Koučovací sezení:

 • Individuální nebo skupinová koučování, která pomáhají žákům lépe pochopit své cíle a plány do budoucna.

6. Kariérní vzdělávací programy:

 • Začlenění kariérně zaměřených programů do vzdělávacího plánu školy, které poskytují žákům dovednosti potřebné pro úspěch v různých profesních sférách.

7. Kariérní průvodce:

 • Přítomnost kariérního poradce, který může žákům poskytovat jedinečné rady a pomoc při plánování jejich kariéry.


Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je rozšíření a prohloubení odborných znalostí z kariérního poradenství.


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Kariérní poradenství na základní škole hraje klíčovou roli v pomáhání žákům objevit své zájmy, schopnosti a rozvíjet povědomí o různých profesních možnostech. Cílem je podporovat žáky při přípravě na budoucí kariéru a poskytovat jim nástroje a informace potřebné k rozhodování o své profesní dráze. Je důležité, aby kariérní poradenství bylo přístupné a včasné, aby žáci mohli začít přemýšlet o své kariéře od raného věku a postupně rozvíjet své schopnosti a dovednosti.


Popis kurzu:
Tento webinář je určen především pro kariérové, ale i pro výchovné poradce. Získáte přehled o krocích kariérového poradce v rámci jeho práce se žáky v rámci kariérového poradenství. Probereme některé prvky a aktivity, které mohou být součástí kariérního poradenství na základní škole. Vše doplníme o konkrétní příklady a ukázky.


Obsah kurzu v bodech:
Program:

   
1. Self-Discovery (Objevování sebe sama):

 • Aktivity zaměřené na povzbuzení žáků k objevování svých zájmů, hodnot, silných stránek a představ o budoucnosti.

2. Představení profesních možností:

 • Informování žáků o různých povoláních, povinnostech a možnostech studia po základní škole.

3. Návštěvy a přednášky od profesionálů, vrstevníků:

 • Pozvání hostů z různých profesních oblastí, aby žákům poskytli přímý pohled na své kariéry a sdíleli své zkušenosti.

4. Kariérní dny a veletrhy:

 • Organizace událostí, během kterých se žáci mohou setkat s různými pracovníky a zástupci různých odvětví.

5. Koučovací sezení:

 • Individuální nebo skupinová koučování, která pomáhají žákům lépe pochopit své cíle a plány do budoucna.

6. Kariérní vzdělávací programy:

 • Začlenění kariérně zaměřených programů do vzdělávacího plánu školy, které poskytují žákům dovednosti potřebné pro úspěch v různých profesních sférách.

7. Kariérní průvodce:

 • Přítomnost kariérního poradce, který může žákům poskytovat jedinečné rady a pomoc při plánování jejich kariéry.


Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je rozšíření a prohloubení odborných znalostí z kariérního poradenství.


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 2. stupeň, Výchovný poradce a kariérový poradce
Termín kurzu
22.05.2024 - 22.05.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 12.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
1 350 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.