Mgr. Kamila Doležalová

Kamila Doležalová

Jsem učitelka. Vždycky jsem jí chtěla být. Je to každý den nová šance pro objevy, poznání, pochopení. Sebe. Druhých. Světa. Je to každý den nová šance uvidět a zvolit si to nejdůležitější v nás a kolem nás. Šance pro lásku. A pro radost. Má to smysl.
Jako výtvarný pedagog, pedagog MŠ, arteterapeut, psychoterapeut, maminka, manželka a prostě člověk, který dýchá a ví, že jednou přestane...

Vzdělání      

 • pedagog MŠ - SPgŠ Prachatice
 • Výtvarný pedagog - Mgr. - VO ZUŠ PF JU Č.Budejovice
 • Arteterapeut - Bc. - Ateliér arteterapie PF JU Č. Budějovice
 • Certfikovaný lektor Životních Map

Zaměření

 • výtvarná výchova v MŠ, ZŠ i ZUŠ
 • směry a podoby VV v ČR, výtvarné techniky
 • výtvarná výchova a psychosociální zrání jedince
 • dětský výtvarný projev a jeho souvislosti s prevencí sociálně patologických jevů
 • modifikovaná forma arteterapie v hodinách VV jako podpora duševního zdraví dítěte
 • intrapersonální a interpersonální komunikace, její podstata, hodnota a podoby
 • individualizace ve výchovně vzdělávacím procesu MŠ
 • čtenářská pregramotnost v MŠ
 • syndrom vyhoření, jeho detekce, eliminace, prevence
 • sociálně osobnostní rozvoj pedagogů MŠ
 • polytechnika v MŠ