mail tisk

KAFOMET pro I. stupeň ZŠ - výběr

KAFOMET pro I. stupeň ZŠ - výběr

Publikace KAFOMET pro I. stupeň základní školy – výběr obsahuje 400 stran metod formátu A4 pro učitele I. stupně. Přinášíme výběr z metod, které dávají výuce nový směr. Přehledné značení v záhlaví každého příspěvku, je doplněné o určení úrovně vzdělávacích cílů.

Jednotlivé metody jsou připravené k okamžitému použití pro všechny předměty. Jejich autory jsou učitelé z praxe. KAFOMET šetří váš čas. Struktura publikace umožňuje jednoduchou orientaci pomocí vyhledávacího systému, který je členěný podle vzdělávacích oblastí jako RVP ZV, ročníků, klíčových pojmů, kompetencí, učiva a průřezových témat. Jednotlivé oblasti jsou obsahem a značením přizpůsobené dnešním potřebám pedagogiky.

Publikaci lze zakoupit v tištěné nebo elektronické podobě.


OBJEDNAT ZDE

 

OBSAH - co všechno v publikaci :

 • náměty pro inovaci školních vzdělávacích programů a jejich jednotlivých částí
 • formy a metody práce (postupy, hry, aktivity)
 • návody na výrobu pomůcek
 • tématické sbírky příkladů, úkolů, cvičení
 • dokumenty, náměty pro práci třídního učitele
 • testy, kvízy, soutěže
 • návrhy časového rozvržení učiva, varianty
 • úvody do předmětů z hlediska forem a metod práce
 • seznamy učební literatury
 • doporučené a vyzkoušené počítačové programy
 • pracovní listy
 • podměty ke změně
 • práce s rodiči
 • volnočasové aktivity
Podrobný obsah publikace si můžete prohlédnout zde.
Ukázka metody zde.

REDAKČNÍ RADA:
Mgr. Zdeněk Brom - učitel ZŠ Vodňany
Mgr. Bohuslava Korbová - učitelka ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod, 1. stupeň
Mgr. Dana Svobodová - manažerka vzdělavání, lektor, pedagog
PaedDr. Karel Tomek - VÚP v Praze, Asociace pedagogů základních škol v ČR, lektor
Mgr. Ilona Wicheová - učitelka ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod, 1. stupeň
Mgr. Anna Doubková - lektorka, koučka

STRUKTURA:

Oddělovník Vzdělávací obor Zkratka vyučovacího předmětu
Jazyky
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk

ČJ, AJ, NJ
Matematika
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie

M, INF
Příroda
Člověk a jeho svět
Člověk a příroda

PRV, PŘV, PŘ, CH, F, ENV, F
Společnost
Člověk a společnost
VL, D, Z, OV, RV
Výchovy
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Umění a kultura
TV, PV, HV, VV
Řízení základní školy
Agenda
Řízení základní školy
AG, ŘZŠ
Projekty
Třída
Projekty
Ostatní
Speciální vzdělávací potřeby
TŘ, PRO, OST, SVP

 

<< zpět