PaedDr. Josef Rydlo

Josef Rydlo

V roce 1986 vstoupil jako čerstvý absolvent Pedagogické fakulty v Hradci Králové do pedagogického procesu. Během pedagogické dráhy učitele vždy kladl důraz nejen na vzdělávání, ale i výchovu žáků a studentů. Jeho hlavní pedagogické principy jsou „vyzdvihování kladných rysů osobnosti“ a „chybami se člověk učí“. Ve stejném duchu nastavil i klima škol (střední a vyšší odborná škola), které jako ředitel ve Zlínském kraji 16 let řídil.

Vysoce si váží dvou našich významných osobností – učitele národů Jana Amose Komenského a světově uznávaného dětského psychologa pana Zdeňka Matějčka.
V rámci lektorování se zaměřuje hlavně na efektivní využívání informačních zdrojů k daným oblastem a na práci se základními pojmy a myšlení v souvislostech. Využívá i pojmové mapování pomocí digitálního nástroje.

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta v Hradci Králové: 
  učitelství 5. – 12. ročník, aprobace biologie – pedagogika
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta:
  Funkční studium II pro ředitele škol a školských zařízení – Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
  Specializační program speciální pedagogika se zaměřením etopedie
 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie:
  Studium pro výchovné poradce v programu celoživotního vzdělávání

Dosavadní praxe

1986–1987
učitel přírodopisu a chemie ZDŠ Horní Měcholupy, Praha 10
Školská správa Praha 10

1987–1988
základní vojenská služba
Vojenský útvar v Uherském Hradišti

1988–1988
studijní pobyt na katedře pedagogiky a psychologie
Pedagogická fakulta v Hradci Králové

1988–1989
studijní pobyt v rámci pedagogiky
Pedagogická fakulta v Hradci Králové

1989–1993
odborný asistent na katedře biologie
Pedagogická fakulta v Hradci Králové

1993–1997
středoškolský profesor biologie a výchovy ke zdraví
Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou

1997–2008
ředitel školy
Střední odborná škola Uherský Brod

2008–31. 7. 2013
ředitel školy
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

1. 8. 2013–31. 10. 2013
zaměstnanec školy
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

1. 11. 2013–17. 11. 2013
zástupce koordinátorky rozvoje organizace
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu v Praze

18. 11. 2013–31. 3. 2015
vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1. 4. 2015–31. 12. 2019
náměstek sekce strategie a inovací (statutární zástupce ředitelky NIDV)
Národní institut pro další vzdělávání – Centrální pracoviště v Praze

1. 1. 2020–30. 9. 2020
ředitel odboru Systémové podpory pedagogických pracovníků, škol a školských zařízení
Národní pedagogický institut České republiky – Centrální pracoviště v Praze

1. 10. 2020–dosud
Vedoucí Oddělení pro rozvoj a projekty
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Aktuálně také pracuji jako věcný manažer v projektu „KAP 3“ v Pražském inovativním institutu (PII).

Kurzy

ON-LINE: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Od 18 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:115
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.03.2024