Mgr. Jiřina Jehličková

Jiřina Jehličková

Vzdělání

 • Střední pedagogická škola v Liberci
 • Rozšiřující studium speciální pedagogiky se závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie a speciální pedagogické diagnostiky - UK v Praze
 • Speciální pedagogika, bakalářské studium se státní závěrečnou zkouškou z logopedie, integrativní speciální pedagogiky a psychopedie - Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci
 • Navazující magisterské studium speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, pedagogika a psychologie, speciální pedagogika pro učitele - MU Brno

Praxe

 • Učitelka v MŠ
 • Lektorka - vzdělávání dospělých
 • Logopedka
 • Sociální pracovnice
 • Krajský koordinátor logopedické péče

Zaměření

 • Logopedie
 • Speciální pedagogika