JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Jiří Valenta

Vzdělání:

 • Právnická fakulta University Palackého Olomouc – magisterský studijní obor právo
 • Pedagogická fakulta University Palackého Olomouc – magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor fyzika – základy techniky
 • Postgraduální studium na Universitě Karlově, fakulta právní – studijní program Europeum, specializace: evropské právo
 • Státní rigorózní zkouška na UP Olomouc

Praxe:

 • Učitel základní školy Opletalova Litovel. Člen kabinetu fyziky Okresního pedagogického střediska.
 • Tvorba vzdělávacích videopořadů, podíl naorganizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedení praxí studentů učitelství.
 • Externí učitel PdF UP Olomouc – didaktika základů techniky.
 • Místopředseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Specializace: financování vzdělávání, pracovní právo, kolektivní vyjednávání, mezinárodní vzdělávací systémy, tvorba a realizace programů v sociální a vzdělávací oblasti; Praha.
 • Místopředseda evropského výboru Education International, Brusel.
 • Člen poradního týmu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Praha.
 • Člen řídícího a poradního výboru Národní observatoře odborného vzdělávání Národního vzdělávacího fondu, Praha.
 • Člen Pracovního týmu pro vzdělávání a lidské zdroje Rady hospodářské a sociální dohody ČR, Praha.
 • Externí učitel PdF UP Olomouc – finanční management.
 • Člen poradního výboru Evropské komise pro volný pohyb osob, Brusel.
 • Člen poradního výboru Evropské komise pro odborné vzdělávání, Brusel.
 • Člen řídícího výboru Národního konsorcia Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání (ReferNet), Praha.
 • Soukromá praxe v oboru právního poradenství při organizaci vzdělávání.

Zaměření:

 • Školská legislativa
 • Správní řízení ve školství
 • Pracovní právo
 • Platové předpisy
 • Kolektivní vyjednávání
 • Financování škol
 • Lektor fuknčního studia pro ředitele škol