PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.

Jaroslava Dosedlová

Vzdělání

 • Magisterské studium psychologie na FF MU v Brně, státní zkouška, titul Mgr.
 • Postgraduální doktorské studium na FF MU v Brně, obhajoba disertační práce z oboru klinické psychologie a složení rigorózní zkoušky, titul PhD.
 • Rigorózní zkouška na FF MU v Brně, doktorát z filozofie, titul PhDr.
 • Zahraniční stáže ve Francii a v Belgii

Praxe

 • Psychologický ústav FF MU v Brně - přednáší sociální a aplikovanou sociální psychologii, psychologii zdraví, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (imaginativní a taneční)
 • Lektorka
 • Vedoucí řešitelka grantových projektů GA ČR
 • Spolupráce v dalších projektech (výzkumná, pedagogická a expertní činnost)

Zaměření

 • Sociální psychologie a aplikovaná sociální psychologie
 • Interpersonální komunikace
 • Psychologie zdraví
 • Transakční analýza
 • Taneční a pohybová terapie
 • Imaginativní psychoterapie