Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Jana Škrabánková

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Katedra fyziky, vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talent management (CVVPT). Zkušenosti s prací s nadanými žáky, jejich rodiči i učiteli. Přednáší problematiku nadaných žáků po celé České republice, pro nadané žáky také přednáší vybraná odborná fyzikální a chemické témata. Vlastní zkušenosti s mentoringem, zkušenosti s organizací řady exkurzí, soutěží, aktivit, programů a projektů pro nadané žáky. Autorka více než 100 článků a 3 knih, většina v propojení s tématikou nadaných. Odborné zaměření – Speciální teorie relativity, Geofyzika a meteorologie, Fyzikální výpočty, Didaktika fyziky.