MUDr. Jana Martincová

Jana Martincová

Jana Martincová se po absolvování lékařské fakulty MU v Brně dlouhodobě profiluje v oblasti vzdělávání laické i odborné veřejnosti a popularizaci medicíny. Je autorkou mnoha knih a projektů zdravotnického vzdělávání veřejnosti. Je popularizátorkou předškolní přípravy a sexuální výchovy v kruhu rodinném.