Mgr. Jan Zouhar

Jan Zouhar

Vzdělání

 • Filosofická fakulta UK Praha – obor dějepis – ekonomie. Studium ukončeno v roce 1968
 • rozšiřující studium techniky administrativy a hospodářské korespondence ukončeno vydání způsobilosti k výuce těchto předmětů v roce 1979
 • rozšiřující studium těsnopisu ukončeno vydáním učitelské způsobilosti v roce 1989
 • Univerzita Palackého v Olomouci – dvousemestrální kurz politologie
 • 1996 – certifikát mediátora
 • 2008 - výcvik v systemickém koučování
 • Absolvent kurzu Silva Mind Control

Dosavadní praxe

 • 39 let praxe učitele
 • 20 let praxe v oblasti vzdělávání dospělých

Zaměření

 • Koučování učitelů a ředitelů
 • Mentoring pedagogických pracovníků
 • Mediace – řešení konfliktů mezi učiteli, vedením a rodiči
 • kompetence k učení
 • osobnostní a sociální výchova – tzv. měkké dovednosti (sebepoznání, týmová spolupráce, komunikace, řešení konfliktu, atd.)
 • komunikace
 • řešení konfliktu a mediace
 • metodika výuky humanitních předmětů
 • Internet ve výuce
 • Konzultace k ŠVP pro základní a střední školy