PhDr. Jan Svoboda

Jan Svoboda

Český psycholog Jan Svoboda byl v minulosti supervizorem několika azylových domů a také programu Hestia Praha. Působil jako psycholog a psychoterapeut a nyní působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie. Je autorem vysokoškolských skript jako například „Metody práce s mládeží“, „Učitelština – dialogizovaná forma vedení sexuální výchovy v ZŠ“ či „Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů“. také publikuje své odborné články, ve kterých vychází ze své poradenské praxe, v časopisech jako Ty a Já, Psychologie dnes nebo Prevence. Je také například autorem publikací „Sebepoznávání krokem a chůzí“ či „Agrese a agresivita v předškolním a mladším věku“.

Akreditovaný lektor pro ČR a SR pro všechny stupně školství, supervizor dětských domovů, azylových domů, domovu důchodců. Autor 8 samostatných knih, 3x spoluautor se specializací na poradenství v oblasti výchovy, výuky, týmů a kolektivů.

Vzdělání

  • VŠ – FF UK Praha, jednooborová psychologie, doplněno UP Olomouc, učitelství humanitních předmětů pro střední školy, dlouhodobý výcvik v Satiterapii

Dosavadní praxe

  • Vychovatel domovy mládeže, samostatný odborný psycholog PPP, rodinné a vztahové poradenství, VŠ učitel PdF  OU Ostrava