Jak zvládnout roli začínající ředitelky MŠ

VZD00284
Cílová skupina
Ředitelé škol a management
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementSoft skills učitele
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Cílem tohoto semináře je pomoci začínajícím ředitelkám orientovat se v požadavcích na jejich funkci, podělit se s nimi o zkušenosti z dlouholeté praxe ředitelky mateřské školy s právním subjektem. Doporučit Vám vhodné postupy a možné způsoby realizace požadavků na práci ředitelky mateřské školy (korekce představ s realitou), abyste dobře zvládly svoji roli ředitelky mateřské školy, Vaše práce Vás uspokojovala a vyhnuly jste se zbytečným kolapsům.

Obsah kurzu v bodech:

 • Co všechno obsahuje funkce ředitelky mateřské školy (jednotlivé profesní role, ze kterých se skládá role ředitelky: stále ještě učitelka, manažerka, kolegyně, personalistka, rozpočtářka, bezpečák, fakturantka, úřednice, mluvčí organizace).
 • Co je stěžejní pro roli ředitelky (kvalita vzdělávání). Využívání delegování funkcí, spolupráce s odborníky.
 • Obsah práce a odpovědnost ředitelky mateřské školy obecně, ze kterých dokumentů vyplývá.
 • Rozdíl v pozici začínající ředitelka v původní mateřské škole versus v jiné mateřské škole. Navazování na image školy, vytváření vlastní vize (pozorování – stanovení kritérií, vyhodnocování, příprava změn, realizace změn). SWOT analýza.
 • Klima školy (bezpečné sociální prostředí pro všechny zúčastněné vzdělávacího procesu: děti, zaměstnance, rodiče. Tvorba pravidel: pro děti, pro zaměstnance, pro rodiče. Odraz požadavků podporujících pozitivní klima v dokumentech mateřské školy: řád školy, školní vzdělávací program, rozvržení pracovní doby).
 • Kontrolní činnost ředitelky (u pedagogických pracovníků: třídní agenda, využití pracovní doby učitelky, obsah a způsob pedagogické práce učitelek: hospitace, profesní portfolia učitelek, koučování. U ostatních zaměstnanců). Využívání vzájemných hospitací pedagogů, tvorba profesních portfolií, vedení zaměstnanců k odpovědnosti za posilování profesních kompetencí).
 • Pedagogické rady (příprava na ně, jejich průběh, stanovení závěrů a sledování realizace dohodnutého, zápisy z porad. Participace zaměstnanců školy na tvorbě vnitřních dokumentů školy).
 • Pro zřizovatele v roli statutárního zástupce. Spolupráce a komunikace se zřizovatelem podle zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (řešení rozpočtu, řešení aktuálních potřeb a požadavků mateřské školy, zapojování do žádostí o grant) a podle Školského zákona (zápis do MŠ, prázdninový provoz).
 • Spolupráce s rodiči (komunikace s rodiči, adaptace dítěte za účasti rodiče, využití spolku rodičů k posilování kvality vzdělávání).
 • Vyváženost role ředitelky mateřské školy s jejími ostatními životními rolemi, prevence syndromu vyhoření.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Cílem tohoto semináře je pomoci začínajícím ředitelkám orientovat se v požadavcích na jejich funkci, podělit se s nimi o zkušenosti z dlouholeté praxe ředitelky mateřské školy s právním subjektem. Doporučit Vám vhodné postupy a možné způsoby realizace požadavků na práci ředitelky mateřské školy (korekce představ s realitou), abyste dobře zvládly svoji roli ředitelky mateřské školy, Vaše práce Vás uspokojovala a vyhnuly jste se zbytečným kolapsům.

Obsah kurzu v bodech:

 • Co všechno obsahuje funkce ředitelky mateřské školy (jednotlivé profesní role, ze kterých se skládá role ředitelky: stále ještě učitelka, manažerka, kolegyně, personalistka, rozpočtářka, bezpečák, fakturantka, úřednice, mluvčí organizace).
 • Co je stěžejní pro roli ředitelky (kvalita vzdělávání). Využívání delegování funkcí, spolupráce s odborníky.
 • Obsah práce a odpovědnost ředitelky mateřské školy obecně, ze kterých dokumentů vyplývá.
 • Rozdíl v pozici začínající ředitelka v původní mateřské škole versus v jiné mateřské škole. Navazování na image školy, vytváření vlastní vize (pozorování – stanovení kritérií, vyhodnocování, příprava změn, realizace změn). SWOT analýza.
 • Klima školy (bezpečné sociální prostředí pro všechny zúčastněné vzdělávacího procesu: děti, zaměstnance, rodiče. Tvorba pravidel: pro děti, pro zaměstnance, pro rodiče. Odraz požadavků podporujících pozitivní klima v dokumentech mateřské školy: řád školy, školní vzdělávací program, rozvržení pracovní doby).
 • Kontrolní činnost ředitelky (u pedagogických pracovníků: třídní agenda, využití pracovní doby učitelky, obsah a způsob pedagogické práce učitelek: hospitace, profesní portfolia učitelek, koučování. U ostatních zaměstnanců). Využívání vzájemných hospitací pedagogů, tvorba profesních portfolií, vedení zaměstnanců k odpovědnosti za posilování profesních kompetencí).
 • Pedagogické rady (příprava na ně, jejich průběh, stanovení závěrů a sledování realizace dohodnutého, zápisy z porad. Participace zaměstnanců školy na tvorbě vnitřních dokumentů školy).
 • Pro zřizovatele v roli statutárního zástupce. Spolupráce a komunikace se zřizovatelem podle zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (řešení rozpočtu, řešení aktuálních potřeb a požadavků mateřské školy, zapojování do žádostí o grant) a podle Školského zákona (zápis do MŠ, prázdninový provoz).
 • Spolupráce s rodiči (komunikace s rodiči, adaptace dítěte za účasti rodiče, využití spolku rodičů k posilování kvality vzdělávání).
 • Vyváženost role ředitelky mateřské školy s jejími ostatními životními rolemi, prevence syndromu vyhoření.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, Ředitelé škol a management
Termín kurzu
17.03.2024 - 17.03.2024
Město konání
Brno
Poznámka k termínu
(9.00 - 15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 390 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.