Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání

VZD00064
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Obsahem semináře je podrobné seznámení s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání – plánem pedagogické podpory, jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování.

V rámci druhého stupně základní školy bude plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovávat obvykle třídní učitel s podporou výchovného poradce, případně školního poradenského pracoviště ve spolupráci s vyučujícími dalších vyučovacích předmětů, ve kterých je podpora žáka potřebná. To klade nároky na komunikace a efektivní organizaci práce. Smyslem tvorby, provádění a vyhodnocování PLPP je pomoci žákovi překonat obtíže, nikoli zatížit učitele další administrativou.

Aby však učitel mohl dobře plánovat kroky směřující k vytvoření plánu pedagogické podpory, musí s ním být dobře seznámený.

Netýká se to pouze jednotlivých položek formuláře, ale především porozumění smyslu zpracování tohoto dokumentu a na tomto základě řízení procesu získávání informací o žácích a promýšlení kroků na jejich podporu v každodenní činnosti. Mnoho činností pro dosažení úspěchu u svých žáků dobří učitelé dělají instinktivně, měli by mít možnost v diskuzi se ujistit, kdy nastal čas pro písemné zpracování PLPP. Součástí vzdělávání je i pochopení širších souvislostí, jakými je například role PLPP v případě nutnosti využití vyšších stupňů podpory.

Vzdělávací cíl: Naučit ředitele škol, výchovné poradce a učitele ZŠ zásadám pro zpracování PLPP a jejich vytvoření s porozuměním situaci.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Obsahem semináře je podrobné seznámení s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání – plánem pedagogické podpory, jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování.

V rámci druhého stupně základní školy bude plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovávat obvykle třídní učitel s podporou výchovného poradce, případně školního poradenského pracoviště ve spolupráci s vyučujícími dalších vyučovacích předmětů, ve kterých je podpora žáka potřebná. To klade nároky na komunikace a efektivní organizaci práce. Smyslem tvorby, provádění a vyhodnocování PLPP je pomoci žákovi překonat obtíže, nikoli zatížit učitele další administrativou.

Aby však učitel mohl dobře plánovat kroky směřující k vytvoření plánu pedagogické podpory, musí s ním být dobře seznámený.

Netýká se to pouze jednotlivých položek formuláře, ale především porozumění smyslu zpracování tohoto dokumentu a na tomto základě řízení procesu získávání informací o žácích a promýšlení kroků na jejich podporu v každodenní činnosti. Mnoho činností pro dosažení úspěchu u svých žáků dobří učitelé dělají instinktivně, měli by mít možnost v diskuzi se ujistit, kdy nastal čas pro písemné zpracování PLPP. Součástí vzdělávání je i pochopení širších souvislostí, jakými je například role PLPP v případě nutnosti využití vyšších stupňů podpory.

Vzdělávací cíl: Naučit ředitele škol, výchovné poradce a učitele ZŠ zásadám pro zpracování PLPP a jejich vytvoření s porozuměním situaci.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.