VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potřebou podpory

Kód: VZD00267
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
1 990 Kč
+ -
„Mysl není nádobou, která má být naplněna, ale ohněm, který má být zapálen.“
– Plutarchos


Jak efektivně provádět reedukaci? 

Popis kurzu

Ve frontální části si vysvětlíme základ spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem v rámci inkluze.  
Podrobně se budeme věnovat správnému porozumění zpráv z PPP, SPC a možností využití jejich závěrů při reedukaci
Vysvětlíme si důležitost informovanosti rodičů

Seznámíme se s praktickou aplikací cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace

V individuální části se zaměříme na individuální potřeby dítěte v rámci samostatných cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga.
Prakticky si ukážeme jednotlivá cvičení a  vysvětlíme jejich návaznost na frontální část. 

Podmínkou účasti na tomto programu je ukončené vzdělání na Pedagogické fakultě, aprobace učitelství pro 1. a 2. st. ZŠ, speciální pedagogika.

Cíl kurzu

Posílit kompetence k péči o žáky s potřebou podpory na ZŠ v rámci inkluze.

Obsah kurzu v bodech:
 • spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem;
 • zprávy z PPP, SPC – porozumění, vyhodnocování, možnosti využití při reedukaci;
 • informovanost rodičů;
 • praktická aplikace cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace;
 • postřehování: cvičení zaměřené obsahem na danou látku postupného ročníku dle zadání kmenového pedagoga, reedukačně na orientaci v souřadnicích, pravolevou orientaci, oční pohyby nutné pro čtení a psaní jako prevence zrakových reverzí, práci s číslem, slovem;
 • zraková percepce: cvičení zaměřené na vnímáni detailu zrakem jako prevence a řešení správné aplikace diakritiky, interpunkce, prevence vynechávání a záměny písmen, správné snímání z tabule apod.;
 • sluchová percepce: cvičení zaměřená na rytmus, sluchovou paměť, sluchový postřeh s cílem podpořit diktáty, psaní předložek atd.;
 • prostorová a pravolevá orientace: cvičení zaměřená na orientaci v textu, geometrii, převody jednotek, datové osy, zrakovou paměť;
 • cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga jeho specifika.
„Mysl není nádobou, která má být naplněna, ale ohněm, který má být zapálen.“
– Plutarchos


Jak efektivně provádět reedukaci? 

Popis kurzu

Ve frontální části si vysvětlíme základ spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem v rámci inkluze.  
Podrobně se budeme věnovat správnému porozumění zpráv z PPP, SPC a možností využití jejich závěrů při reedukaci
Vysvětlíme si důležitost informovanosti rodičů

Seznámíme se s praktickou aplikací cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace

V individuální části se zaměříme na individuální potřeby dítěte v rámci samostatných cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga.
Prakticky si ukážeme jednotlivá cvičení a  vysvětlíme jejich návaznost na frontální část. 

Podmínkou účasti na tomto programu je ukončené vzdělání na Pedagogické fakultě, aprobace učitelství pro 1. a 2. st. ZŠ, speciální pedagogika.

Cíl kurzu

Posílit kompetence k péči o žáky s potřebou podpory na ZŠ v rámci inkluze.

Obsah kurzu v bodech:
 • spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem;
 • zprávy z PPP, SPC – porozumění, vyhodnocování, možnosti využití při reedukaci;
 • informovanost rodičů;
 • praktická aplikace cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace;
 • postřehování: cvičení zaměřené obsahem na danou látku postupného ročníku dle zadání kmenového pedagoga, reedukačně na orientaci v souřadnicích, pravolevou orientaci, oční pohyby nutné pro čtení a psaní jako prevence zrakových reverzí, práci s číslem, slovem;
 • zraková percepce: cvičení zaměřené na vnímáni detailu zrakem jako prevence a řešení správné aplikace diakritiky, interpunkce, prevence vynechávání a záměny písmen, správné snímání z tabule apod.;
 • sluchová percepce: cvičení zaměřená na rytmus, sluchovou paměť, sluchový postřeh s cílem podpořit diktáty, psaní předložek atd.;
 • prostorová a pravolevá orientace: cvičení zaměřená na orientaci v textu, geometrii, převody jednotek, datové osy, zrakovou paměť;
 • cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga jeho specifika.
*
*
*