Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potřebou podpory

VZD00267
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
InkluzePoruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
„Mysl není nádobou, která má být naplněna, ale ohněm, který má být zapálen.“
– Plutarchos


Jak efektivně provádět reedukaci? 

Popis kurzu

Ve frontální části si vysvětlíme základ spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem v rámci inkluze.  
Podrobně se budeme věnovat správnému porozumění zpráv z PPP, SPC a možností využití jejich závěrů při reedukaci
Vysvětlíme si důležitost informovanosti rodičů

Seznámíme se s praktickou aplikací cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace

V individuální části se zaměříme na individuální potřeby dítěte v rámci samostatných cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga.
Prakticky si ukážeme jednotlivá cvičení a  vysvětlíme jejich návaznost na frontální část. 

Podmínkou účasti na tomto programu je ukončené vzdělání na Pedagogické fakultě, aprobace učitelství pro 1. a 2. st. ZŠ, speciální pedagogika.

Cíl kurzu

Posílit kompetence k péči o žáky s potřebou podpory na ZŠ v rámci inkluze.

Obsah kurzu v bodech:
 • spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem;
 • zprávy z PPP, SPC – porozumění, vyhodnocování, možnosti využití při reedukaci;
 • informovanost rodičů;
 • praktická aplikace cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace;
 • postřehování: cvičení zaměřené obsahem na danou látku postupného ročníku dle zadání kmenového pedagoga, reedukačně na orientaci v souřadnicích, pravolevou orientaci, oční pohyby nutné pro čtení a psaní jako prevence zrakových reverzí, práci s číslem, slovem;
 • zraková percepce: cvičení zaměřené na vnímáni detailu zrakem jako prevence a řešení správné aplikace diakritiky, interpunkce, prevence vynechávání a záměny písmen, správné snímání z tabule apod.;
 • sluchová percepce: cvičení zaměřená na rytmus, sluchovou paměť, sluchový postřeh s cílem podpořit diktáty, psaní předložek atd.;
 • prostorová a pravolevá orientace: cvičení zaměřená na orientaci v textu, geometrii, převody jednotek, datové osy, zrakovou paměť;
 • cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga jeho specifika.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Mysl není nádobou, která má být naplněna, ale ohněm, který má být zapálen.“
– Plutarchos


Jak efektivně provádět reedukaci? 

Popis kurzu

Ve frontální části si vysvětlíme základ spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem v rámci inkluze.  
Podrobně se budeme věnovat správnému porozumění zpráv z PPP, SPC a možností využití jejich závěrů při reedukaci
Vysvětlíme si důležitost informovanosti rodičů

Seznámíme se s praktickou aplikací cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace

V individuální části se zaměříme na individuální potřeby dítěte v rámci samostatných cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga.
Prakticky si ukážeme jednotlivá cvičení a  vysvětlíme jejich návaznost na frontální část. 

Podmínkou účasti na tomto programu je ukončené vzdělání na Pedagogické fakultě, aprobace učitelství pro 1. a 2. st. ZŠ, speciální pedagogika.

Cíl kurzu

Posílit kompetence k péči o žáky s potřebou podpory na ZŠ v rámci inkluze.

Obsah kurzu v bodech:
 • spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem;
 • zprávy z PPP, SPC – porozumění, vyhodnocování, možnosti využití při reedukaci;
 • informovanost rodičů;
 • praktická aplikace cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace;
 • postřehování: cvičení zaměřené obsahem na danou látku postupného ročníku dle zadání kmenového pedagoga, reedukačně na orientaci v souřadnicích, pravolevou orientaci, oční pohyby nutné pro čtení a psaní jako prevence zrakových reverzí, práci s číslem, slovem;
 • zraková percepce: cvičení zaměřené na vnímáni detailu zrakem jako prevence a řešení správné aplikace diakritiky, interpunkce, prevence vynechávání a záměny písmen, správné snímání z tabule apod.;
 • sluchová percepce: cvičení zaměřená na rytmus, sluchovou paměť, sluchový postřeh s cílem podpořit diktáty, psaní předložek atd.;
 • prostorová a pravolevá orientace: cvičení zaměřená na orientaci v textu, geometrii, převody jednotek, datové osy, zrakovou paměť;
 • cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga jeho specifika.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň,
Termín kurzu
23.09.2024 - 23.09.2024
Město konání
Brno
Poznámka k termínu
(12.00 - 18.30 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 390 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.