VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Jak vést obtížné manažerské rozhovory

Kód: VZD00391
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
1 990 Kč
+ -

Vzdělávací program je zaměřený na vedení hodnoticích rozhovorů. V rámci programu se prolínají teoretické poznatky s praktickými příklady vedení rozhovorů v jednotlivých situacích, důraz je kladen na zásady vedení, problémy a chyby hodnocení zaměstnanců a cesty jejich překonávání, jak povzbuzovat a motivovat. Pozornost je věnována taktéž faktorům ovlivňujícím úspěšnost jednotlivých typů rozhovorů (výběrové, vstupní, hodnotící, problémové, propouštěcí).
Cílem vzdělávacího programu je podpora vedoucích pracovníků v jejich roli, tj. odborné rady, doporučení a informace, jak správně postupovat v obtížných manažerských rozhovorech, jak si vytvořit správný systém sdělování informací v jednotlivých situacích, čemu se vyhnout, a na co klást důraz, jak provést ověření úspěšnosti dosažení stanovených cílů.

Získáte zpětnou vazbu pro oblasti, ve kterých by se měli, v rámci přípravy na obtížné manažerské rozhovory dále rozvíjet.

Obsah kurzu v bodech:

 • principy vedení pracovních rozhovorů 
 • výběrový rozhovor – práce s kompetencemi 
 • vstupní rozhovor – zásadní motivační rozhovor v práci manažera
 • hodnotící rozhovor – profesní rozvoj pracovníka
 • výstupy z hodnotících rozhovorů – mapa pracovních vztahů
 • problémové rozhovory – kárný a disciplinární, negativní zpětná vazba, motivační pokárání
 • propouštěcí rozhovor – vytváření sítí

Vzdělávací program je zaměřený na vedení hodnoticích rozhovorů. V rámci programu se prolínají teoretické poznatky s praktickými příklady vedení rozhovorů v jednotlivých situacích, důraz je kladen na zásady vedení, problémy a chyby hodnocení zaměstnanců a cesty jejich překonávání, jak povzbuzovat a motivovat. Pozornost je věnována taktéž faktorům ovlivňujícím úspěšnost jednotlivých typů rozhovorů (výběrové, vstupní, hodnotící, problémové, propouštěcí).
Cílem vzdělávacího programu je podpora vedoucích pracovníků v jejich roli, tj. odborné rady, doporučení a informace, jak správně postupovat v obtížných manažerských rozhovorech, jak si vytvořit správný systém sdělování informací v jednotlivých situacích, čemu se vyhnout, a na co klást důraz, jak provést ověření úspěšnosti dosažení stanovených cílů.

Získáte zpětnou vazbu pro oblasti, ve kterých by se měli, v rámci přípravy na obtížné manažerské rozhovory dále rozvíjet.

Obsah kurzu v bodech:

 • principy vedení pracovních rozhovorů 
 • výběrový rozhovor – práce s kompetencemi 
 • vstupní rozhovor – zásadní motivační rozhovor v práci manažera
 • hodnotící rozhovor – profesní rozvoj pracovníka
 • výstupy z hodnotících rozhovorů – mapa pracovních vztahů
 • problémové rozhovory – kárný a disciplinární, negativní zpětná vazba, motivační pokárání
 • propouštěcí rozhovor – vytváření sítí
*
*
*