Jak učit, když žák nerozumí

VZD02279
Cílová skupina
Asistent pedagogaZŠ 2. stupeňZŠ 1. stupeňŠD/ŠK
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28678/2022-4-886bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
NEANO

Na tomto webináři vám dáme tipy a návody- jak učit žáka, který nerozumí česky. Návody na efektivní výuku českého jazyka – obsahové a organizační. Ukázky metodických materiálů a pracovních listů pro výuku předmětů na 1. a 2. stupni. Testování a hodnocení žáků. Práce se žáky, kteří nezvládají učivo. 

Obsah kurzu v bodech:

Efektivní výuka českého jazyka u žáků cizinců – obsah, gramatika, metody a ukázky hravých aktivit. Klady a zápory různých možností organizace výuky češtiny pro cizince na základní škole – individuální a skupinové, dopolední a odpolední bloky, intenzivní a dlouhodobé varianty. 

Jak pomoci žákům zvládnout jednotlivé předměty bez znalosti jazyka – úprava obsahu jednotlivých okruhů, slovní zásoba, porozumění. Organizace práce během hodiny – dělení dětí do skupin, práce společná. Ukázky metodických materiálů, pracovních listů se zaměřením na základní slovní zásobu jednotlivých předmětů a témat. Nápady na práci s textem, jednoduché psaní, projekty a další vhodné aktivity.

Testování a hodnocení žáků s OMJ – vstupní, čtvrtletní a pololetní testy, ukázky testů, využití ukrajinského jazyka při testování, další možnosti testování žáků.
Hodnocení žáků – specifika hodnocení ukrajinských žáků, výhody a nevýhody – známky, procenta, slovní hodnocení, prospěl - neprospěl. Rozdíly v hodnocení českých a ukrajinských žáků.

Jak pracovat se žákem, který nezvládá učivo 1. a 2. stupně – ponížení učiva, rozložení učiva, podpora ve výuce českého jazyka, doučování, spolupráce s rodinou, úskalí přesunu žáka do nižšího ročníku. 

Cíl kurzu

Cílem semináře je předat vám návody, jak co nejrychleji naučit děti cizinců základy českého jazyka tak, aby byly schopné se plnohodnotně zapojit do výuky, jak je testovat a hodnotit a jak pracovat se žáky, kteří nezvládají učivo.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na tomto webináři vám dáme tipy a návody- jak učit žáka, který nerozumí česky. Návody na efektivní výuku českého jazyka – obsahové a organizační. Ukázky metodických materiálů a pracovních listů pro výuku předmětů na 1. a 2. stupni. Testování a hodnocení žáků. Práce se žáky, kteří nezvládají učivo. 

Obsah kurzu v bodech:

Efektivní výuka českého jazyka u žáků cizinců – obsah, gramatika, metody a ukázky hravých aktivit. Klady a zápory různých možností organizace výuky češtiny pro cizince na základní škole – individuální a skupinové, dopolední a odpolední bloky, intenzivní a dlouhodobé varianty. 

Jak pomoci žákům zvládnout jednotlivé předměty bez znalosti jazyka – úprava obsahu jednotlivých okruhů, slovní zásoba, porozumění. Organizace práce během hodiny – dělení dětí do skupin, práce společná. Ukázky metodických materiálů, pracovních listů se zaměřením na základní slovní zásobu jednotlivých předmětů a témat. Nápady na práci s textem, jednoduché psaní, projekty a další vhodné aktivity.

Testování a hodnocení žáků s OMJ – vstupní, čtvrtletní a pololetní testy, ukázky testů, využití ukrajinského jazyka při testování, další možnosti testování žáků.
Hodnocení žáků – specifika hodnocení ukrajinských žáků, výhody a nevýhody – známky, procenta, slovní hodnocení, prospěl - neprospěl. Rozdíly v hodnocení českých a ukrajinských žáků.

Jak pracovat se žákem, který nezvládá učivo 1. a 2. stupně – ponížení učiva, rozložení učiva, podpora ve výuce českého jazyka, doučování, spolupráce s rodinou, úskalí přesunu žáka do nižšího ročníku. 

Cíl kurzu

Cílem semináře je předat vám návody, jak co nejrychleji naučit děti cizinců základy českého jazyka tak, aby byly schopné se plnohodnotně zapojit do výuky, jak je testovat a hodnotit a jak pracovat se žáky, kteří nezvládají učivo.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, Asistent pedagoga, ŠD/ŠK
Termín kurzu
30.05.2024 - 30.05.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(12.00 - 15.30 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
1 350 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.