Jak se stát čtenářem

Kód: VZD01867
Dostupnost: Skladem
1 990 Kč
+ -

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Čtení je pro mysl tím, čím je pro tělo cvičení.“
- Sir Richard Steele


Děti ztrácejí zájem o čtení, což má bohužel fatální důsledky: mají problém se vyjadřovat, chybí jim kontakt s psaným jazykem, a to vše má vliv na gramatickou a stylistickou úroveň a důsledkem je zhoršující se vztah k mateřskému jazyku a cit pro něj. 
Co s tím?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový seminář s praktickou dílnou, kde se naučíte, jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a maximálně zapojit žáky do výuky v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ.
Představíme Vám moderní formy a metody výuky, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním a individualizaci výuky.
Seznámíte se s činnostmi, které aktivizují koncentraci a pozornost žáků a činnostmi relaxačními.
Naučíte se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek k výuce a využívat efektivní metody a formy práce.
Získáte pestrý zásobník praxí osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny a odpovědi na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele.
Všechny nové postupy si aktivně vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.
Samozřejmostí je dodání materiálů v digitální podobě s možností jejich úpravy podle vlastních potřeb.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností. Dále pak zdokonalit schopnosti pedagogů vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Obsah kurzu v bodech:

 • teoretický vstup – co je to čtenářská gramotnost, očekávané výsledky učení v uzlových bodech, hodnocení žáků – způsoby hodnocení (rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením, aktivity formativního hodnocení - potleskové ovace, místo po mé pravici, zvídavý reportér, místa si vymění;
 • aktivizační metody – Čtenářský a pisatelský žolík, Na spisovatele, Na představy, Na ťukanou, Na kompas, Zmatek nad zmatek, Maxičlověče, Domina, Na zloděje;
 • čtenářské dílny – pravidla, osvědčené způsoby vedení čtenářských dílen, metody RWCT, rozvoj čtenářských strategií – kladení otázek, usuzování, vizualizace;
 • kooperativní prvky ve výuce – Běhavka, Činnostní učení, Skládankové učení.
 • projektové vyučování;
 • metody kooperativního učení;
 • sebereflexe.

„Čtení je pro mysl tím, čím je pro tělo cvičení.“
- Sir Richard Steele


Děti ztrácejí zájem o čtení, což má bohužel fatální důsledky: mají problém se vyjadřovat, chybí jim kontakt s psaným jazykem, a to vše má vliv na gramatickou a stylistickou úroveň a důsledkem je zhoršující se vztah k mateřskému jazyku a cit pro něj. 
Co s tím?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový seminář s praktickou dílnou, kde se naučíte, jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a maximálně zapojit žáky do výuky v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ.
Představíme Vám moderní formy a metody výuky, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním a individualizaci výuky.
Seznámíte se s činnostmi, které aktivizují koncentraci a pozornost žáků a činnostmi relaxačními.
Naučíte se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek k výuce a využívat efektivní metody a formy práce.
Získáte pestrý zásobník praxí osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny a odpovědi na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele.
Všechny nové postupy si aktivně vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.
Samozřejmostí je dodání materiálů v digitální podobě s možností jejich úpravy podle vlastních potřeb.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností. Dále pak zdokonalit schopnosti pedagogů vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Obsah kurzu v bodech:

 • teoretický vstup – co je to čtenářská gramotnost, očekávané výsledky učení v uzlových bodech, hodnocení žáků – způsoby hodnocení (rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením, aktivity formativního hodnocení - potleskové ovace, místo po mé pravici, zvídavý reportér, místa si vymění;
 • aktivizační metody – Čtenářský a pisatelský žolík, Na spisovatele, Na představy, Na ťukanou, Na kompas, Zmatek nad zmatek, Maxičlověče, Domina, Na zloděje;
 • čtenářské dílny – pravidla, osvědčené způsoby vedení čtenářských dílen, metody RWCT, rozvoj čtenářských strategií – kladení otázek, usuzování, vizualizace;
 • kooperativní prvky ve výuce – Běhavka, Činnostní učení, Skládankové učení.
 • projektové vyučování;
 • metody kooperativního učení;
 • sebereflexe.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.