Jak řešit konfliktní situace ve škole aneb efektivní komunikace (6 hod.)

VZD02504
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňSpec. školyAsistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
bude akreditováno
Hodinová dotace kurzu
6

Teoreticko-praktický vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí zlepšit svoje komunikační schopnosti a naučit se efektivně řešit konfliktní situace jak ve třídě, tak s rodiči. Dozvíte se, jak se nenechat manipulovat a užívat asertivní techniky v komunikaci s rodiči i žáky. Webinář je tedy jakýmsi praktickým návodem, jak komunikovat v konfliktu. Odnesete si teoretické poznatky (konflikt, asertivita, „eustress distress) i získáte nové kompetence v podobě efektivního zvládání konfliktních situací ve škole. Naučíte se, jak zefektivnit komunikaci, jaké kompetence má učitel a čeho by se měl v komunikaci raději vyvarovat. Na modelových situacích si probereme nejčastější konfliktní situace, které mohou ve škole nastat a probereme, jakým způsobem je řešit.


Obsah kurzu v bodech:

 • Úvod do problematiky, definice pojmů konflikt, asertivita, „eustress distress“
 • Obrana proti manipulaci - asertivní techniky (teoretický rámec)
 • Nácvik konkrétních technik (jakým způsobem řešit konkrétní konfliktní situace, které mohou během komunikace nastat a jak je pomocí naučených technik zvládat). 
 • Modelové situace - nácvik asertivních technik (aplikování naučených technik na konkrétních příkladech).
 • Chyby v komunikaci- co není profesionální a čeho se raději vyvarovat (teoretický i praktický rámec).
 • Modelové situace -nácvik efektivní komunikace s rodiči.
 • Kazuistika – příklady z praxe, závěrečné shrnutí, diskuse.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Teoreticko-praktický vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí zlepšit svoje komunikační schopnosti a naučit se efektivně řešit konfliktní situace jak ve třídě, tak s rodiči. Dozvíte se, jak se nenechat manipulovat a užívat asertivní techniky v komunikaci s rodiči i žáky. Webinář je tedy jakýmsi praktickým návodem, jak komunikovat v konfliktu. Odnesete si teoretické poznatky (konflikt, asertivita, „eustress distress) i získáte nové kompetence v podobě efektivního zvládání konfliktních situací ve škole. Naučíte se, jak zefektivnit komunikaci, jaké kompetence má učitel a čeho by se měl v komunikaci raději vyvarovat. Na modelových situacích si probereme nejčastější konfliktní situace, které mohou ve škole nastat a probereme, jakým způsobem je řešit.


Obsah kurzu v bodech:

 • Úvod do problematiky, definice pojmů konflikt, asertivita, „eustress distress“
 • Obrana proti manipulaci - asertivní techniky (teoretický rámec)
 • Nácvik konkrétních technik (jakým způsobem řešit konkrétní konfliktní situace, které mohou během komunikace nastat a jak je pomocí naučených technik zvládat). 
 • Modelové situace - nácvik asertivních technik (aplikování naučených technik na konkrétních příkladech).
 • Chyby v komunikaci- co není profesionální a čeho se raději vyvarovat (teoretický i praktický rámec).
 • Modelové situace -nácvik efektivní komunikace s rodiči.
 • Kazuistika – příklady z praxe, závěrečné shrnutí, diskuse.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.