VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Jak přežít vztek, zlost a agresi

VZD03039
Cílová skupina
Institucionální výchova a preven. výchovná péče
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

"Učíme se rozumět a řešit projevy agresivity, abychom dětem s problémovým chováním pomohli najít cestu ke zdravému a harmonickému životu."


Popis kurzu


Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen pedagogům působících ve výchovných zařízeních, kteří pracují s dětmi s problematickými projevy chování.
Hlavním cílem tohoto programu je poskytnout Vám hlubší pochopení příčin a mechanismů rozvoje agresivity, prakticky Vás seznámit s efektivními metodami zvládání projevů zlosti a agrese, a nabídnout strategie pro řešení konfliktních situací prostřednictvím pedagogické intervence.


Cíl kurzu


Cílem semináře je lepší porozumění emocím, jako je vztek, zlost a hněv, naučit se je přijímat a pracovat s nimi, ujasnit si principy práce s dětmi a klienty s konfliktním a agresivním projevem, inspirovat se, jak pracovat s problematickým dětským kolektivem a orientovat se v řešení náročných a krizových situací v režimu pedagogické intervence.


Obsah kurzu v bodech


 První den

 • Hněv, zlost a další emoce

Proč a jak dochází ke hněvu a zlosti, jak se rodí emoce, co s projevy zlosti, vzteku a neúcty u dětí.

 • Praxe zvládání hněvu a zlosti

První pomoc při výbuchu hněvu, zlosti a vzteku, zvládání vlastní zlosti, zásady při setkání s rozlíceným člověkem, jak k němu přistupovat a jak mu v dané chvíli pomoci.

 • Agrese a agresivita dětí

Vymezení pojmů, rozdíl mezi agresivitou a agresí, směry a dělení agrese, příčiny zvýšené agresivity u dětí a mládeže, agresivní chování jako norma ve skupině.

 • Zvládání a řešení agrese

Strategie zvládání vlastní agrese, řešení agrese u dětí, práce s agresivním klientem.

 • Problémové chování dětí

Rozlišení mezi problémovým chováním a poruchou chování, definice, motivace a faktory problémového chování, pojem „problémové dítě“, dynamika problémového chování.

 • Problematický dětský kolektiv

Význam stanovení pevných pravidel, participace dětí na vytváření pravidel, klima a dynamika skupiny.   


V praktické části prvního dne se budeme věnovat metodám práce s dětským kolektivem. Předvedeme si techniky pro rozvoj komunikace mezi dětmi navzájem, nácvik spolupráce, pochopení významu vzájemné soudržnosti a participace dětí na stanovení pravidel.

 • Co vidím, co slyším

Děti samy dokáží vyjádřit, co je vhodné a žádoucí chování a čeho by se měly vyvarovat.   

 • Strom pravidel

Na základě předchozí techniky děti si děti samy stanoví pravidla ve svém kolektivu.   

 • Rozdíly

Pomocí této techniky dětem názorně ukážeme, že každý člen skupiny má svou cenu a odlišnost je normální.   

 • Pavučina

Názorně si předvedeme, že každý v kolektivu má svou hodnotu, a vzájemná soudržnost je velmi důležitá.   

 • Letadlo

tato hra přiměje ke konstruktivní komunikaci i nesourodou skupinu dětí.Druhý den

 • Komunikační kompetence pedagogů

Vedení pedagogického rozhovoru – síla slova, způsoby komunikace, mluvní projev, chyby v komunikaci (předsudky, stereotypy, haló efekt).   

 • Komunikace s problémovým a manipulativním klientem

Jak rozpoznat manipulaci, jak reagovat na agresivní a manipulativní chování, asertivita a asertivní taktiky v praxi.   

 • Jednání a komunikace s rodiči

Zásady jednání s rodiči – příprava na jednání, informování, vysvětlování, práce s kritikou, komunikace s problematickým rodičem

 • Krizová situace a jak přistupovat k dětem v krizových situacích

Specifikace a příčiny krizových situací, předcházení krizovým situacím, přístup pedagoga a způsoby řešení.   


V praktické části se budeme věnovat modelovým situacím, které mohou během pedagogické praxe nastat. Naučíme se používat techniky ovládání vlastního projevu ve vypjatých situacích, ukážeme si metody a postupy ke zklidnění dětí, klientů a rodičů.

 • Techniky zklidnění

Naslouchání druhému, využití mlčení, prostor pro dohodu, brániční dýchání.   

 • Práce s hlasem

Jak různé polohy mého hlasu působí na druhé, vnímání vlastního projevu, praktický nácvik, hraní rolí.   

 • Řešení problémových situací a práce s konfliktem

Citlivost na okamžik, ujasnění si vlastních cílů, postoj nepodmíněné úcty ke druhému člověku.

   

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Učíme se rozumět a řešit projevy agresivity, abychom dětem s problémovým chováním pomohli najít cestu ke zdravému a harmonickému životu."


Popis kurzu


Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen pedagogům působících ve výchovných zařízeních, kteří pracují s dětmi s problematickými projevy chování.
Hlavním cílem tohoto programu je poskytnout Vám hlubší pochopení příčin a mechanismů rozvoje agresivity, prakticky Vás seznámit s efektivními metodami zvládání projevů zlosti a agrese, a nabídnout strategie pro řešení konfliktních situací prostřednictvím pedagogické intervence.


Cíl kurzu


Cílem semináře je lepší porozumění emocím, jako je vztek, zlost a hněv, naučit se je přijímat a pracovat s nimi, ujasnit si principy práce s dětmi a klienty s konfliktním a agresivním projevem, inspirovat se, jak pracovat s problematickým dětským kolektivem a orientovat se v řešení náročných a krizových situací v režimu pedagogické intervence.


Obsah kurzu v bodech


 První den

 • Hněv, zlost a další emoce

Proč a jak dochází ke hněvu a zlosti, jak se rodí emoce, co s projevy zlosti, vzteku a neúcty u dětí.

 • Praxe zvládání hněvu a zlosti

První pomoc při výbuchu hněvu, zlosti a vzteku, zvládání vlastní zlosti, zásady při setkání s rozlíceným člověkem, jak k němu přistupovat a jak mu v dané chvíli pomoci.

 • Agrese a agresivita dětí

Vymezení pojmů, rozdíl mezi agresivitou a agresí, směry a dělení agrese, příčiny zvýšené agresivity u dětí a mládeže, agresivní chování jako norma ve skupině.

 • Zvládání a řešení agrese

Strategie zvládání vlastní agrese, řešení agrese u dětí, práce s agresivním klientem.

 • Problémové chování dětí

Rozlišení mezi problémovým chováním a poruchou chování, definice, motivace a faktory problémového chování, pojem „problémové dítě“, dynamika problémového chování.

 • Problematický dětský kolektiv

Význam stanovení pevných pravidel, participace dětí na vytváření pravidel, klima a dynamika skupiny.   


V praktické části prvního dne se budeme věnovat metodám práce s dětským kolektivem. Předvedeme si techniky pro rozvoj komunikace mezi dětmi navzájem, nácvik spolupráce, pochopení významu vzájemné soudržnosti a participace dětí na stanovení pravidel.

 • Co vidím, co slyším

Děti samy dokáží vyjádřit, co je vhodné a žádoucí chování a čeho by se měly vyvarovat.   

 • Strom pravidel

Na základě předchozí techniky děti si děti samy stanoví pravidla ve svém kolektivu.   

 • Rozdíly

Pomocí této techniky dětem názorně ukážeme, že každý člen skupiny má svou cenu a odlišnost je normální.   

 • Pavučina

Názorně si předvedeme, že každý v kolektivu má svou hodnotu, a vzájemná soudržnost je velmi důležitá.   

 • Letadlo

tato hra přiměje ke konstruktivní komunikaci i nesourodou skupinu dětí.Druhý den

 • Komunikační kompetence pedagogů

Vedení pedagogického rozhovoru – síla slova, způsoby komunikace, mluvní projev, chyby v komunikaci (předsudky, stereotypy, haló efekt).   

 • Komunikace s problémovým a manipulativním klientem

Jak rozpoznat manipulaci, jak reagovat na agresivní a manipulativní chování, asertivita a asertivní taktiky v praxi.   

 • Jednání a komunikace s rodiči

Zásady jednání s rodiči – příprava na jednání, informování, vysvětlování, práce s kritikou, komunikace s problematickým rodičem

 • Krizová situace a jak přistupovat k dětem v krizových situacích

Specifikace a příčiny krizových situací, předcházení krizovým situacím, přístup pedagoga a způsoby řešení.   


V praktické části se budeme věnovat modelovým situacím, které mohou během pedagogické praxe nastat. Naučíme se používat techniky ovládání vlastního projevu ve vypjatých situacích, ukážeme si metody a postupy ke zklidnění dětí, klientů a rodičů.

 • Techniky zklidnění

Naslouchání druhému, využití mlčení, prostor pro dohodu, brániční dýchání.   

 • Práce s hlasem

Jak různé polohy mého hlasu působí na druhé, vnímání vlastního projevu, praktický nácvik, hraní rolí.   

 • Řešení problémových situací a práce s konfliktem

Citlivost na okamžik, ujasnění si vlastních cílů, postoj nepodmíněné úcty ke druhému člověku.

   

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.