VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Jak na výuku nové informatiky z pohledu vedení školy?

Kód: VZD00480
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
1 890 Kč
+ -
Co od reformy očekáváme? Proč ji zavádíme? Kam chceme žáky posunout?

V úvodu se budeme věnovat obecnému pojetí nové informatiky.

V další části se zaměříme na konkrétní úskalí zavádění nové informatiky na ZŠ a MŠ z pohledu managementu školy. Ve svém výkladu lektor využije vlastní zkušenosti z práce v ZŠ a MŠ Pohořelice (využije vlastní případovou studii).

Předloží otázky, které je třeba si odpovědět před samotným spuštěním nového předmětu. Zabývat se budeme personálním pokrytím hodin informatiky a úlohou školního koordinátora ICT. Kdo vlastně bude informatiku učit?

Dále se zaměříme na materiální zabezpečení výuky. Doporučíme vhodné pomůcky a jejich využití ve třídě.

Dalším bodem bude zapracování úprav do školního vzdělávacího programu. Lektor Vás opět seznámí s konkrétním řešením ve své vlastní škole. Jak upravit učební plán? Jak zapracovat informatiku do rozvrhu? Jak hodnotit činnost žáků v hodinách?

Na závěr Vám představíme ukázku několika aktivit využitelných přímo ve výuce informatiky.

Obsah kurzu v bodech:
 • Zapojení informačních technologií na ZŠ a MŠ Pohořelice
 • Mapování současného stavu na školách účastníků, postavení informačních technologií na školách účastníků, sdílení nápadů na možné využití ICT
 • Pojmy informatické myšlení, digitální gramotnost
 • Koncepce rozvoje digitální gramotnosti na ZŠ a MŠ Pohořelice, digitální kompetence jako průřezové téma
 • Představení vzdělávacích veřejně dostupných online materiálů
 • Úpravy školního vzdělávacího programu na ZŠ a MŠ Pohořelice, koncepce výuky informatiky
 • Personální zabezpečení výuky, vytvoření týmu pedagogů, role ICT koordinátora, tipy na DVPP, propojení informatiků, podpora a hodnocení práce učitelů informatiky
 • Představení učebních pomůcek a učebnic pro žáky I. a II. stupně
 • Ukázka inspirativních zdrojů do výuky
 • Představení vybraných aktivit: Ozobot, Blue-bot, Scratch, Lego Wedo, Micro:bit, Bobřík informatiky
Co od reformy očekáváme? Proč ji zavádíme? Kam chceme žáky posunout?

V úvodu se budeme věnovat obecnému pojetí nové informatiky.

V další části se zaměříme na konkrétní úskalí zavádění nové informatiky na ZŠ a MŠ z pohledu managementu školy. Ve svém výkladu lektor využije vlastní zkušenosti z práce v ZŠ a MŠ Pohořelice (využije vlastní případovou studii).

Předloží otázky, které je třeba si odpovědět před samotným spuštěním nového předmětu. Zabývat se budeme personálním pokrytím hodin informatiky a úlohou školního koordinátora ICT. Kdo vlastně bude informatiku učit?

Dále se zaměříme na materiální zabezpečení výuky. Doporučíme vhodné pomůcky a jejich využití ve třídě.

Dalším bodem bude zapracování úprav do školního vzdělávacího programu. Lektor Vás opět seznámí s konkrétním řešením ve své vlastní škole. Jak upravit učební plán? Jak zapracovat informatiku do rozvrhu? Jak hodnotit činnost žáků v hodinách?

Na závěr Vám představíme ukázku několika aktivit využitelných přímo ve výuce informatiky.

Obsah kurzu v bodech:
 • Zapojení informačních technologií na ZŠ a MŠ Pohořelice
 • Mapování současného stavu na školách účastníků, postavení informačních technologií na školách účastníků, sdílení nápadů na možné využití ICT
 • Pojmy informatické myšlení, digitální gramotnost
 • Koncepce rozvoje digitální gramotnosti na ZŠ a MŠ Pohořelice, digitální kompetence jako průřezové téma
 • Představení vzdělávacích veřejně dostupných online materiálů
 • Úpravy školního vzdělávacího programu na ZŠ a MŠ Pohořelice, koncepce výuky informatiky
 • Personální zabezpečení výuky, vytvoření týmu pedagogů, role ICT koordinátora, tipy na DVPP, propojení informatiků, podpora a hodnocení práce učitelů informatiky
 • Představení učebních pomůcek a učebnic pro žáky I. a II. stupně
 • Ukázka inspirativních zdrojů do výuky
 • Představení vybraných aktivit: Ozobot, Blue-bot, Scratch, Lego Wedo, Micro:bit, Bobřík informatiky
*
*
*