Jak na výuku nové informatiky z pohledu vedení školy?

VZD00480
Cílová skupina
Ředitelé škol a managementZŠ 2. stupeňZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
ICT, informatika, robotikaŘízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
4
Co od reformy očekáváme? Proč ji zavádíme? Kam chceme žáky posunout?

V úvodu se budeme věnovat obecnému pojetí nové informatiky.

V další části se zaměříme na konkrétní úskalí zavádění nové informatiky na ZŠ a MŠ z pohledu managementu školy. Ve svém výkladu lektor využije vlastní zkušenosti z práce v ZŠ a MŠ Pohořelice (využije vlastní případovou studii).

Předloží otázky, které je třeba si odpovědět před samotným spuštěním nového předmětu. Zabývat se budeme personálním pokrytím hodin informatiky a úlohou školního koordinátora ICT. Kdo vlastně bude informatiku učit?

Dále se zaměříme na materiální zabezpečení výuky. Doporučíme vhodné pomůcky a jejich využití ve třídě.

Dalším bodem bude zapracování úprav do školního vzdělávacího programu. Lektor Vás opět seznámí s konkrétním řešením ve své vlastní škole. Jak upravit učební plán? Jak zapracovat informatiku do rozvrhu? Jak hodnotit činnost žáků v hodinách?

Na závěr Vám představíme ukázku několika aktivit využitelných přímo ve výuce informatiky.

Obsah kurzu v bodech:
 • Zapojení informačních technologií na ZŠ a MŠ Pohořelice
 • Mapování současného stavu na školách účastníků, postavení informačních technologií na školách účastníků, sdílení nápadů na možné využití ICT
 • Pojmy informatické myšlení, digitální gramotnost
 • Koncepce rozvoje digitální gramotnosti na ZŠ a MŠ Pohořelice, digitální kompetence jako průřezové téma
 • Představení vzdělávacích veřejně dostupných online materiálů
 • Úpravy školního vzdělávacího programu na ZŠ a MŠ Pohořelice, koncepce výuky informatiky
 • Personální zabezpečení výuky, vytvoření týmu pedagogů, role ICT koordinátora, tipy na DVPP, propojení informatiků, podpora a hodnocení práce učitelů informatiky
 • Představení učebních pomůcek a učebnic pro žáky I. a II. stupně
 • Ukázka inspirativních zdrojů do výuky
 • Představení vybraných aktivit: Ozobot, Blue-bot, Scratch, Lego Wedo, Micro:bit, Bobřík informatiky

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Co od reformy očekáváme? Proč ji zavádíme? Kam chceme žáky posunout?

V úvodu se budeme věnovat obecnému pojetí nové informatiky.

V další části se zaměříme na konkrétní úskalí zavádění nové informatiky na ZŠ a MŠ z pohledu managementu školy. Ve svém výkladu lektor využije vlastní zkušenosti z práce v ZŠ a MŠ Pohořelice (využije vlastní případovou studii).

Předloží otázky, které je třeba si odpovědět před samotným spuštěním nového předmětu. Zabývat se budeme personálním pokrytím hodin informatiky a úlohou školního koordinátora ICT. Kdo vlastně bude informatiku učit?

Dále se zaměříme na materiální zabezpečení výuky. Doporučíme vhodné pomůcky a jejich využití ve třídě.

Dalším bodem bude zapracování úprav do školního vzdělávacího programu. Lektor Vás opět seznámí s konkrétním řešením ve své vlastní škole. Jak upravit učební plán? Jak zapracovat informatiku do rozvrhu? Jak hodnotit činnost žáků v hodinách?

Na závěr Vám představíme ukázku několika aktivit využitelných přímo ve výuce informatiky.

Obsah kurzu v bodech:
 • Zapojení informačních technologií na ZŠ a MŠ Pohořelice
 • Mapování současného stavu na školách účastníků, postavení informačních technologií na školách účastníků, sdílení nápadů na možné využití ICT
 • Pojmy informatické myšlení, digitální gramotnost
 • Koncepce rozvoje digitální gramotnosti na ZŠ a MŠ Pohořelice, digitální kompetence jako průřezové téma
 • Představení vzdělávacích veřejně dostupných online materiálů
 • Úpravy školního vzdělávacího programu na ZŠ a MŠ Pohořelice, koncepce výuky informatiky
 • Personální zabezpečení výuky, vytvoření týmu pedagogů, role ICT koordinátora, tipy na DVPP, propojení informatiků, podpora a hodnocení práce učitelů informatiky
 • Představení učebních pomůcek a učebnic pro žáky I. a II. stupně
 • Ukázka inspirativních zdrojů do výuky
 • Představení vybraných aktivit: Ozobot, Blue-bot, Scratch, Lego Wedo, Micro:bit, Bobřík informatiky
*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 2. stupeň, ZŠ 1. stupeň, Ředitelé škol a management
Termín kurzu
08.06.2022 - 08.06.2022
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
8. 6. 2022 (15.00 - 19.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
4
990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat kurz na klíč? Kontaktujte nás