Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským“ rozumem…

VZD00221
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Kam jsme došli s GDPR? Umíme si s ochranou osobních údajů ve školách poradit? Najděme přijatelná a správná řešení. Hlavně pracujme se „SELSKÝM ROZUMEM“!

Management škol se s tematikou ochrany osobních údajů (GDPR) setkává každý den. Celá problematika je zatížena řadou nesmyslných strašáků a zároveň velkou lehkomyslností některých institucí – včetně minimální kybernetické bezpečnosti (ransomware, spear phishing).

Na tomto semináři Vám pomůžeme najít rovnováhu mezi oběma póly. Na základě posouzení vlastní praxe budete mít možnost sami vytipovat možná rizika v oblasti e-safety i vlastní ochrany osobních údajů.

Na základě zkušeností Vám představíme některé prazvláštní a odstrašující přístupy škol ve srovnání s doporučenými. Zhodnotíme příklady bezpečnostních rizik z prokázaných úniků dat.

Výsledkem semináře pak budou Vaše praktické znalosti a dovednosti, které budete moci okamžitě aplikovat a zapracovat do odpovídajících směrnic Vaší školy.

Seminář je cíleně zaměřen na vedoucí pracovníky škol od mateřských až po školy střední. Kurz v kombinaci s učitelským seminářem lze také využít při školení pro celý pedagogický sbor.

Charakteristika:

 • Zákon č. 110/2019 Sb. a nařízení GDPR – zákonná ustanovení a jejich aplikace ve školské praxi
 • Učitel je také zaměstnanec s mnoha právy a povinnostmi včetně povinností k třetím stranám
 • Žáci a jejich zákonní zástupci jsou velmi ohroženou skupinou včetně žáků s různými handicapy
 • Rozbor školské praxe s praktickými příklady nesmyslných i smysluplných metodických postupů
 • Projekt eSafety Label ve školách – jeden z předpokladů úspěšné ochrany osobních údajů
 • Anonymizace, minimalizace a její úskalí v administrativní a manažerské činnosti školských zařízení
 • Hranice soukromí zaměstnance a práva zaměstnavatele zasahovat do něj včetně role pověřence pro ochranu osobních údajů

Témata:

 • Analýza stávající situace v lokalizované škole / lokalizovaných školách na základě specifické ankety a podkladů eSafety Label s řízenou diskusí nad zjištěnými problémy
 • Dikce zákona č. 110/2019 Sb. a evropského nařízení k GDPR – není třeba panikařit!
 • Ochrana osobních údajů jednotlivých subjektů údajů ve všech kategoriích s přihlédnutím k realizaci inkluzivních opatření
 • Nutná dokumentace a návaznost na ostatní řády organizace (pracovní řád, organizační řád, provozní řád, bezpečnostní směrnice, preventivní plán, digitální strategie školy, autorský zákon)
 • Vybrané příklady posouzení vlivu navrhované operace na zpracování osobních údajů (DPIA)
 • Podpůrné programy pro rozvoj této oblasti i jako vzdělávacího tématu (hry, projekty, doplňky, přednášky)
 • Principy anonymizace a minimalizace údajů při zpracování obsáhlých souborů dat například při přijímacím řízení
 • On-line výuka a její rizika při přenosu dat
 • Hodnoticí dotazník a jeho aplikace do školské praxe
 • Přehled rizik a podklady pro vytvoření krizového plánu a úprav stávající školské dokumentace včetně jednoduché DPIA
 • Zhodnocení práce pověřence pro ochranu osobních údajů a jeho zapojení do školských aktivit
 • Aplikace metodických doporučení pro školní pracovní týmy
 • Ověření využívání minimalizace a anonymizace údajů ve školském prostředí

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Kam jsme došli s GDPR? Umíme si s ochranou osobních údajů ve školách poradit? Najděme přijatelná a správná řešení. Hlavně pracujme se „SELSKÝM ROZUMEM“!

Management škol se s tematikou ochrany osobních údajů (GDPR) setkává každý den. Celá problematika je zatížena řadou nesmyslných strašáků a zároveň velkou lehkomyslností některých institucí – včetně minimální kybernetické bezpečnosti (ransomware, spear phishing).

Na tomto semináři Vám pomůžeme najít rovnováhu mezi oběma póly. Na základě posouzení vlastní praxe budete mít možnost sami vytipovat možná rizika v oblasti e-safety i vlastní ochrany osobních údajů.

Na základě zkušeností Vám představíme některé prazvláštní a odstrašující přístupy škol ve srovnání s doporučenými. Zhodnotíme příklady bezpečnostních rizik z prokázaných úniků dat.

Výsledkem semináře pak budou Vaše praktické znalosti a dovednosti, které budete moci okamžitě aplikovat a zapracovat do odpovídajících směrnic Vaší školy.

Seminář je cíleně zaměřen na vedoucí pracovníky škol od mateřských až po školy střední. Kurz v kombinaci s učitelským seminářem lze také využít při školení pro celý pedagogický sbor.

Charakteristika:

 • Zákon č. 110/2019 Sb. a nařízení GDPR – zákonná ustanovení a jejich aplikace ve školské praxi
 • Učitel je také zaměstnanec s mnoha právy a povinnostmi včetně povinností k třetím stranám
 • Žáci a jejich zákonní zástupci jsou velmi ohroženou skupinou včetně žáků s různými handicapy
 • Rozbor školské praxe s praktickými příklady nesmyslných i smysluplných metodických postupů
 • Projekt eSafety Label ve školách – jeden z předpokladů úspěšné ochrany osobních údajů
 • Anonymizace, minimalizace a její úskalí v administrativní a manažerské činnosti školských zařízení
 • Hranice soukromí zaměstnance a práva zaměstnavatele zasahovat do něj včetně role pověřence pro ochranu osobních údajů

Témata:

 • Analýza stávající situace v lokalizované škole / lokalizovaných školách na základě specifické ankety a podkladů eSafety Label s řízenou diskusí nad zjištěnými problémy
 • Dikce zákona č. 110/2019 Sb. a evropského nařízení k GDPR – není třeba panikařit!
 • Ochrana osobních údajů jednotlivých subjektů údajů ve všech kategoriích s přihlédnutím k realizaci inkluzivních opatření
 • Nutná dokumentace a návaznost na ostatní řády organizace (pracovní řád, organizační řád, provozní řád, bezpečnostní směrnice, preventivní plán, digitální strategie školy, autorský zákon)
 • Vybrané příklady posouzení vlivu navrhované operace na zpracování osobních údajů (DPIA)
 • Podpůrné programy pro rozvoj této oblasti i jako vzdělávacího tématu (hry, projekty, doplňky, přednášky)
 • Principy anonymizace a minimalizace údajů při zpracování obsáhlých souborů dat například při přijímacím řízení
 • On-line výuka a její rizika při přenosu dat
 • Hodnoticí dotazník a jeho aplikace do školské praxe
 • Přehled rizik a podklady pro vytvoření krizového plánu a úprav stávající školské dokumentace včetně jednoduché DPIA
 • Zhodnocení práce pověřence pro ochranu osobních údajů a jeho zapojení do školských aktivit
 • Aplikace metodických doporučení pro školní pracovní týmy
 • Ověření využívání minimalizace a anonymizace údajů ve školském prostředí

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.