Jak mít v pořádku dokumentaci v MŠ z hlediska právních předpisů

VZD00059
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-40496/2020-6-931
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
7
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento teoreticko-praktický seminář Vám přiblíží povinnosti (nejen) ředitele související s řízením chodu školy ve spojitosti s vedením dokumentace MŠ.

Hlavní částí semináře je diskuse a předání zkušeností s řešením problémových situací, které mohou nastat v oblasti vnitřního řízení mateřských škol, konzultace poznatků a získaných zkušeností účastníků s vedením dokumentace v každodenní praxi ředitele a učitelů, řešení úkolů pod vedením lektora.

Naučíte se náležitě užívat odbornou terminologii – prokázat dovednost samostatné orientace v tématech souvisejících s řízením školy a vedením příslušné dokumentace. Naučíte se prezentovat svoji práci.

Součástí bude i odborná diskuse.

Stručný obsah:

 • Požadavky zák. č. 531/2004 Sb. (školský zákon) na dokumentaci škol jako východisko pro tvorbu povinné dokumentace v mateřské škole
 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání – ve vztahu k tvorbě dokumentace
 • Kvalita řízení mateřské školy
 • Myšlenky, témata, trendy současného vzdělávání – ŠVP PV
 • Třídní dokumentace v MŠ

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento teoreticko-praktický seminář Vám přiblíží povinnosti (nejen) ředitele související s řízením chodu školy ve spojitosti s vedením dokumentace MŠ.

Hlavní částí semináře je diskuse a předání zkušeností s řešením problémových situací, které mohou nastat v oblasti vnitřního řízení mateřských škol, konzultace poznatků a získaných zkušeností účastníků s vedením dokumentace v každodenní praxi ředitele a učitelů, řešení úkolů pod vedením lektora.

Naučíte se náležitě užívat odbornou terminologii – prokázat dovednost samostatné orientace v tématech souvisejících s řízením školy a vedením příslušné dokumentace. Naučíte se prezentovat svoji práci.

Součástí bude i odborná diskuse.

Stručný obsah:

 • Požadavky zák. č. 531/2004 Sb. (školský zákon) na dokumentaci škol jako východisko pro tvorbu povinné dokumentace v mateřské škole
 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání – ve vztahu k tvorbě dokumentace
 • Kvalita řízení mateřské školy
 • Myšlenky, témata, trendy současného vzdělávání – ŠVP PV
 • Třídní dokumentace v MŠ

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.