Já mám, kdo má? Peníze 4

Kód: ARD02167
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
Běžná cena: 265 Kč
186 Kč
+ -

Komu je hra určena?

Hra je ideální zejména pro děti 4. ročníku v období, kdy se rozvíjí počítání do 10 000. Využijete ji však i v ostatních ročnících při opakování nebo upevňování učiva.

Mladší děti se učí znát hodnotu a vzhled jednotlivých bankovek a mincí.

Produkt obsahuje:

 • 45 hracích karet + dárek
 • pravidla + nápady k dalšímu využití
 • úžasně praktická krabička

Na kartách jsou rozmístěné mince v horní a dolní části. Jedná se v součtu o částky do 10 000,-.

Princip hry je jednoduchý. Karty na sebe navazují podle příslušné částky peněz. 

Hru využijete jak ve skupině dětí, tak ve dvojici. Ale i jednotlivec může dělat různé aktivity, které jsou obsahem přibaleného návodu. 

Příjemný pevný papír vám nedovolí pustit karty z ruky. A velkou výhodou je, že se nedají jen tak lehce poškrábat a zmuchlat. Vydrží tak nápor i mladších sourozenců. 

Co se děti naučí:

 • orientovat na číselné ose do 10 000
 • sčítat a odčítat do 10 000 (písemně i zpaměti)
 • rozložit číslo na tisícovky, stovky, desítky a jednotky
 • porovnávat čísla do 10 000
 • zaokrouhlovat na tisíce, stovky a desítky
 • poznat vzhled jednotlivých bankovek a mincí
 • používat bankovky a mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000
 • počítat s bankovkami a mincemi do 10 000 korun

Základní pravidla:

Všechny karty rozdejte mezi děti. Ty si je rozloží pohodlně před sebe. Nevadí, když je spoluhráči navzájem vidí. Na každé kartě má hráč hodnotu v bankovkách a mincích (já mám) a ve spodní části je pak zapsána číslicí odlišná hodnota (kdo má?).

Začíná ten, kdo dostal kartičku s úvodním textem „Já mám první kartu“. Použije tuto větu a pak se zeptá: „Kdo má 2 030?“, jak je uvedeno ve spodní části karty. Na dotaz reaguje hráč, jehož bankovky a mince dávají součet 2 030, a položí otázku podle spodní části karty (v tomto případě „Kdo má 1 620?“).

Karty na sebe navazují a vytvářejí řadu. 

Aktivity pro jednoho hráče:

Dítě si vybere  jednu kartu, do sešitu opíše obě čísla a splní následující úkoly: 

 • napíše počet tisícovek, stovek, desítek a jednotek
 • písemně sečte / odečte obě čísla 
 • napíše číslo předcházející a následující hodnotě bankovek a mincí, a vytvoří tak číselnou řadu
 • zaokrouhlí obě čísla na tisíce, stovky a desítky 
 • dopočítá, kolik chybí do 10 000 pro každé z čísel

Dítě může také použít více karet a splnit následující úkoly: 

 • ze všech karet vytvoří řetěz (bankovky a mince x číslo)
 • znázorní součet více karet pomocí papírových mincí a bankovek
 • sečte bankovky a mince na příslušných kartách a zapíše výsledek

Aktivity pro skupinu:

 • Řády: První hráč řekne podle své karty například: „Já mám 2 tisícovky a 30 desítky. Kdo má 1 tisícovku, 6 stovek a 2 desítky?“ Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu 1 620.
 • Větší/menší: Hráč podle své karty řekne například: „Já mám 1 620. Kdo má číslo, které je o 80 větší než 8 000?“ Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu 8 080.
 • Početní úkoly: Hráč podle své karty řekne například: „Já mám 1 577.” Navazujícího hráče vyzve příkladem, který sám vymyslí podle čísla ve spodní části karty. “Kdo má 5 495 + 7?“. Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu 5 502. 
 • Vyvolávaná: Jeden je hlasatel, který dává úkol, ostatní sledují na kartě součet bankovek a mincí. Hlasatel vyzve hráče například takto: „Kdo má součet bankovek a mincí mezi 1000 a 2000, udělá tři dřepy.“ Kdo má, provede činnost a stává se novým hlasatelem. Nastane-li situace, že by hlasatelů bylo více, buď hlasatel zúží možnosti, nebo vybere někoho dalšího. 
 • Od největšího: Vytvoříme skupiny po pěti nebo více hráčích. Každý má svou kartu. Hráči se seřadí vedle sebe podle hodnoty bankovek a mincí na svých kartách – od nejvyšší po nejnižší hodnotu. 
 • Pohyblivé řady: Dvě řady hráčů stojí proti sobě. Každý má svou kartu, jejíž hodnotu zná. Hráči proti sobě si navzájem ukáží své karty. Spočítají hodnotu protivníka a porovnají s hodnotou na své kartě. Kdo má vyšší číslo, vyskočí, kdo má nižší číslo, provede dřep. Poté se řady o jedno místo posunou a přebývající hráč přejde na začátek řady. 
 • Větší bere: Karty rozdělíme na hromádky podle počtu hráčů. Hráči otočí karty z hromádky a sečtou hodnotu bankovek a mincí. Kdo má větší obnos, bere všechny vyložené karty a uloží si je dospod své hromádky. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem karet. 
 • Cvičíme: Každý hráč má svou kartu. Hráči chodí po třídě a náhodně vytvářejí dvojice. V dané dvojici vždy porovnají své karty, kdo má vyšší hodnotu, vzpaží, kdo nižší, udělá dřep. Poté si karty vymění a pokračují v hledání někoho dalšího do dvojice. 
 • Domečky: Karty s konkrétními charakteristikami, například rozmezí po 1000 (1000-2000, 2000–3000, ...), rozmístíme do prostoru. Každý má jednu (či více) hrací kartu a hledá její domeček podle součtu bankovek a mincí. 

Komu je hra určena?

Hra je ideální zejména pro děti 4. ročníku v období, kdy se rozvíjí počítání do 10 000. Využijete ji však i v ostatních ročnících při opakování nebo upevňování učiva.

Mladší děti se učí znát hodnotu a vzhled jednotlivých bankovek a mincí.

Produkt obsahuje:

 • 45 hracích karet + dárek
 • pravidla + nápady k dalšímu využití
 • úžasně praktická krabička

Na kartách jsou rozmístěné mince v horní a dolní části. Jedná se v součtu o částky do 10 000,-.

Princip hry je jednoduchý. Karty na sebe navazují podle příslušné částky peněz. 

Hru využijete jak ve skupině dětí, tak ve dvojici. Ale i jednotlivec může dělat různé aktivity, které jsou obsahem přibaleného návodu. 

Příjemný pevný papír vám nedovolí pustit karty z ruky. A velkou výhodou je, že se nedají jen tak lehce poškrábat a zmuchlat. Vydrží tak nápor i mladších sourozenců. 

Co se děti naučí:

 • orientovat na číselné ose do 10 000
 • sčítat a odčítat do 10 000 (písemně i zpaměti)
 • rozložit číslo na tisícovky, stovky, desítky a jednotky
 • porovnávat čísla do 10 000
 • zaokrouhlovat na tisíce, stovky a desítky
 • poznat vzhled jednotlivých bankovek a mincí
 • používat bankovky a mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000
 • počítat s bankovkami a mincemi do 10 000 korun

Základní pravidla:

Všechny karty rozdejte mezi děti. Ty si je rozloží pohodlně před sebe. Nevadí, když je spoluhráči navzájem vidí. Na každé kartě má hráč hodnotu v bankovkách a mincích (já mám) a ve spodní části je pak zapsána číslicí odlišná hodnota (kdo má?).

Začíná ten, kdo dostal kartičku s úvodním textem „Já mám první kartu“. Použije tuto větu a pak se zeptá: „Kdo má 2 030?“, jak je uvedeno ve spodní části karty. Na dotaz reaguje hráč, jehož bankovky a mince dávají součet 2 030, a položí otázku podle spodní části karty (v tomto případě „Kdo má 1 620?“).

Karty na sebe navazují a vytvářejí řadu. 

Aktivity pro jednoho hráče:

Dítě si vybere  jednu kartu, do sešitu opíše obě čísla a splní následující úkoly: 

 • napíše počet tisícovek, stovek, desítek a jednotek
 • písemně sečte / odečte obě čísla 
 • napíše číslo předcházející a následující hodnotě bankovek a mincí, a vytvoří tak číselnou řadu
 • zaokrouhlí obě čísla na tisíce, stovky a desítky 
 • dopočítá, kolik chybí do 10 000 pro každé z čísel

Dítě může také použít více karet a splnit následující úkoly: 

 • ze všech karet vytvoří řetěz (bankovky a mince x číslo)
 • znázorní součet více karet pomocí papírových mincí a bankovek
 • sečte bankovky a mince na příslušných kartách a zapíše výsledek

Aktivity pro skupinu:

 • Řády: První hráč řekne podle své karty například: „Já mám 2 tisícovky a 30 desítky. Kdo má 1 tisícovku, 6 stovek a 2 desítky?“ Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu 1 620.
 • Větší/menší: Hráč podle své karty řekne například: „Já mám 1 620. Kdo má číslo, které je o 80 větší než 8 000?“ Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu 8 080.
 • Početní úkoly: Hráč podle své karty řekne například: „Já mám 1 577.” Navazujícího hráče vyzve příkladem, který sám vymyslí podle čísla ve spodní části karty. “Kdo má 5 495 + 7?“. Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu 5 502. 
 • Vyvolávaná: Jeden je hlasatel, který dává úkol, ostatní sledují na kartě součet bankovek a mincí. Hlasatel vyzve hráče například takto: „Kdo má součet bankovek a mincí mezi 1000 a 2000, udělá tři dřepy.“ Kdo má, provede činnost a stává se novým hlasatelem. Nastane-li situace, že by hlasatelů bylo více, buď hlasatel zúží možnosti, nebo vybere někoho dalšího. 
 • Od největšího: Vytvoříme skupiny po pěti nebo více hráčích. Každý má svou kartu. Hráči se seřadí vedle sebe podle hodnoty bankovek a mincí na svých kartách – od nejvyšší po nejnižší hodnotu. 
 • Pohyblivé řady: Dvě řady hráčů stojí proti sobě. Každý má svou kartu, jejíž hodnotu zná. Hráči proti sobě si navzájem ukáží své karty. Spočítají hodnotu protivníka a porovnají s hodnotou na své kartě. Kdo má vyšší číslo, vyskočí, kdo má nižší číslo, provede dřep. Poté se řady o jedno místo posunou a přebývající hráč přejde na začátek řady. 
 • Větší bere: Karty rozdělíme na hromádky podle počtu hráčů. Hráči otočí karty z hromádky a sečtou hodnotu bankovek a mincí. Kdo má větší obnos, bere všechny vyložené karty a uloží si je dospod své hromádky. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem karet. 
 • Cvičíme: Každý hráč má svou kartu. Hráči chodí po třídě a náhodně vytvářejí dvojice. V dané dvojici vždy porovnají své karty, kdo má vyšší hodnotu, vzpaží, kdo nižší, udělá dřep. Poté si karty vymění a pokračují v hledání někoho dalšího do dvojice. 
 • Domečky: Karty s konkrétními charakteristikami, například rozmezí po 1000 (1000-2000, 2000–3000, ...), rozmístíme do prostoru. Každý má jednu (či více) hrací kartu a hledá její domeček podle součtu bankovek a mincí. 
*
*
*
Materiál
Papír Karton
Předmět ZŠ
Matematika Občanská výchova
Rozvíjí se
Logika Orientace Počítání Vědomosti Soustředění
Určeno pro
Holka Kluk
Určeno pro
3. třída ZŠ 4. třída ZŠ
Věk
Od 8 let Od 9 let Od 10 let