Já mám, kdo má? Hudební příklady

Kód: ARD02161
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
Běžná cena: 399 Kč
280 Kč
+ -

Komu je hra určena?

Hru využijí žáci i učitelé 3. ročníku, kdy se prohlubuje učivo hudební výchovy a nauky. Využitelnost je také v ZUŠ.

Produkt obsahuje:

 • 3 x 16 hracích karet + záložka do knihy
 • pravidla + nápady k dalšímu využití, přehled
 • úžasně praktická krabička

Na kartách jsou znázorněné příklady pro součet, rozdíl a kombinaci not a pomlk. 

Princip hry je jednoduchý. Karty na sebe navazují podle výsledků jednotlivých příkladů.

Hru využijete jak ve skupině dětí, tak ve dvojici. Ale i jednotlivec může dělat různé aktivity, které jsou obsahem přibaleného návodu. 

Příjemný pevný papír vám nedovolí pustit karty z ruky. A velkou výhodou je, že se nedají jen tak lehce poškrábat a zmuchlat. Vydrží tak nápor i mladších žáčků.

Co se děti naučí:

 • poznat délku not a pomlk

Základní pravidla:

Karty jsou rozděleny do třech balíčků. Balíček 1 (karty s jednou čárkou vlevo obsahují příklady se součtem). Balíček 2 (karty s dvěma čárkami vlevo obsahují příklady s rozdílem). Balíček 3 (karty s třemi čárkami vlevo obsahuji příklady se součtem i rozdílem). 

Karty rozdejte mezi hráče. Ti si je rozloží pohodlně před sebe. Nevadí, když je spoluhráči navzájem vidí. Na každé kartě má hráč obrázek not a pomlk v příkladu (já mám) a ve spodní části je pak počet dob (kdo má?).

Začíná ten, kdo dostal kartičku s úvodním textem „První karta!“ a zeptá se: „Kdo má 2 doby?“, jak je uvedeno ve spodní části karty. Na dotaz reaguje hráč, na jehož kartě je příklad s výsledkem 2 doby. POZOR. Výsledky se pravidelně opakují (viz přehled). Tedy mohou reagovat tři hráči. Ten, který byl s odpovědí nejrychlejší pokládá otázku podle spodní části karty (v tomto případě „Kdo má čtyři doby?“).

Karty na sebe navazují a vytvářejí řadu.

Aktivity pro jednoho hráče:

 • vytvoří náhodné dvojice a porovná výsledky mezi sebou
 • vybere náhodně několik karet a seřadí karty vzestupně či sestupně podle výsledků příkladů
 • vytvoří trojice se stejným výsledkem tak, že vybere z každého balíčku vždy jeden příklad - bude mí tedy trojice, jejichž výsledek bude 4 doby, ale jeden příklad bude na sčítání, jeden na odčítání a jeden na kombinaci

Aktivity pro skupinu:

 • Hledám kartu: Děti reagují na pokyny zadavatele. Příklad zadání: „Hledám kartu, jejíž příklad má výsledek 4 doby?.“ 
 • Vyvolávaná: Jeden je hlasatel, který dává úkol, ostatní sledují na kartě výsledky svých příkladů. Hlasatel vyzve hráče například takto: „Kdo má výsledek na kartě shodný s počtem tří čtvrťových not, udělá dřep.“ Kdo má 3 doby, provede činnost. Z těchto vybírá hlasatel svého nástupce.
 • Větší bere: Karty rozdělíme na hromádky podle počtu hráčů. Hráči otočí karty z hromádky a vypočítají příklad. Kdo má vyšší počet dob, bere všechny vyložené karty a uloží si je dospod své hromádky. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem karet.
 • Plácačka: Děti se rozdělí na dvě skupiny. Učitel rozloží karty s příklady na stole a pozve k němu vždy dva protihráče, kteří obdrží plácačku na mouchy. Učitel řekne počet dob. Kdo první plácne kartu, jejíž výsledek příkladu odpovídá zadanému počtu dob, dostává pro svou skupinu bod. Hráči se po každém kole vymění.  
 • Domečky: Karty s konkrétními charakteristikami (počtem dob) rozmístěte do prostoru. Každý má jednu (či více) hrací kartu a hledá její domeček podle příslušné charakteristiky. 
 • Tichá pošta: Třídu rozdělíme na dvě řady. Prvnímu v řadě učitel ukáže kartu s příkladem. Hráč pošeptá výsledek dalšímu, ten dalšímu, až slova doputují k poslednímu v řadě, který půjde ke stolu a mezi kartami vybere kartu s odpovídajícím výsledkem.
 • Najdi parťáky: Rozdejte karty jednoho balíčku mezi hráče (celkem 16 karet). Hráči vypočítají své příklady a hledají mezi ostatními někoho se stejným výsledkem. Cílem je najít parťáky a vytvořit trojice.
 • Elektřina:  Skupinu rozdělte na poloviny a děti si sednou do řady zády k sobě. V řadě se drží za ruce. Učitel prvním ukazuje karty s příkladem a říká k tomu určitý počet dob. Odkryje např. čtvrťová nota + čtvrťová pomlka a říká “3 doby”. Ve chvíli, kdy řekne správný výsledek, musí hráč stisknout sousedovu ruku. Stisk dojde až na konec řady a poslední se přihlásí, že k němu elektřina došla. Dojde ke stolu najít shodnou kartu. Sedne si pak na začátek řady.
 • Cvičíme: Každý hráč má svou kartu. Hráči chodí po třídě a náhodně vytvářejí dvojice. V dané dvojici vždy porovnají své karty, kdo má vyšší výsledku svého příkladu, vzpaží, kdo nižší, udělá dřep. Poté si karty vymění a pokračují v hledání někoho dalšího do dvojice. 
 • Přihořívá: Hry se účastní celý kolektiv. Jedno z dětí jde za dveře, učitel zatím schová kartu a zadá třídě píseň, kterou zpívá. Když se hráč ke kartě přibližuje, třída zpívá hlasitěji. Když se naopak vzdaluje, zpěv zeslabuje. Po nálezu karty žák vypočítá příslušný příklad. 

Komu je hra určena?

Hru využijí žáci i učitelé 3. ročníku, kdy se prohlubuje učivo hudební výchovy a nauky. Využitelnost je také v ZUŠ.

Produkt obsahuje:

 • 3 x 16 hracích karet + záložka do knihy
 • pravidla + nápady k dalšímu využití, přehled
 • úžasně praktická krabička

Na kartách jsou znázorněné příklady pro součet, rozdíl a kombinaci not a pomlk. 

Princip hry je jednoduchý. Karty na sebe navazují podle výsledků jednotlivých příkladů.

Hru využijete jak ve skupině dětí, tak ve dvojici. Ale i jednotlivec může dělat různé aktivity, které jsou obsahem přibaleného návodu. 

Příjemný pevný papír vám nedovolí pustit karty z ruky. A velkou výhodou je, že se nedají jen tak lehce poškrábat a zmuchlat. Vydrží tak nápor i mladších žáčků.

Co se děti naučí:

 • poznat délku not a pomlk

Základní pravidla:

Karty jsou rozděleny do třech balíčků. Balíček 1 (karty s jednou čárkou vlevo obsahují příklady se součtem). Balíček 2 (karty s dvěma čárkami vlevo obsahují příklady s rozdílem). Balíček 3 (karty s třemi čárkami vlevo obsahuji příklady se součtem i rozdílem). 

Karty rozdejte mezi hráče. Ti si je rozloží pohodlně před sebe. Nevadí, když je spoluhráči navzájem vidí. Na každé kartě má hráč obrázek not a pomlk v příkladu (já mám) a ve spodní části je pak počet dob (kdo má?).

Začíná ten, kdo dostal kartičku s úvodním textem „První karta!“ a zeptá se: „Kdo má 2 doby?“, jak je uvedeno ve spodní části karty. Na dotaz reaguje hráč, na jehož kartě je příklad s výsledkem 2 doby. POZOR. Výsledky se pravidelně opakují (viz přehled). Tedy mohou reagovat tři hráči. Ten, který byl s odpovědí nejrychlejší pokládá otázku podle spodní části karty (v tomto případě „Kdo má čtyři doby?“).

Karty na sebe navazují a vytvářejí řadu.

Aktivity pro jednoho hráče:

 • vytvoří náhodné dvojice a porovná výsledky mezi sebou
 • vybere náhodně několik karet a seřadí karty vzestupně či sestupně podle výsledků příkladů
 • vytvoří trojice se stejným výsledkem tak, že vybere z každého balíčku vždy jeden příklad - bude mí tedy trojice, jejichž výsledek bude 4 doby, ale jeden příklad bude na sčítání, jeden na odčítání a jeden na kombinaci

Aktivity pro skupinu:

 • Hledám kartu: Děti reagují na pokyny zadavatele. Příklad zadání: „Hledám kartu, jejíž příklad má výsledek 4 doby?.“ 
 • Vyvolávaná: Jeden je hlasatel, který dává úkol, ostatní sledují na kartě výsledky svých příkladů. Hlasatel vyzve hráče například takto: „Kdo má výsledek na kartě shodný s počtem tří čtvrťových not, udělá dřep.“ Kdo má 3 doby, provede činnost. Z těchto vybírá hlasatel svého nástupce.
 • Větší bere: Karty rozdělíme na hromádky podle počtu hráčů. Hráči otočí karty z hromádky a vypočítají příklad. Kdo má vyšší počet dob, bere všechny vyložené karty a uloží si je dospod své hromádky. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem karet.
 • Plácačka: Děti se rozdělí na dvě skupiny. Učitel rozloží karty s příklady na stole a pozve k němu vždy dva protihráče, kteří obdrží plácačku na mouchy. Učitel řekne počet dob. Kdo první plácne kartu, jejíž výsledek příkladu odpovídá zadanému počtu dob, dostává pro svou skupinu bod. Hráči se po každém kole vymění.  
 • Domečky: Karty s konkrétními charakteristikami (počtem dob) rozmístěte do prostoru. Každý má jednu (či více) hrací kartu a hledá její domeček podle příslušné charakteristiky. 
 • Tichá pošta: Třídu rozdělíme na dvě řady. Prvnímu v řadě učitel ukáže kartu s příkladem. Hráč pošeptá výsledek dalšímu, ten dalšímu, až slova doputují k poslednímu v řadě, který půjde ke stolu a mezi kartami vybere kartu s odpovídajícím výsledkem.
 • Najdi parťáky: Rozdejte karty jednoho balíčku mezi hráče (celkem 16 karet). Hráči vypočítají své příklady a hledají mezi ostatními někoho se stejným výsledkem. Cílem je najít parťáky a vytvořit trojice.
 • Elektřina:  Skupinu rozdělte na poloviny a děti si sednou do řady zády k sobě. V řadě se drží za ruce. Učitel prvním ukazuje karty s příkladem a říká k tomu určitý počet dob. Odkryje např. čtvrťová nota + čtvrťová pomlka a říká “3 doby”. Ve chvíli, kdy řekne správný výsledek, musí hráč stisknout sousedovu ruku. Stisk dojde až na konec řady a poslední se přihlásí, že k němu elektřina došla. Dojde ke stolu najít shodnou kartu. Sedne si pak na začátek řady.
 • Cvičíme: Každý hráč má svou kartu. Hráči chodí po třídě a náhodně vytvářejí dvojice. V dané dvojici vždy porovnají své karty, kdo má vyšší výsledku svého příkladu, vzpaží, kdo nižší, udělá dřep. Poté si karty vymění a pokračují v hledání někoho dalšího do dvojice. 
 • Přihořívá: Hry se účastní celý kolektiv. Jedno z dětí jde za dveře, učitel zatím schová kartu a zadá třídě píseň, kterou zpívá. Když se hráč ke kartě přibližuje, třída zpívá hlasitěji. Když se naopak vzdaluje, zpěv zeslabuje. Po nálezu karty žák vypočítá příslušný příklad. 
*
*
*
Materiál
Papír Karton
Předmět ZŠ
Hudební výchova
Rozvíjí se
Soustředění Vědomosti Smysly
Určeno pro
3. třída ZŠ 4. třída ZŠ 5. třída ZŠ
Určeno pro
Holka Kluk
Věk
Od 8 let Od 9 let Od 10 let Od 11 let