IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Kód: ARD01120
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
198 Kč
+ -
Publikace předkládá čtenářům podstatné informace týkající se tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, s mentálním postižením (integrované v MŠ i ZŠ), se sociálním znevýhodněním, z cizojazyčného prostředí. Zabývá se podklady pro tvorbu efektivního IVP, související legislativou a vlastním obsahem (např. i možnostmi úpravy učebního plánu, změnami obsahu v průběhu realizace IVP), formami spolupráce se zákonnými zástupci aj.

Podstatná část publikace je věnována konkrétním možnostem individualizace při tvorbě a realizaci IVP u žáků s různými vzdělávacími potřebami. Součástí jsou četné konkrétní příklady a ukázky jednotlivých vytvořených IVP. Nechybí ani celá škála internetových odkazů na weby související s danou problematikou.
Publikace předkládá čtenářům podstatné informace týkající se tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, s mentálním postižením (integrované v MŠ i ZŠ), se sociálním znevýhodněním, z cizojazyčného prostředí. Zabývá se podklady pro tvorbu efektivního IVP, související legislativou a vlastním obsahem (např. i možnostmi úpravy učebního plánu, změnami obsahu v průběhu realizace IVP), formami spolupráce se zákonnými zástupci aj.

Podstatná část publikace je věnována konkrétním možnostem individualizace při tvorbě a realizaci IVP u žáků s různými vzdělávacími potřebami. Součástí jsou četné konkrétní příklady a ukázky jednotlivých vytvořených IVP. Nechybí ani celá škála internetových odkazů na weby související s danou problematikou.
*
*
*
Věk
Od 3 let Od 4 let Od 5 let Od 6 let
Rozvíjí se
Čtení Psaní Počítání
S čím potřebujete pomoci?
Inkluze
Určeno pro
Holka Kluk
Určeno pro
Mateřská škola Speciální škola I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ
Rok vydání
2009
Počet stran
158
Autor
Jucovičová Drahomíra Budíková Jaroslava Žáčková Hana