Ing. Ivana Chmelařová

Ivana Chmelařová

Vzdělání

 • Vysoké učení technické (VUT) v Brně, Fakulta elektrotechnická, obor Technická kybernetika
 • Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta pedagogická, obor Anglický jazyk a literatura

 

Praxe

 • Učitelka angličtiny, lektorka ve vzdělávání pedagogů a překladatelka. Členka AMATE (Asociace metodiků ČR). Absolventka výměnného programu pro učitele Komise J.W. Fulbrighta (2002)

  Lektorka ve vzdělávání dospělých - učitelů angličtiny a učitelů jiných předmětů pro AMATE, NPI ČR, EdWay, British Council, základní a střední školy a další vzdělávací instituce
 • Přednášející na konferencích a dalších vzdělávacích akcích - angličtina, ICT ve výuce cizích jazyků, metodika a didaktika angličtiny, CLIL
 • Učitelka angličtiny a dalších předmětů s praxí a zkušenostmi z různých typů vzdělávací institucí – státní školy, soukromé školy, včetně zahraniční praxe (high school, USA)
 • Certifikovaná lektorka DynEd
 • Recenzentka učebnic anglického jazyka (Oxford University Press), recenzentka závěrečných prací studentů pedagogických oborů v kurzech Univerzity Karlovy v Praze
 • Publikační činnost: články v odborných časopisech a médiích, tvorba metodických materiálů,  spolupráce při tvorbě odborných učebnic pro studenty a učitele angličtiny (např. Panorama of English Literature – INFOA)
 • Překladatelka a tlumočnice v anglickém jazyce

Zaměření

 • Anglický jazyk
 • Využití ICT ve výuce cizích jazyků
 • Moderní vyučovací metody
 • Blended learning
 • CLIL
 • Individualizace při výuce angličtiny