Integrace dětí cizinců do mateřských škol

VZD00285
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Multikulturní výchova
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Obsahem semináře je problematika dětí cizinců v českém předškolním vzdělávání, jejich výuka českého jazyka, spolupráce s rodiči cizinci a způsoby překonávání jazykových bariér. Seminář je zaměřen na jazykový rozvoj těchto dětí a jejich přípravu na povinnou školní docházku.

Zaměříme se na inkluzi dítěte cizince do předškolního prostředí.

Cílem semináře je posílení kompetencí pedagogických pracovníků při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českého předškolního vzdělávání. Získáte informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti nutné pro práci s dětmi z odlišného jazykového prostředí. Získáte praktické tipy k jazykovému rozvoji a přípravě dětí cizinců pro vstup do základního školství.

Obsah kurzu v bodech:

 • přehled nejčastějších menšin a jejich specifika
 • komunikace a techniky v komunikaci s dětmi a rodiči cizinci s ohledem na jejich kulturní odlišnosti a zvyky
 • základní školská legislativa týkající se dětí cizinců
 • dítě cizinec a jeho adaptace - integrace
 • rozvoj češtiny u dětí cizince
 • spolupráce s nevládními organizacemi při výuce žáků cizinců
 • praktický rozbor, diskuze

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Obsahem semináře je problematika dětí cizinců v českém předškolním vzdělávání, jejich výuka českého jazyka, spolupráce s rodiči cizinci a způsoby překonávání jazykových bariér. Seminář je zaměřen na jazykový rozvoj těchto dětí a jejich přípravu na povinnou školní docházku.

Zaměříme se na inkluzi dítěte cizince do předškolního prostředí.

Cílem semináře je posílení kompetencí pedagogických pracovníků při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českého předškolního vzdělávání. Získáte informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti nutné pro práci s dětmi z odlišného jazykového prostředí. Získáte praktické tipy k jazykovému rozvoji a přípravě dětí cizinců pro vstup do základního školství.

Obsah kurzu v bodech:

 • přehled nejčastějších menšin a jejich specifika
 • komunikace a techniky v komunikaci s dětmi a rodiči cizinci s ohledem na jejich kulturní odlišnosti a zvyky
 • základní školská legislativa týkající se dětí cizinců
 • dítě cizinec a jeho adaptace - integrace
 • rozvoj češtiny u dětí cizince
 • spolupráce s nevládními organizacemi při výuce žáků cizinců
 • praktický rozbor, diskuze

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.