Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra I.

VZD00203
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Představíme Vám podmínky procesu inkluze žáků s PAS. Vzdělávací program je zaměřen na aktuální teoretické, ale i praktické otázky, související s procesem inkluzivního vzdělávání a výchovy žáků s autismem. Seznámíte se s diagnostickou triádou PAS, vliv symptomatiky na vývoj jedince.

Vzdělávací program je obohacen video ukázkami, fotodokumentací a konkrétními vypracovanými formuláři IVP.

Obsah kurzu v bodech:
 • seznámení se základní problematikou poruch autistického spektra a jejich vlivem na vývoj osobnosti
 • diagnostická kritéria – triáda, zvláštnosti autistického myšlení a rizika problémového chování                                                                
 • strukturované učení – metodika vzdělávání žáků s PAS
 • TEACCH program
 • představení základních principů strukturovaného učení (individualizace, strukturalizace, vizualizace), aplikace v procesu výchovy a vzdělávání
 • legislativní ukotvení inkluzivního vzdělávání žáka s poruchami autistického spektra 
 • možnosti a realizace podpůrných opatření (pomůcky, IVP, asistent pedagoga)
 • práce s Doporučením ŠPZ
 • nástin komplexní poradenské sítě zajišťující speciálně pedagogickou podporu a úzkou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a rodinou
 • nastavení účinné spolupráce mezi školou, SPC a zákonnými zástupci
 • vzdělávání žáka dle IVP, spolupráce při tvorbě IVP
 • asistenta pedagoga v edukaci žáků s PAS, možnosti podpory

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Představíme Vám podmínky procesu inkluze žáků s PAS. Vzdělávací program je zaměřen na aktuální teoretické, ale i praktické otázky, související s procesem inkluzivního vzdělávání a výchovy žáků s autismem. Seznámíte se s diagnostickou triádou PAS, vliv symptomatiky na vývoj jedince.

Vzdělávací program je obohacen video ukázkami, fotodokumentací a konkrétními vypracovanými formuláři IVP.

Obsah kurzu v bodech:
 • seznámení se základní problematikou poruch autistického spektra a jejich vlivem na vývoj osobnosti
 • diagnostická kritéria – triáda, zvláštnosti autistického myšlení a rizika problémového chování                                                                
 • strukturované učení – metodika vzdělávání žáků s PAS
 • TEACCH program
 • představení základních principů strukturovaného učení (individualizace, strukturalizace, vizualizace), aplikace v procesu výchovy a vzdělávání
 • legislativní ukotvení inkluzivního vzdělávání žáka s poruchami autistického spektra 
 • možnosti a realizace podpůrných opatření (pomůcky, IVP, asistent pedagoga)
 • práce s Doporučením ŠPZ
 • nástin komplexní poradenské sítě zajišťující speciálně pedagogickou podporu a úzkou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a rodinou
 • nastavení účinné spolupráce mezi školou, SPC a zákonnými zástupci
 • vzdělávání žáka dle IVP, spolupráce při tvorbě IVP
 • asistenta pedagoga v edukaci žáků s PAS, možnosti podpory

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.