Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání jako jeden z druhů PO

VZD00053
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento seminář vedou certifikovaní implementátoři – pověření lektoři MŠMT ke společnému vzdělávání.

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se na tvorbu a využití individuálního vzdělávacího plánu v předškolním vzdělávání s důrazem na tvorbu IVP v posledním ročníku MŠ, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona (vyhláška č. 27/2016).

Program specifikuje IVP pro dítě v MŠ z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem. Zabývá se IVP u dítěte v MŠ jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště.

IVP popisuje, kde má dítě výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a s lékařskou, resp. s pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s dítětem, organizace vzdělávání a hodnocení. Zároveň jakým způsobem, pokud je to doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání v rámci RVP pro předškolní vzdělávání.

V rámci kurzu vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Lektor vám ukáže, jak přečíst a rozebrat zprávu z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

Nezapomeneme ani na možnost zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění a tvorbě IVP a aktivní zapojení žáka v rámci jeho možností.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento seminář vedou certifikovaní implementátoři – pověření lektoři MŠMT ke společnému vzdělávání.

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se na tvorbu a využití individuálního vzdělávacího plánu v předškolním vzdělávání s důrazem na tvorbu IVP v posledním ročníku MŠ, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona (vyhláška č. 27/2016).

Program specifikuje IVP pro dítě v MŠ z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem. Zabývá se IVP u dítěte v MŠ jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště.

IVP popisuje, kde má dítě výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a s lékařskou, resp. s pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s dítětem, organizace vzdělávání a hodnocení. Zároveň jakým způsobem, pokud je to doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání v rámci RVP pro předškolní vzdělávání.

V rámci kurzu vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Lektor vám ukáže, jak přečíst a rozebrat zprávu z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

Nezapomeneme ani na možnost zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění a tvorbě IVP a aktivní zapojení žáka v rámci jeho možností.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.