Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření

VZD00051
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se na tvorbu a využití individuálního vzdělávacího plánu na prvním stupni základní školy, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona.

Program specifikuje IVP pro žáka na prvním stupni ZŠ z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem. Zabývá se IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště. IVP popisuje, kde má žák výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a lékařskou, resp. pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny promítnou do metod práce s žákem, organizace vzdělávání a hodnocení. Zároveň jakým způsobem, pokud je to doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání RVP ZV.

V rámci kurzu vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Lektor vám ukáže, jak přečíst a rozebrat zprávu z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

Nezapomeneme ani na možnost zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka v rámci jeho možností, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky.

Vzdělávací cíl: Získáte schopnost rozeznat a analyzovat doporučení z odborných pracovišť. Na základě těchto rozborů dokážete vytvořit funkční IVP na prvním stupni ZŠ. Získáte základní vědomí o legislativním rámci, který se vztahuje k IVP, úpravě výstupů a obsahu vzdělávání.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se na tvorbu a využití individuálního vzdělávacího plánu na prvním stupni základní školy, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona.

Program specifikuje IVP pro žáka na prvním stupni ZŠ z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem. Zabývá se IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště. IVP popisuje, kde má žák výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a lékařskou, resp. pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny promítnou do metod práce s žákem, organizace vzdělávání a hodnocení. Zároveň jakým způsobem, pokud je to doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání RVP ZV.

V rámci kurzu vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Lektor vám ukáže, jak přečíst a rozebrat zprávu z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

Nezapomeneme ani na možnost zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka v rámci jeho možností, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky.

Vzdělávací cíl: Získáte schopnost rozeznat a analyzovat doporučení z odborných pracovišť. Na základě těchto rozborů dokážete vytvořit funkční IVP na prvním stupni ZŠ. Získáte základní vědomí o legislativním rámci, který se vztahuje k IVP, úpravě výstupů a obsahu vzdělávání.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.