Individuální vzděl. plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření

VZD00050
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a věnuje se tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu na střední škole, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona.

Program specifikuje IVP pro žáka (studenta) střední školy z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem. Zabývá se IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka (studenta), které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště.

IVP popisuje, kde má žák (student) výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a lékařskou, resp. pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny promítnou do metod práce s žákem (studentem), organizace vzdělávání a hodnocení. Zároveň jakým způsobem, pokud je to doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání.

V rámci kurzu Vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Lektor Vám ukáže, jak přečíst a rozebrat zprávu z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

Budete umět rozebrat a analyzovat doporučení z odborných pracovišť. Na základě těchto rozborů budete umět vytvořit funkční IVP pro žáka (studenta) na střední škole. Zároveň získáte základní vědomí o legislativním rámci, který se vztahuje k IVP, úpravě výstupů a obsahu vzdělávání.

Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a věnuje se tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu na střední škole, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona.

Program specifikuje IVP pro žáka (studenta) střední školy z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem. Zabývá se IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka (studenta), které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště.

IVP popisuje, kde má žák (student) výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a lékařskou, resp. pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny promítnou do metod práce s žákem (studentem), organizace vzdělávání a hodnocení. Zároveň jakým způsobem, pokud je to doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání.

V rámci kurzu Vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Lektor Vám ukáže, jak přečíst a rozebrat zprávu z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

Budete umět rozebrat a analyzovat doporučení z odborných pracovišť. Na základě těchto rozborů budete umět vytvořit funkční IVP pro žáka (studenta) na střední škole. Zároveň získáte základní vědomí o legislativním rámci, který se vztahuje k IVP, úpravě výstupů a obsahu vzdělávání.

Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.