Individualizace vzdělávání v MŠ

VZD00048
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-16936/2019-2-542
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
40
Vhodné i pro šablony
ANO

V průběhu cyklu seminářů si prohloubíte své znalosti a dovednosti v individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. Spolu s lektory se budete zabývat vytvářením podmínek pro individualizaci, jejíž cílem je umožnit rozvoj a vzdělávání každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.

Do vedení programu bude zapojen i speciální pedagog.

 

 1. den – 8 hodin

 • Právní rámec, legislativní normy – požadavek RVP PV, povinný poslední ročník předškolního vzdělávání
 • Aktuální situace v MŠ – děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dle RVP PV, děti s odkladem povinné školní docházky, děti 2leté)
 • Vytvoření podmínek pro individualizaci v MŠ (organizační, personální, materiální, počty dětí ve třídách)
 • Cíle předškolního vzdělávání, oblasti vzdělávání – jednotlivé kategorie, očekávané výstupy
 • Maximální podpora individuálních rozvojových možností dětí – teoretické východisko

2. den – 8 hodin

 • Hodnocení vzdělávacích pokroků dětí jako součást evaluačního systému (RVP PV)
 • Postupy, nástroje, kategorie
 • Vedení záznamů o vzdělávacích pokrocích dětí
 • Získané informace o dětech jako východisko dalšího plánování vzdělávání – tvorba plánu pedagogické podpory
 • Tvorba třídního vzdělávacího programu ve vztahu k individualizaci vzdělávání (diferenciace apod.)

 3. den – 8 hodin

 • Konkrétní návrhy formulářů pro záznamy pedagogické diagnostiky
 • Diferenciace v třídního vzdělávacího plánu – praktické zpracování vzdělávací nabídky pro třídu v MŠ
 • Metody a formy práce – individualizace, diferenciace (situační, prožitkové)
 • Konkrétní možnosti v průběhu vzdělávacího procesu ve třídě mateřské školy

4. den – 8 hodin

 • Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.
 • Novela školského zákona
 • Vyhláška 27/2016
 • Legislativní rámec pro předškolní vzdělávání

5. den – 8 hodin

 • Plán pedagogické podpory
 • Dítě s IVP v MŠ
 • Spolupráce s odbornými pracovišti

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

V průběhu cyklu seminářů si prohloubíte své znalosti a dovednosti v individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. Spolu s lektory se budete zabývat vytvářením podmínek pro individualizaci, jejíž cílem je umožnit rozvoj a vzdělávání každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.

Do vedení programu bude zapojen i speciální pedagog.

 

 1. den – 8 hodin

 • Právní rámec, legislativní normy – požadavek RVP PV, povinný poslední ročník předškolního vzdělávání
 • Aktuální situace v MŠ – děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dle RVP PV, děti s odkladem povinné školní docházky, děti 2leté)
 • Vytvoření podmínek pro individualizaci v MŠ (organizační, personální, materiální, počty dětí ve třídách)
 • Cíle předškolního vzdělávání, oblasti vzdělávání – jednotlivé kategorie, očekávané výstupy
 • Maximální podpora individuálních rozvojových možností dětí – teoretické východisko

2. den – 8 hodin

 • Hodnocení vzdělávacích pokroků dětí jako součást evaluačního systému (RVP PV)
 • Postupy, nástroje, kategorie
 • Vedení záznamů o vzdělávacích pokrocích dětí
 • Získané informace o dětech jako východisko dalšího plánování vzdělávání – tvorba plánu pedagogické podpory
 • Tvorba třídního vzdělávacího programu ve vztahu k individualizaci vzdělávání (diferenciace apod.)

 3. den – 8 hodin

 • Konkrétní návrhy formulářů pro záznamy pedagogické diagnostiky
 • Diferenciace v třídního vzdělávacího plánu – praktické zpracování vzdělávací nabídky pro třídu v MŠ
 • Metody a formy práce – individualizace, diferenciace (situační, prožitkové)
 • Konkrétní možnosti v průběhu vzdělávacího procesu ve třídě mateřské školy

4. den – 8 hodin

 • Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.
 • Novela školského zákona
 • Vyhláška 27/2016
 • Legislativní rámec pro předškolní vzdělávání

5. den – 8 hodin

 • Plán pedagogické podpory
 • Dítě s IVP v MŠ
 • Spolupráce s odbornými pracovišti

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.