VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Hry a činnosti pro prevenci agrese – preventivní práce s třídními kolektivy

Kód: VZD02842
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
5 300 Kč
+ -

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Popis kurzu

Vzdělávací program je určený těm z vás, kteří chcete pracovat s třídními kolektivy s důrazem na prevenci agresivního chování žáků.

Seminář odpovídá na vaše otázky spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací.

Zaměříme se na interaktivní práci s aktivitami vhodnými pro prevenci agresivního chování ve školní třídě.

Veškeré činnosti jsou vybrány tak, aby žáci:

 • zkvalitnili své vzájemné vztahy ve skupině;

 • si osvojili základy sdružování za účelem spolupráce ve skupině;

 • získali základní dovednosti nutné k vedení rozhovoru jako základnímu komunikačnímu prvku;

 • si uvědomili svou sounáležitost s kolektivem;

 • si zkvalitnili a upevnili kamarádské vztahy ve skupině;

 • se zdokonalili v rozpoznávání pocitů;

 • získali základní dovednosti nutné k řešení problémů;

 • se procvičili ve svých schopnostech kooperace;

 • umožnili vzájemné respektování ostatních;

 • pochopili základy komunikace a schopnost kompromisu;

 • získali ochotu pomáhat.

 

Cíl kurzu

 • Získáte dovednosti, jak pracovat s agresivitou ve školním prostředí.

 • Prožijete a vyzkoušíte si jednotlivé aktivity, za účelem získání námětů na činnosti pro zkvalitnění klimatu třídního kolektivu a prevenci agresivního chování.

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

 • Agresivita a trest

 • Způsoby a formy trestání

 • Pravidla při používání trestů

 • Alternativní možnosti řešení agrese

   

Obsah praktické části

 • Hry zaměřené na respektování druhých – včetně reflexe

 • Hry zaměřené na citlivé jednání - včetně reflexe

 • Hry zaměřené na součinnost s kolektivem - včetně reflexe

 • Hry zaměřené na přívětivost - včetně reflexe

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Popis kurzu

Vzdělávací program je určený těm z vás, kteří chcete pracovat s třídními kolektivy s důrazem na prevenci agresivního chování žáků.

Seminář odpovídá na vaše otázky spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací.

Zaměříme se na interaktivní práci s aktivitami vhodnými pro prevenci agresivního chování ve školní třídě.

Veškeré činnosti jsou vybrány tak, aby žáci:

 • zkvalitnili své vzájemné vztahy ve skupině;

 • si osvojili základy sdružování za účelem spolupráce ve skupině;

 • získali základní dovednosti nutné k vedení rozhovoru jako základnímu komunikačnímu prvku;

 • si uvědomili svou sounáležitost s kolektivem;

 • si zkvalitnili a upevnili kamarádské vztahy ve skupině;

 • se zdokonalili v rozpoznávání pocitů;

 • získali základní dovednosti nutné k řešení problémů;

 • se procvičili ve svých schopnostech kooperace;

 • umožnili vzájemné respektování ostatních;

 • pochopili základy komunikace a schopnost kompromisu;

 • získali ochotu pomáhat.

 

Cíl kurzu

 • Získáte dovednosti, jak pracovat s agresivitou ve školním prostředí.

 • Prožijete a vyzkoušíte si jednotlivé aktivity, za účelem získání námětů na činnosti pro zkvalitnění klimatu třídního kolektivu a prevenci agresivního chování.

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

 • Agresivita a trest

 • Způsoby a formy trestání

 • Pravidla při používání trestů

 • Alternativní možnosti řešení agrese

   

Obsah praktické části

 • Hry zaměřené na respektování druhých – včetně reflexe

 • Hry zaměřené na citlivé jednání - včetně reflexe

 • Hry zaměřené na součinnost s kolektivem - včetně reflexe

 • Hry zaměřené na přívětivost - včetně reflexe

*
*
*