VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Hry a činnosti pro prevenci agrese – preventivní práce s třídními kolektivy

VZD02842
Cílová skupina
Metodik prevence
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Prevence sociálně-patologických jevů
Hodinová dotace kurzu
12
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Popis kurzu

Vzdělávací program je určený těm z vás, kteří chcete pracovat s třídními kolektivy s důrazem na prevenci agresivního chování žáků.

Seminář odpovídá na vaše otázky spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací.

Zaměříme se na interaktivní práci s aktivitami vhodnými pro prevenci agresivního chování ve školní třídě.

Veškeré činnosti jsou vybrány tak, aby žáci:

 • zkvalitnili své vzájemné vztahy ve skupině;

 • si osvojili základy sdružování za účelem spolupráce ve skupině;

 • získali základní dovednosti nutné k vedení rozhovoru jako základnímu komunikačnímu prvku;

 • si uvědomili svou sounáležitost s kolektivem;

 • si zkvalitnili a upevnili kamarádské vztahy ve skupině;

 • se zdokonalili v rozpoznávání pocitů;

 • získali základní dovednosti nutné k řešení problémů;

 • se procvičili ve svých schopnostech kooperace;

 • umožnili vzájemné respektování ostatních;

 • pochopili základy komunikace a schopnost kompromisu;

 • získali ochotu pomáhat.

 

Cíl kurzu

 • Získáte dovednosti, jak pracovat s agresivitou ve školním prostředí.

 • Prožijete a vyzkoušíte si jednotlivé aktivity, za účelem získání námětů na činnosti pro zkvalitnění klimatu třídního kolektivu a prevenci agresivního chování.

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

 • Agresivita a trest

 • Způsoby a formy trestání

 • Pravidla při používání trestů

 • Alternativní možnosti řešení agrese

   

Obsah praktické části

 • Hry zaměřené na respektování druhých – včetně reflexe

 • Hry zaměřené na citlivé jednání - včetně reflexe

 • Hry zaměřené na součinnost s kolektivem - včetně reflexe

 • Hry zaměřené na přívětivost - včetně reflexe

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Popis kurzu

Vzdělávací program je určený těm z vás, kteří chcete pracovat s třídními kolektivy s důrazem na prevenci agresivního chování žáků.

Seminář odpovídá na vaše otázky spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací.

Zaměříme se na interaktivní práci s aktivitami vhodnými pro prevenci agresivního chování ve školní třídě.

Veškeré činnosti jsou vybrány tak, aby žáci:

 • zkvalitnili své vzájemné vztahy ve skupině;

 • si osvojili základy sdružování za účelem spolupráce ve skupině;

 • získali základní dovednosti nutné k vedení rozhovoru jako základnímu komunikačnímu prvku;

 • si uvědomili svou sounáležitost s kolektivem;

 • si zkvalitnili a upevnili kamarádské vztahy ve skupině;

 • se zdokonalili v rozpoznávání pocitů;

 • získali základní dovednosti nutné k řešení problémů;

 • se procvičili ve svých schopnostech kooperace;

 • umožnili vzájemné respektování ostatních;

 • pochopili základy komunikace a schopnost kompromisu;

 • získali ochotu pomáhat.

 

Cíl kurzu

 • Získáte dovednosti, jak pracovat s agresivitou ve školním prostředí.

 • Prožijete a vyzkoušíte si jednotlivé aktivity, za účelem získání námětů na činnosti pro zkvalitnění klimatu třídního kolektivu a prevenci agresivního chování.

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

 • Agresivita a trest

 • Způsoby a formy trestání

 • Pravidla při používání trestů

 • Alternativní možnosti řešení agrese

   

Obsah praktické části

 • Hry zaměřené na respektování druhých – včetně reflexe

 • Hry zaměřené na citlivé jednání - včetně reflexe

 • Hry zaměřené na součinnost s kolektivem - včetně reflexe

 • Hry zaměřené na přívětivost - včetně reflexe

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.