Hranice a rituály ve výchově dětí

VZD01845
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňŠD/ŠK
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Výchova a vývoj
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
„Představte si, že jedete po mostě v noci. Pokud by most neměl žádné ohraničení, jeli byste přes něj pomalu a napjatě. Ale pokud na obou stranách vidíme jasně viditelné zábradlí, tak se nám bude přejíždět mnohem jednodušeji a pohodlněji. Nějak takto se cítí dítě ohledně hranic a limitů ve svém prostředí.“ 
- Janet Gonzalez-Mena


Bezlimitní výchova dětem neprospívá. Jaké hranice a rituály jsou správné a jak je dítěti nastavit?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací akci zaměřenou na nezastupitelnou úlohu hranic a rituálů při výchově a jejich pozitivní vliv na vývoj psychiky dětí. 
Vysvětlíme Vám, jak dítě hranice a rituály chápe. Představíme metody jejich tvorby a nutnost jednoty zúčastněných stran (pedagog, rodič, prarodič) při jejich vymáhání a kontrole.
V první časti semináře se zaměříte na limity. Správně stanovené limity u dětí vytvářejí pocit bezpečí a umožňují zrání v prostoru, kde jejich psychika není zatěžována neadekvátním rozhodováním (dítě se naučí pracovat s omezeními, respektovat autoritu). 
Ve druhé části semináře se seznámíte s problematikou rituálů jako způsobů chování založených na tradičních pravidlech. Existující řád umožňuje dítěti orientaci v čase, posiluje jeho samostatnost a pomáhá zvládat situace v běžném životě. 

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k integraci limitů a rituálů do výchovy dětí v mateřských školách, jejich správné tvorbě a kontrole dodržování.

Obsah kurzu v bodech:
  • definice pojmu hranice/limit;
  • důležitost použití limitů a o jejich vliv na přirozený vývoj psychiky (dítě se může podvědomě o limit opřít, ten mu dává pocit bezpečí);
  • metody a postupy tvorby limitů (jak hranice a řády tvořit, aby je dítě převzalo za vlastní a samo se snažilo o jejich dodržování);
  • důležitost jednoty dospělých (rodič–MŠ, rodiče–prarodiče…) a jejich úloha při kontrole a dodržování limitů;
  • zrání v bezpečném prostoru, nezatěžování psychiky neadekvátním rozhodováním;
  • jak naučit dítě pracovat s omezeními, respektovat pravidla a autoritu;
  • definice pěti vývojových potřeb podle A. Pessa a jejich naplnění skrze hranice určené dospělým;
  • definice rituálů;
  • typy a kategorie rituálů;
  • metody a náměty k tvorbě rituálů.


Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Představte si, že jedete po mostě v noci. Pokud by most neměl žádné ohraničení, jeli byste přes něj pomalu a napjatě. Ale pokud na obou stranách vidíme jasně viditelné zábradlí, tak se nám bude přejíždět mnohem jednodušeji a pohodlněji. Nějak takto se cítí dítě ohledně hranic a limitů ve svém prostředí.“ 
- Janet Gonzalez-Mena


Bezlimitní výchova dětem neprospívá. Jaké hranice a rituály jsou správné a jak je dítěti nastavit?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací akci zaměřenou na nezastupitelnou úlohu hranic a rituálů při výchově a jejich pozitivní vliv na vývoj psychiky dětí. 
Vysvětlíme Vám, jak dítě hranice a rituály chápe. Představíme metody jejich tvorby a nutnost jednoty zúčastněných stran (pedagog, rodič, prarodič) při jejich vymáhání a kontrole.
V první časti semináře se zaměříte na limity. Správně stanovené limity u dětí vytvářejí pocit bezpečí a umožňují zrání v prostoru, kde jejich psychika není zatěžována neadekvátním rozhodováním (dítě se naučí pracovat s omezeními, respektovat autoritu). 
Ve druhé části semináře se seznámíte s problematikou rituálů jako způsobů chování založených na tradičních pravidlech. Existující řád umožňuje dítěti orientaci v čase, posiluje jeho samostatnost a pomáhá zvládat situace v běžném životě. 

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k integraci limitů a rituálů do výchovy dětí v mateřských školách, jejich správné tvorbě a kontrole dodržování.

Obsah kurzu v bodech:
  • definice pojmu hranice/limit;
  • důležitost použití limitů a o jejich vliv na přirozený vývoj psychiky (dítě se může podvědomě o limit opřít, ten mu dává pocit bezpečí);
  • metody a postupy tvorby limitů (jak hranice a řády tvořit, aby je dítě převzalo za vlastní a samo se snažilo o jejich dodržování);
  • důležitost jednoty dospělých (rodič–MŠ, rodiče–prarodiče…) a jejich úloha při kontrole a dodržování limitů;
  • zrání v bezpečném prostoru, nezatěžování psychiky neadekvátním rozhodováním;
  • jak naučit dítě pracovat s omezeními, respektovat pravidla a autoritu;
  • definice pěti vývojových potřeb podle A. Pessa a jejich naplnění skrze hranice určené dospělým;
  • definice rituálů;
  • typy a kategorie rituálů;
  • metody a náměty k tvorbě rituálů.


Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ŠD/ŠK
Termín kurzu
17.04.2023 - 17.04.2023
Město konání
Praha
Poznámka k termínu
17. 4. 2023 (9.00 - 15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
1 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.