Hovory o lásce – rakouský projekt pro sexuální výchovu

VZD02841
Cílová skupina
Metodik prevence
Akreditace MŠMT čj.
bude akreditováno
Zaměření kurzu (kategorie)
Prevence sociálně-patologických jevů
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

„Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit, ale přece ji každý tak nádherně chápe.“ 

 • Francis Bacon

Popis kurzu

Jedná se o praktický zážitkový seminář, vedený formou interaktivních her, díky kterému budete schopni připravit roční projekt pro žáky v oblasti sexuální výchovy.

Vzdělávací program je rozdělen na dvě části.

V první části se zaměříme na seznámení se se strukturou projektu, který je vytvářen v rámci spolupráce metodika prevence (třídního učitele, učitele OV) s rodiči konkrétní třídy. Podstatou modelu je skutečnost, že v průběhu pracovních schůzek sami rodiče a žáci rozhodují o obsahu a konkrétní realizaci navrženého projektu sexuální výchovy na škole.

Druhá část semináře je zaměřena na praktické aktivity s tématem sexuální výchovy vhodné pro diagnostiku kolektivu (i do třídnických hodin). Rozšíříte si zásobník námětů pro výuku a vzájemně sdílet dobré zkušenosti s realizací této problematiky.

 

Cíl kurzu

Osvojíte si metody práce s rodiči při tvorbě projektu.

Porozumíte výhodám, které škole projekt může přinést – splnění výstupů z RVP k sexuální výchově, podpora komunikace školy s rodinami, vzájemné sblížení rodičů, učitelů a žáků.

Porozumíte i výhodám, které vám projekt může přinést – sblížení s rodiči, plnění výstupů z RVP včetně průřezových témat (např. osobnostní a soc. výchova), metodická pomoc při práci se žáky v tomto ožehavém tématu.

Porozumíte výhodám projektu směrem k žákům pro jejich vlastní orientaci v problematice dospívání a sexuální tématice na základě získaných korektních a adekvátních informací a rozšíříte si zásobník námětů pro výuku.

 

Obsah kurzu v bodech

         ·            Seznámení s cílem, obsahem a vlastní tvorbou projektu

         ·            Nabídka programu pro práci s rodiči při přípravě projektu, ukázka vytvořeného projektu pro žáky

         ·            Praktické aktivity s tématem sexuální výchovy vhodné pro diagnostiku kolektivu (do třídnických hodin)                                                          

  • Lidské vnímání

  • Jazyk sexuality

  • Kontaktní hry

  • Komunikační hry

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

„Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit, ale přece ji každý tak nádherně chápe.“ 

 • Francis Bacon

Popis kurzu

Jedná se o praktický zážitkový seminář, vedený formou interaktivních her, díky kterému budete schopni připravit roční projekt pro žáky v oblasti sexuální výchovy.

Vzdělávací program je rozdělen na dvě části.

V první části se zaměříme na seznámení se se strukturou projektu, který je vytvářen v rámci spolupráce metodika prevence (třídního učitele, učitele OV) s rodiči konkrétní třídy. Podstatou modelu je skutečnost, že v průběhu pracovních schůzek sami rodiče a žáci rozhodují o obsahu a konkrétní realizaci navrženého projektu sexuální výchovy na škole.

Druhá část semináře je zaměřena na praktické aktivity s tématem sexuální výchovy vhodné pro diagnostiku kolektivu (i do třídnických hodin). Rozšíříte si zásobník námětů pro výuku a vzájemně sdílet dobré zkušenosti s realizací této problematiky.

 

Cíl kurzu

Osvojíte si metody práce s rodiči při tvorbě projektu.

Porozumíte výhodám, které škole projekt může přinést – splnění výstupů z RVP k sexuální výchově, podpora komunikace školy s rodinami, vzájemné sblížení rodičů, učitelů a žáků.

Porozumíte i výhodám, které vám projekt může přinést – sblížení s rodiči, plnění výstupů z RVP včetně průřezových témat (např. osobnostní a soc. výchova), metodická pomoc při práci se žáky v tomto ožehavém tématu.

Porozumíte výhodám projektu směrem k žákům pro jejich vlastní orientaci v problematice dospívání a sexuální tématice na základě získaných korektních a adekvátních informací a rozšíříte si zásobník námětů pro výuku.

 

Obsah kurzu v bodech

         ·            Seznámení s cílem, obsahem a vlastní tvorbou projektu

         ·            Nabídka programu pro práci s rodiči při přípravě projektu, ukázka vytvořeného projektu pro žáky

         ·            Praktické aktivity s tématem sexuální výchovy vhodné pro diagnostiku kolektivu (do třídnických hodin)                                                          

  • Lidské vnímání

  • Jazyk sexuality

  • Kontaktní hry

  • Komunikační hry

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.