Hospitační činnost

VZD00293
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Moderní pohled na hospitační činnost nejen ředitelů, ale i celého rozšířeného vedení školy, posunuje hospitaci z pouhé kontroly pedagogických i nepedagogických pracovníků škol do roviny motivace všech těchto uvedených skupin k vyšším výkonům. Hospitační činnost souvisí se zodpovědností za kvalitu vzdělávání, jak je uvedeno ve školském zákoně č. 82/2015 Sb.

Obsah kurzu v bodech:

 • ředitel školy, jeho postavení, práva a povinnosti ředitele školy
 • styly řízení a vedení lidí, plánování práce a činností, zpětná vazba 
 • time management z pohledu evaluační činnosti ředitele školy
 • hospitační činnost, jak ji využívat pro evaluaci vzdělávacího procesu
 • témata hospitační činnosti – klima ve třídě, inovativní metody práce, alternativní způsoby hodnocení, týmová práce atd 
 • metody a formy hospitační činnosti jako součást procesů personálního řízení a vedení lidí
 • pozorování ve výuce – principy
 • vzory záznamových hospitačních archů a doporučení postup při vedení pohospitačního rozhovoru – principy mentorského rozhovoru nad výstupy z pozorování, analýza vzdělávacích potřeb, ověřování pokroku, porovnávání výsledků, vzájemná zpětná vazba (přijaté strategie cílů, časový plán dosahování cílů, popis průběhu dosahování cílů)

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Moderní pohled na hospitační činnost nejen ředitelů, ale i celého rozšířeného vedení školy, posunuje hospitaci z pouhé kontroly pedagogických i nepedagogických pracovníků škol do roviny motivace všech těchto uvedených skupin k vyšším výkonům. Hospitační činnost souvisí se zodpovědností za kvalitu vzdělávání, jak je uvedeno ve školském zákoně č. 82/2015 Sb.

Obsah kurzu v bodech:

 • ředitel školy, jeho postavení, práva a povinnosti ředitele školy
 • styly řízení a vedení lidí, plánování práce a činností, zpětná vazba 
 • time management z pohledu evaluační činnosti ředitele školy
 • hospitační činnost, jak ji využívat pro evaluaci vzdělávacího procesu
 • témata hospitační činnosti – klima ve třídě, inovativní metody práce, alternativní způsoby hodnocení, týmová práce atd 
 • metody a formy hospitační činnosti jako součást procesů personálního řízení a vedení lidí
 • pozorování ve výuce – principy
 • vzory záznamových hospitačních archů a doporučení postup při vedení pohospitačního rozhovoru – principy mentorského rozhovoru nad výstupy z pozorování, analýza vzdělávacích potřeb, ověřování pokroku, porovnávání výsledků, vzájemná zpětná vazba (přijaté strategie cílů, časový plán dosahování cílů, popis průběhu dosahování cílů)

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.