Omlouváme se - tento produkt již není k dispozici

Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Kód: VZD00392
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
1 990 Kč
+ -

Vzdělávací program je orientován na rozvojový potenciál ve vztahu k pracovníkům. Správně nastavená strategie hospitační činnosti může tento potenciál nastartovat. Propojení hospitační činnosti s hodnotícími rozhovory umožňuje zaměřit pozornost na minulé úspěchy, přítomné zdroje a budoucí možnosti. Tímto postupem je eliminováno přílišné zaměření na minulé neúspěchy. Pozornost je věnována vytýčení vizí a cílů, taktéž způsobu, jak toho dosáhnout, tedy mapování zdrojů a možnostem podporování.

Získáte informace o metodách a formách provádění hospitací. Cílem semináře je naučit Vás, abyste se dokázali připravit na dobře vedenou hospitaci. Pokusíme se definovat předmět hospitace v návaznosti na splnění cíle hospitace. Vyhodnotíme efektivitu pohospitačních rozhovorů a hodnotících  rozhovorů.

Obsah kurzu v bodech:

 • vize a cíle v hospitační činnosti (cíle dlouhodobé, cíle na daný školní rok)
 • hospitační týmy 
 • jak využít sebehodnocení učitele jako východiska pro hospitační činnost
 • předhospitační rozhovor
 • vzájemné hospitace a náslechy
 • pohospitační rozhovor 
 • hodnotící rozhovor
 • nastavení profesního rozvoje pedagoga v návaznosti na výstupy hodnotícího rozhovoru
 • pozorovací arch úspěchů
 • podpora sebereflexe učitele

Vzdělávací program je orientován na rozvojový potenciál ve vztahu k pracovníkům. Správně nastavená strategie hospitační činnosti může tento potenciál nastartovat. Propojení hospitační činnosti s hodnotícími rozhovory umožňuje zaměřit pozornost na minulé úspěchy, přítomné zdroje a budoucí možnosti. Tímto postupem je eliminováno přílišné zaměření na minulé neúspěchy. Pozornost je věnována vytýčení vizí a cílů, taktéž způsobu, jak toho dosáhnout, tedy mapování zdrojů a možnostem podporování.

Získáte informace o metodách a formách provádění hospitací. Cílem semináře je naučit Vás, abyste se dokázali připravit na dobře vedenou hospitaci. Pokusíme se definovat předmět hospitace v návaznosti na splnění cíle hospitace. Vyhodnotíme efektivitu pohospitačních rozhovorů a hodnotících  rozhovorů.

Obsah kurzu v bodech:

 • vize a cíle v hospitační činnosti (cíle dlouhodobé, cíle na daný školní rok)
 • hospitační týmy 
 • jak využít sebehodnocení učitele jako východiska pro hospitační činnost
 • předhospitační rozhovor
 • vzájemné hospitace a náslechy
 • pohospitační rozhovor 
 • hodnotící rozhovor
 • nastavení profesního rozvoje pedagoga v návaznosti na výstupy hodnotícího rozhovoru
 • pozorovací arch úspěchů
 • podpora sebereflexe učitele
*
*
*