Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

VZD00392
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňZUŠŠD/ŠK
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Vzdělávací program je orientován na rozvojový potenciál ve vztahu k pracovníkům. Správně nastavená strategie hospitační činnosti může tento potenciál nastartovat. Propojení hospitační činnosti s hodnotícími rozhovory umožňuje zaměřit pozornost na minulé úspěchy, přítomné zdroje a budoucí možnosti. Tímto postupem je eliminováno přílišné zaměření na minulé neúspěchy. Pozornost je věnována vytýčení vizí a cílů, taktéž způsobu, jak toho dosáhnout, tedy mapování zdrojů a možnostem podporování.

Získáte informace o metodách a formách provádění hospitací. Cílem semináře je naučit Vás, abyste se dokázali připravit na dobře vedenou hospitaci. Pokusíme se definovat předmět hospitace v návaznosti na splnění cíle hospitace. Vyhodnotíme efektivitu pohospitačních rozhovorů a hodnotících  rozhovorů.

Obsah kurzu v bodech:

 • vize a cíle v hospitační činnosti (cíle dlouhodobé, cíle na daný školní rok)
 • hospitační týmy 
 • jak využít sebehodnocení učitele jako východiska pro hospitační činnost
 • předhospitační rozhovor
 • vzájemné hospitace a náslechy
 • pohospitační rozhovor 
 • hodnotící rozhovor
 • nastavení profesního rozvoje pedagoga v návaznosti na výstupy hodnotícího rozhovoru
 • pozorovací arch úspěchů
 • podpora sebereflexe učitele

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vzdělávací program je orientován na rozvojový potenciál ve vztahu k pracovníkům. Správně nastavená strategie hospitační činnosti může tento potenciál nastartovat. Propojení hospitační činnosti s hodnotícími rozhovory umožňuje zaměřit pozornost na minulé úspěchy, přítomné zdroje a budoucí možnosti. Tímto postupem je eliminováno přílišné zaměření na minulé neúspěchy. Pozornost je věnována vytýčení vizí a cílů, taktéž způsobu, jak toho dosáhnout, tedy mapování zdrojů a možnostem podporování.

Získáte informace o metodách a formách provádění hospitací. Cílem semináře je naučit Vás, abyste se dokázali připravit na dobře vedenou hospitaci. Pokusíme se definovat předmět hospitace v návaznosti na splnění cíle hospitace. Vyhodnotíme efektivitu pohospitačních rozhovorů a hodnotících  rozhovorů.

Obsah kurzu v bodech:

 • vize a cíle v hospitační činnosti (cíle dlouhodobé, cíle na daný školní rok)
 • hospitační týmy 
 • jak využít sebehodnocení učitele jako východiska pro hospitační činnost
 • předhospitační rozhovor
 • vzájemné hospitace a náslechy
 • pohospitační rozhovor 
 • hodnotící rozhovor
 • nastavení profesního rozvoje pedagoga v návaznosti na výstupy hodnotícího rozhovoru
 • pozorovací arch úspěchů
 • podpora sebereflexe učitele

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.